Повна версія

Головна arrow Журналістика arrow ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДІАОСВІТИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Абдуллаєва 3. постдока. Ігрове / неігрове / 3. Абдуллаєва. - М.: НЛО, 2011.-430 с.

Абрамов Н. Дзига Вертов / Н. Абрамов. - М.: Акад. наук СРСР, 1962.- 168 с.

Актор на телебаченні: збірник статей. - М .: Мистецтво, 1976. - 159 с.

Арістарко Г. Історія теорій кіно / Г. Арістарко. - М.: Мистецтво, 1966.-366 с.

Арнольд Е. М. Життя і казки Уолта Діснея / Е. М. Арнольді. - Л.: Мистецтво, 1968. -211 с.

Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття / Р. Арнхейм. - М.: Прогрес, 1974. - 180 с.

Арнхейм Р. Кіно як мистецтво / Р. Арнхейм. - М.: Иностранная литература, 1960. - 206 с.

Арнхейм Р. Нові нариси по психології мистецтва / Р. Арнхейм. - М.: Прометей, 1994. - 352 с.

Асеніна С. В. Чарівники екрану: Естетичні проблеми сучасної мультиплікації / С. В. Асеніна. - М.: Мистецтво, 1974. - 145 с.

Ахмадулин Е. В. Основи теорії журналістики / Є. В. Ахмадулин. - М .; Ростов н / Д .: МарТ, 2008. - 320 с .; Ростов н / Д .: Фенікс, 2009. -350 с.

Багіров Е. Нариси теорії телебачення / Е. Багіров. - М.: Мистецтво, 1978.- 171 с.

Баранов В. І. Літературно-мистецька критика / В. І. Баранов, А. Г. Бочаров, Ю. І. Суровцев. - М.: Вища школа, 1982. - 207 с.

Бєлінський В. Г. Про критиці і літературних думках «Московського спостерігача» / В. Г. Бєлінський // Собр. соч. в 3 т. - Т. 1. - М.: Художня література, 1948. - С. 226-227.

Бєлінський В. Г. Мова про критику / В. Г. Бєлінський // Собр. соч. в 3 т. - Т. 2. М.: Художня література, 1948. - С. 344-412.

Бєляєв І. К. Введення в режисуру: Курс для документалістів: в 2 ч. / І. К. Бєляєв. - М.: ИПКРО ТБ і РМ, 1998. - Ч. 1,2. 158 с.

Бєляєв І. К. Спектакль без актора / І. К. Бєляєв. - М.: Мистецтво, 1982, - 151 с.

Бєляєв І. К. Спектакль документів: Одкровення телебачення / І. К. Бєляєв. - М.: Гелеос, 2005. - 352 с.

Беньямін В. Твір мистецтва в епоху його технічної відтворюваності: Вибрані есе / В. Беньямін. - М.: Медіум, 1996. - 240 с.

Бергер А. А. Бачити - значить вірити: Введення в зорову комунікацію / А. А. Бергер. - 2-е вид. - М.: Вільямс, 2005. - 288 с.

Блажнов Е. Паблік Рілейшнз / Е. Блажнов. - М.: ІМА-прес, 1994.- 157 с.

Борее Ю. Б. Естетика / Ю. Борев. - 3-е изд. - М .: Политиздат, 1981. - 399 с.

Борецький Р. А. Телебачення як соціальна технологія і соціальний інститут / Р. А. Борецький // телерадіоефірі: Історія і сучасність. - М.: Аспект Пресс, 2005. - С. 24-35.

Борецький Р. А. Телевізійна програма / Р. А. Борецький. - М.: Изд-во мийок, ун-ту, 1967. - 214 с.

Борецький Р. Обережно, телебачення! / Р. Борецький. - М.: ІКАР, 2002. - 260 с.

Бородіна А. Програмне забезпечення [Ефір від 21.11.2014] / О. Бородіна // Офіційний сайт радіостанції «Ехо Москви» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: www.echo.msk.ru (дата звернення: 02.12.2014).

Бурдьє Ш. Про телебачення і журналістиці / Ш. Бурдьє. - М.: ІЕЗ, 2002 - 159 с.

У Нижньому Тагілі пройшов Відкритий фестиваль документального кіно «Росія», ще й з успіхом і гучними оплесками [Електронний ресурс] // Міський портал Нижнього Тагілу, 08.10.2012. - Режим доступу: http://tagilcity.ru/news/restnews/v-nizhnem-tagile-prosheI- otkrytyy- festival-dokumen talnogo-kino-rossiya-da-pritom-s-uspehom-i- gromkimi-aplodismentami.html (дата звернення: 15.07.2014).

