Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством є систему створюваних державою правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на компенсацію громадянам втраченого заробітку (виплат, винагород) або додаткових витрат у зв'язку з настанням страхового випадку з обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством.

Страховими ризиками по обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством визнаються тимчасова втрата заробітку або інших виплат, винагород застрахованою особою в зв'язку з настанням страхового випадку або додаткові витрати застрахованої особи або членів її сім'ї у зв'язку з настанням страхового випадку. Страховими випадками з обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством визнаються:

 • 1) тимчасова непрацездатність застрахованої особи внаслідок захворювання або травми (за винятком тимчасової непрацездатності внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) і в інших випадках;
 • 2) вагітність і пологи;
 • 3) народження дитини (дітей);
 • 4) догляд за дитиною до досягнення нею віку півтора років;
 • 5) смерть застрахованої особи або неповнолітнього члена його сім'ї.

Видами страхового забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством є наступні виплати:

 • 1) допомога по тимчасовій непрацездатності;
 • 2) допомога по вагітності та пологах;
 • 3) одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності;
 • 4) одноразова допомога при народженні дитини;
 • 5) щомісячну допомогу по догляду за дитиною;
 • 6) соціальна допомога на поховання.

Суб'єкти обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством:

 • 1. Страховик - Фонд соціального страхування Російської Федерації. Фонд соціального страхування Російської Федерації і його територіальні органи становлять єдину централізовану систему органів управління коштами обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством.
 • 2. Застраховані особи - особи, які підлягають обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, які є громадянами Російської Федерації, а також постійно або тимчасово проживають на території Російської Федерації іноземні громадяни та особи без громадянства:
 • 1) особи, які працюють за трудовими договорами, в тому числі керівники організацій, які є єдиними учасниками (засновниками), членами організацій, власниками їх майна. Особами, які працюють за трудовими договорами, визнаються особи, які уклали в установленому порядку трудового договору, з дня, з якого вони повинні були приступити до роботи, а також особи, фактично допущені до роботи відповідно до трудового законодавства;
 • 2) державні цивільні службовці, муніципальні службовці;
 • 3) особи, які заміщають державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єкта Російської Федерації, а також муніципальні посади, що заміщаються на постійній основі;
 • 4) члени виробничого кооперативу, що приймають особисту трудову участь у його діяльності;
 • 5) священнослужителі;
 • 6) особи, засуджені до позбавлення волі і залучені до оплачуваної праці.
 • 3. Страхувальники - особи, що виробляють виплати фізичним особам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством відповідно до чинного законодавства, в тому числі:
 • 1) організації - юридичні особи, утворені відповідно до законодавства Російської Федерації, а також іноземні юридичні особи, компанії та інші корпоративні утворення, які мають цивільну правоздатність, створені відповідно до законодавства іноземних держав, міжнародні організації, філії та представництва зазначених іноземних