Вайсфельд І. В. Майстерність кінодраматурга / І. В. Вайсфельд. - М.: Радянський письменник, 1961. -302 с.

Вакурова Н. В. Типологія жанрів сучасної екранної продукції / І. В. Вакурова, Л. І. Московкін. - М., 1997. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://leo-mosk.narod.ru/works/GANRE_I.htm (дата звернення: 24.10.2012).

Вартанов А. С. Актуальні проблеми телевізійного творчості: На телевізійних підмостках / А. С. Вартанов. - М.: КДУ; Вища школа, 2003. - 320 с.

Вартанов А. С. Майстри розмовного жанру / А. С. Вартанов // Мистецтво кіно. - 1998. - № 12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kinoart.ru/archive/1998/12/n 12article 17? Tmpl = component & print = l & page = (дата звернення: 12.09.2014).

Васильєва Т. В. Курс радіотелевізійної журналістики / Т. В. Васильєва, В. Г. Осинський, Г. Н. Петров. - СПб. : Спеціальна література, 2004. - 288 с.

Вербицький А. А. Активне навчання у вищій школі: контекстний підхід / А. А. Вербицький. - М.: Вища школа, 1991. - 207 с.

Версія 2.0. Кінокритики в інтернет-просторі // Мистецтво кіно. - 2011. - № 4. - С. 87-88.

Вибух: збірник статей. - М .: ВНИИК, 1991. - 180 с.

Вильчек Е. М. Телебачення і художня культура / Є. М. Вільчек, Ю. В. Воронцов. - М.: Знання, 1977. - 63 с.

Воскресенська М. А. Антропологічні підстави журналістського аналізу культури / М. А. Воскресенська // Засоби масової інформації в сучасному світі: Петербурзькі читання: матеріали 52-ї між- дунар. наук.-практ. конф., 17-19 квітня 2013 року - СПб. : С.-Петерб. держ. ун-т, 2013, -С. 115-121.

«Все надії на розвиток кіно як мистецтва і як бізнесу пов'язані з телебаченням» // CINEMOTION. - 2013. - № 48. - С. 1.

Вьюгин М. Ігор Мішин: «Якщо завтра перестане віщати" Обласне ТБ "або" Четвірка ", ніхто на мітинги не вийде. І влада, і людям - все одно »/ М. Вьюгин [Електронний ресурс] // URA.RU. 2013. 2 дек. - Режим доступу: http://ura.ru/content/svrd/02-12-2013/articles/ 1036260833.html (дата звернення: 03.07.2014).

Гаймакова Б. Д. Основи риторики (теле- і радіовиступ як різновид ораторського мистецтва) / Б. Д. Гаймакова. - М.: ВІПКР ТВіРВ, 1991, - 110 с.

Голдовський М. Людина крупним планом / М. Голдовський. - М.: Мистецтво, 1981.-215 с.

Громова Е. Г. Явище журналістики і феномен світової культури / Е. Г. Громова // Говорить і показує кафедра радіо і телебачення. - Вип. 2. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-ту, 2004. - С. 181-188.

Давидова М. «вибивають" мурашку "катарсис»: Повсякденна кінокритика в соціальних медіа / М. Давидова // Мистецтво кіно. - 2012.-№ 11.-С. 9-23.

Дворниченко О. І. Гармонія фільму / О. І. Дворниченко. - М .: Мистецтво, 1981.- 200 с.

Джулай Л. Н. Документальний ілюзіон: Вітчизняний кінодо- кументалізм - досліди соціальної творчості / Л. Н. Джулай. - М.: Материк, 2005. - 240 с.

Документальне кіно і дух часу [Електронний ресурс] // ІТАР-ТАСС-Урал, 01.10.2013. - Режим доступу: http://itar-tass.com/kultura/ 684200 (дата звернення: 17.07.2014).

Документальне кіно епохи реформаторства. - М.: Материк, 2001. - 159 с.

Дондурей Д. Громадяни проти громадянського суспільства. Телерейтинг як вихователь нації / Д. Дондурей // Мистецтво кіно. - 2013. - № 4. -

С. 5-15.

Дробашепко С. В. Простір екранного документа / С. В. Дроба- Шенк. - М.: Мистецтво, 1986. - 320 с.

Дробашепко С. В. Феномен достовірності: Нариси теорії документального фільму / С. В. Дробашенко. - М.: Наука, 1972. - 184 с.

Дубін Б. ТВ: не довіряємо, але залежний / Б. Дубін, І. Полуехтова, Д. Дондурей // Мистецтво кіно. - 2010. - № 3. - С. 127-135.

Єфімов Е. М. Мистецтво екрана: Витоки і перспективи / Е. М. Єфімов. - М.: Мистецтво, 1983. - 253 с.

Жанри кіно. - М.: Мистецтво, 1979. - 319 с.

Ждан В. Н. Естетика фільму / В. І. Ждан. - М.: Мистецтво, 1982. - 376 с.

Зак М. Є. Кіно як мистецтво, або Справжнє кіно / М. Е. Зак. - М .: Материк, 2004. - 438 с.

Золотаревский Л. Про книгу Бруса Льюїса і деяких піднятих в ній питаннях / Л. О. Золотаревский // Льюїс Б. Диктор телебачення. - М.: Мистецтво, 1973.-С. 181-199.

Зірка Н. М. Як я стала кінознавцем: Біографічна проза / І. М. Зорка. - М.: АГРАФ, 2011.-448 с.

Зірка Н. М. Унікальне і тиражоване / Н. М. Зорка. - М.: Мистецтво, 1981. - 167 с.

Іванов-Вано І. П. Кадр за кадром / І. П. Іванов-Вано. - М .: Мистецтво, 1980. - 240 с.

Чи має Doc право на art // Мистецтво кіно.-2010.-№ 12.-С. 101- 114.

Історія радянського кіно: в 4 т. - М.: Мистецтво, 1969-1978.

Кармен Р. Мистецтво кінорепортаж / Р. Кармен. - М.: ВДІК, 1974.-36 с.

Кармен Р. Про час і про себе / Р. Кармен. - М.: БПСК, 1969. - 63 с.

Кіно і життя: 12 дюжин інтерв'ю самого скептичного кінокритика: в 2 т. - Т. 1. - М.: Глобус-Прес, 2013. - 768 с.

Кінопроблеми.doc. Російське документальне кіно як реальна драма // Мистецтво кіно. - 2009. - № 4. - С. 73-104.

Кирилова Н. Б. Кіно Уралу: від минулого до майбутнього / Н. Б. Кирилова. - Єкатеринбург: Уральський робочий, 2013. - 408 с.

Кирилова Н. Б. медіакультури: Від модерну до постмодерну / Н. Б. Кирилова. - М .: Академічний Проект. 2005. - 448 с.

Кирилова Н. Б. Медіаменеджмент як інтегруюча система / Н. Б. Кирилова. - М.: Академічний Проект, 2008. - 411 с.

Кирилова Н. Б. медіасреди російської модернізації / Н. Б. Кирилова. - М .: Академічний Проект, 2005. - 400 с.

Клуб неігрового кіно: Збірник. - Єкатеринбург, 1992. - 239 с.

Козинцев Г. М. Глибокий екран / Г. М. Козинцев. - М.: Мистецтво, 1971.-254 с.

Козлов Л. Нотатки про мистецтво кінематографа і естетиці телебачення / Л. Козлов // Питання кіномистецтва. - Вип. 17. - М.: Наука, 1976.-С. 43-78.

Кончаловський А. С. Допоможи собі сам. Російська ментальність і як з нею боротися / А.С. Кончаловський // Мистецтво кіно.-2010.-№ 10.-С. 5-13.

Копилова Р. Д. Сучасна вітчизняна кінокритика: між піаром і артхаусом / Р. Д. Копилова // Кіномистецтво і кіновидовищ: збірник наук. статей. - Ч. 2: Видовище як мистецтво. - СПб .: 2011. - С. 3-45.

Корконосепко С. Г. Основи журналістики / С. Г. Корконосенко. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 287 с.

Корнєєв Р. Кінокритики з торрентів / Р. Корнєєв // Мистецтво кіно. - 2012.-№ 11.-С. 5-8.

Косаківський В. «Знову збираю гроші по світу» / В. Косаківський; бесіду веде С. Сичов // Мистецтво кіно. - 2013. - № 2. - С. 89-93.

Костоусов В. П. «Говорить і показує Свердловськ ...»: Телебачення, яке ми робили і любили / В. П. Костоусов. - Єкатеринбург: Банк культурної інформації, 2005. - 304 с.

Кракауер 3. Природа фільму. Реабілітація фізичної реальності / 3. Кракауер. - М.: Мистецтво, 1974. - 423 с.

Критик критику - критик. Кінопреса і кінопроцес // Мистецтво кіно, -2005. -№ 11.-С. 32-41.

Критика як мистецтво: Інтерв'ю з Віктором Матізеном Наталії Бондаренко // Матізен В. Е. Кіно і життя: 12 дюжин інтерв'ю самого скептичного кінокритика: в 2 т. - Т. 1. - М.: 2013. - С. 697-704.

Кримова Н. А. Чи любите ви театр? : Нариси / Н. А. Кримова. - М .: Дитяча література, 1987. - 208 с.

Кулешов В. І. Історія російської критики XVIII XIX століть / В. І. Кулешов. - М.: Просвещение, 1978. - 526 с.

Левшина І. С. Як сприймається твір мистецтва / І. С. Левшина. - М.: Знання, 1983. - 96 с.

Лозовський Б. Н. Хто і як маніпулює журналістами. Маніпу- лятівние технології впливу на засоби масової інформації / Б. Н. Лозовський. - Єкатеринбург: Изд-во Урал, ун-ту, 2011. - 216 с.

Лотман Ю. Діалог з екраном / Ю. М. Лотман, Ю. Цивьян. - Таллінн: Олександра, 1994. - 215 с.

Лотман Ю. М. Структура художнього тексту / Ю. М. Лотман. - М.: Мистецтво, 1970. -285 с.

Луньков Д. А. Наодинці з сучасником: Нотатки режисера документальних фільмів / Д. А. Луньков. - М.: Мистецтво, 1978. - 175 с.

Лиоіс Б. Диктор телебачення / Б. Льюїс. - М.: Мистецтво, 1973. - 199 с.

Майданова Л. М. Практична стилістика жанрів ЗМІ: навчань, посібник / Л. М. Майданова, С. О. Калганова. - Єкатеринбург: Гуманітарний ун-т, 2006. - 336 с.

Максимов А. М. Спілкування в пошуках загального / А. М. Максимов. - СПб. : Пітер, 2013.-208 с.

Манскова Е. А. Сучасна російська теледокументалістику: динаміка жанрів і засобів екранної виразності: автореф. дис. ... канд. філол. наук / Є. А. Манскова. - Єкатеринбург: [б. в.], 2011 року.

Мартен М. Мова кіно / пер. з франц. М.: Мистецтво, 1959. 292 с.

Матізен В. Самовизначення критики в семи розділах, з епіграфом і епілогом // Матізен В. Е. Кіно і життя: 12 дюжин інтерв'ю самого скептичного кінокритика: в 2 т. - Т. 1. - М.: Глобус-Прес, 2013. - С. 705-714.

Мединський С. Є. Майстерність оператора-документаліста. - Ч. 2: Пряма зйомка дійсності / С. Г. Мединський. - М .: Видавництво «625», 2008.-301 с.

Меркель М. Вічний рух / М. Меркель. - М .: Мистецтво, 1972. - 166 с.

Михалкович В. І. Про сутність телебачення / В. І. Михалкович. - М.: ИПКРО ТБ і РМ, 1998. - 49 с.

Михалков-Кончаловський А. С. Парабола задуму / А. С. Міхалков- Кончаловський. - М.: Мистецтво, 1977. - 232 с.

Мудрість вигадки: Майстри мультиплікації про себе і своє мистецтво. - М .: Мистецтво, 1983. - 207 с.

Муратов С. А. Діалог: Телевізійне спілкування в кадрі і за кадром / С. А. Муратов. - М.: Мистецтво, 2003. - 159 с.

Мурюкіна Е. В. Основні характеристики розвитку сучасної російської кінопреси / Є. В. Мурюкіна // Журналістика в 2007 році: ЗМІ в умовах глобальної трансформації соціального середовища: збірник матеріалів Всерос. наук.-практ. конф. - М., 2008. - С. 244-245.

Мясникова М. А. Документальне кіно в телепрограмі: проблеми і перспективи / М. А. Мясникова // Известия Урал, ун-ту. - 2013. - № 1 (110). - Сер. 1: Проблеми освіти, науки і культури. - С. 56-63.

Мясникова М. А. Жанри сучасного телебачення: від журналістського розслідування до музичного кліпу / М. А. Мясникова. - Єкатеринбург: Дискурс ПІ, 2009. -174 с.

Мясникова М. А. Морфологічний аналіз сучасного російського телебачення / М. А. Мясникова. - Єкатеринбург: Изд-во Урал, унта, 2010.-320 с.

Мясникова М. А. Художні програми на телебаченні: навч, комплект / М. А. Мясникова. - Єкатеринбург: Изд-во Урал, ун-ту, 2005. - 296 с.

Неігрове кіно - ресурс ігрового // Мистецтво кіно. - 2008. - № 10.-С. 5-23.

Новикова А. А. Сучасні телевізійні видовища: витоки, форми і методи впливу / А. А. Новикова. - СПб. : Алетейя, 2008. - 208 с.

Овсепьян В. Кіно - не заради кіно / В. Овсепьян [Електронний ресурс] // Тагільський Варіант. - 2012. - 12 Жовтня. - Режим доступу: http: // www.tagilvariant.ru/news/ culture / kino-ne-radi-kino / (дата звернення: 14.07.2014).

ОрловД. К. В ефірі - кінопанорама / Д. К. Орлов. - М.: Кіноцентр, 1987.-77 с.

Падейская В. В. Проектування телепрограм / В. В. Падейская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 238 с.

ПаркінсонД. Кіно / Д. Паркінсон. -М. : РОСМЕН, 1996. - 159 с.

Пелешян А. А. Дистанційний монтаж / А. А. Пелешян // Питання кіномистецтва. - Вип. 15. - М., 1974.

Перевезень Д. П. Ессеізм в сучасній публіцистиці / Д. Н. перевезень // Еволюція жанрів в історії російської журналістики: Тези Всерос. наук.-практ. конф. - Самара, 2007. - С. 83-85.

Поздняков Н. К. Особистість ведучого на телеекрані / Н. К. Поздняков. - М.: ИПКРО ТВ, РВ, 1996. - 14 с.

Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. - М.; К.: Рефл-бук, 2000. - 768 с.

Прожіко Г. С. Концепція загального плану в екранному документі / Г. С. Прожіко. - М.: ИПКРО ТВ, РВ, 2002. - 87 с.

Прожіко Г. С. Концепція реальності в екранному документі / Г. С. Прожіко. - М.: ВДІК, 2004. - 454 с.

Прожіко Г. С. Проблеми сучасної радянської кінодокументалістики / Г. С. Прожіко. - М.: ВДІК, 1988. - 77 с.

Професія - кінематографіст: Вищі курси сценаристів і режисерів за 40 років / уклад. П. Д. Волкова, А. І. Герасимов, В. І. Сумено- ва. - Єкатеринбург: У-Факторія, 2004. - 742 с.

Прохоров А. Публічна сфера: кінознавства в просторі дискусії / А. Прохоров // Мистецтво кіно. - 2011. - № 4. - С. 56-59.

Куля В. 7 трендів: що чекає нові медіа в 2014 році? / В. Куля [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://new-media.livejournal.com/ 115420.html (дата звернення: 25.06.2014).

Пушкін А. С. Про народну драму і драмі «Марфа Посадніца» / А. С. Пушкін // Полі. зібр. соч. : В 10 т. - 2-е вид. - Т. 7. - М.: Изд. Акад. наук СРСР, 1958.-211-221.

Разлогов К.Е. Мистецтво екрана: від кінематографа до Інтернету / К. Е. Разлогов. - М.: РОССПЕН, 2010. - 287 с.

Рассадин Cm. Випробування видовищем. Поезія і телебачення / Ст. Рассадин. - М.: Мистецтво, 1984. - 223 с.

Ромм М. І. Бесіди про кіно / М. І. Ромм. - М .: Мистецтво, 1964. - 365 с.

Російська глибинка завойовує документальний екран [Електронний ресурс] // MovieScreen.info. - 2009. - 10 Жовтня. - Режим доступу: http: // moviescreen.info/index.php?cat=l&news=l 10 (дата звернення: 11.09.2014).

Рошаль Л. М. Світ і гра / Л. М. Рошаль. - М.: Мистецтво, 1973. - 168 с.

Руденко А. Межі видимості: Нотатки про документальне телефільмі / А. Руденко. - М.: Мистецтво, 1973. - 144 с.

Садуль Ж. Загальна історія кіно: в 6 т. / Ж. Садуль. - Т. 1-4. - М.: Мистецтво, 1958-1982.

Саппак В. С. Телебачення і ми / В. С. Саппак. - М.: Мистецтво, 1963, 1966, 1988.

Сапунов Б. М. Культурологія телебачення / Б. М. Сапунов. - М.: ІПК ТБ і РМ, 1999.-47 с.

Невільнице О. С. Телевізійна документальна драма як спосіб формування псевдоісторичного свідомості / О. С. невільнице // Журналістика в 2012 році: соціальна місія і професія: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. - М.: МГУ, 2013. - С. 229-230.

Світич Л. Г. Професія: журналіст / Л. Г. Світич. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 255 с.

Сучасний документальний фільм. - М.: Мистецтво, 1970. - 247 с.

Соколов А. Г. Монтаж: телебачення, кіно, відео: підручник / А. Г. Соколов. - Ч. 2. - М.: Видавництво «625», 2001. - 207 с.

Стішова Е. Російське кіно в пошуках реальності / Е. Стішова. - М.: АГРАФ, 2013.-464 с.

Творчий процес і художнє сприйняття. - Л.: Наука, 1978.-278 с.

Телебачення в Росії: Стан, тенденції та перспективи розвитку: Галузевий доповідь. - М.: Федер. агентство з друку і масових комунікацій, 2010. - 142 с.

Телевізійна журналістика. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Изд-во мийок, ун-ту: Вища школа, 2002. - 304 с.

Теплиць Е. Історія кіномистецтва. 1895-1927: в 4 т. / Е. Теплиц. - Т. 1. - М.: Мистецтво, 1968.

Тертичний А. А. Жанри періодичної преси / А. А. Тертичний. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 312 с.

Типологія і класифікація в соціологічних дослідженнях. - М.: Наука, 1982.-296 с.

Кожухів В. В. PR-текст в системі медіа-текстів / В. В. кожухів // Медіа-дискурс. - 2007. - № 3. - С. 2-4.

Тинянов Ю. Н. Поетика. Історія літератури. Кіно / Ю. І. Тинянов. - М.: Наука, 1977. - 574 с.

Уваров С. Музичний світ Олександра Сокурова / С. Уваров. - М.: КЛАССІКA-XXI, 2011. - 160 с.

Уразова С. Л. Реаліті-шоу: Особливості та принципи моделювання / С. Л. Уразова.-М. : ІПКРТВіРВ, 2010. -51 с.

Утілова Н. Телевізійне простір і час. Естетична роль монтажу / Н. Утілова. - М.: ИПКРО ТБ і РМ, 2000. - 88 с.

Фатєєва І. А. Диверсифікація освітніх програм як фактор підвищення професійної культури журналістів / І. А. Фатєєва // Сучасна журналістика: дискурс професійної культури. -Єкатеринбург: Изд-во Урал, ун-ту: Філантроп, 2005. - С. 213-217.

Фатєєва І. А. Медіаосвіта: теоретічеекіе основи і практика реалізації / І. А. Фатєєва. - Челябінськ: Челяб. держ. ун-т, 2007. - 270 с.

Фатєєва І. А. Проблема відсутності в Росії форм професійної підготовки журналістів / І. А. Фатєєва // Журналістика в 2007 році: ЗМІ в умовах глобальної трансформації соціального середовища: матеріали Всерос. наук.-практ. конф. - М.: Изд-во мийок, ун-ту, 2008. - С.449-450.

Філіппов С. А. кіномови та історія. Коротка історія кінематографа і кіномистецтва / С. А. Філіппов. - М.: Клуб «Альма Аніма», 2006. - 208 с.

Франк Г. Карта Птолемея: Записки кінодокументаліста / Г. Франк. - М.: Мистецтво, 1975. -237 с.

Фрейлих С. І. Теорія кіно: від Ейзенштейна до Тарковського / С. І. Фрейлих. - М .: Академічний проект, 2002. - 512 с.

Фрейлих С. І. Почуття екрану / С. І. Фрейлих. - М.: Мистецтво, 1972.-269 с.

Фрумкін Г. М. Сценарна майстерність: кіно-телебачення-реклама / Г. М. Фрумкін. - 5-е изд. - М .: Академічний проект, 2013. - 224 с.

X'анютін Ю. Сучасне документальне кіно / Ю. Ханютін. - М.: Знання, 1970. -48 с.

Харріс Р. Психологія масових комунікацій / Р. Харріс. - 4-е междунар. изд. - СПб. : Прайм-Еврознак, 2003. - 448 с.

Хренов М. А. Кіно: реабілітація архетипической реальності / Н. А. Хренов. - М.: АГРАФ, 2006. - 704 с.

Чахірьян Г. П. Образотворчий світ екрану / Г. П. Чахірьян. - М .: Мистецтво, 1977. - 255 с.

Чернишов А. В. Медіа-музика на телебаченні / А. В. Чернишов. - М.: Изд-во мийок, ун-ту, 2009. - 112 с.

Чесноков В. Д. Документалістика на телебаченні: еволюція форм /

B. Д. Чесноков // Засоби масової інформації в сучасному світі: Петербурзькі читання: Тези межвуз. наук.-практ. конф. - СПб: 2010. -

C. 309-311.

Шариков А. В. В пошуках загального методологічного базису теорій медіаосвіти та інформаційної грамотності / А. В. Шариков // Медіа і інформаційна грамотність в суспільствах знання. - М .: МЦБС, 2013. С. 122-129.

Шариков А. В. Медіаосвіта: світовий та вітчизняний досвід / А. В. Шариков. - М.: НДІ СО і КК АПН СРСР, 1990. - 65 с.

Шариков А. В. Про необхідність реконцептуалізаціі медіаосвіти / А. В. Шариков // Сучасний стан медіаосвіти в Росії в контексті світових тенденцій: Матеріали міжнар. науч. конф. / Відп. ред. К. Е. Разлогов, А. В. Федоров. - М.: європейський інститут розвитку. 2012. - С. 238 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.Ifap.rU/events/l204b.pdf(дата звернення: 25.01.2013).

Шевар Г. Н. Документальне кіно на телеекрані / Г. Н. Шевар // Журналістика в 2009 році: трансформація систем ЗМІ в сучасному світі: Збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. - М.: Изд-во мийок, ун-ту, 2010. - С. 254-255.

Шергова Г. Відлуння слова: Записки про що звучить публіцистиці / Г. Шергова. - М.: Мистецтво, 1986. - 239 с.

Шуб Е. Життя моє - кінематограф / Е. Шуб. - М.: Мистецтво, 1972.-472 с.

Шубіна І. Б. Драматургія і режисура видовища: гра, яка супроводжує життя / І. Б. Шубіна. - Ростов н / Д. : Фенікс, 2006. - 288 с.

Ейзенштейн С. М. Избр. твори: в 6 т. / С. М. Ейзенштейн. - Т. 2. - М.: Мистецтво, 1964. - 567 с.

Естетика фільму / Ж. Омон, А. Берган, М. Марі, М. Верне. - М.: НЛО, 2012.-248 с.

Brussi S. New Documentary: A Critical Introduction / S. Brussi. - London, 2000..

Carey JW Communication as Culture: Essays on Media and Society / JW Carey. - Winchester, MA: Unwin Hyman, 1989.

Fang I. Television News, Radio News / 1. Fang. - Saint Paul, 1985. - P. 180-231.

Gerbner G. Living with television: The violence profile / G. Gerbner, L. Gross // Journal of Communication. - 1976. - No. 26. - P. 172-199.

InnisH. A. The Bias of Communication / Н. A. Innis. -Toronto: University of Toronto Press, 1999. - 226 p.

Katz E. Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications / E. Katz, PF Lazarsfeld. - New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002.-221 p.

Lassewell HD Politics: Who Gets What, When, How / HD Lassewell. -New York: Meridian Books, 1958. -222 p.

Lippman W. The Public Opinion / W. Lippman. - New York: Macmillan, 1922.-627 p.

McQuail D . Mass Communication Theory / D. McQuail. - 3 rd ed. - London: Thousand Oaks: Sage Publications, 1994. -416 p.

Virilio P. La bombe informatique / P. Virilio. - Paris, 1998. - P. 69-79.

Winston B. Lies, Damn Lies and Documentaries / D. Winston. - London, 2000. - P. 56.

Wood DB In 'docu-ganda'films, balance is not the objective /

DB Wood // Christian Science Monitor. 06.06.2006 [Electronic resource], - Available at: http://www.csmonitor.com/2006/0602/p0 ls02-ussc.html (accessed 15.02.10).

 
<<   ЗМІСТ   >>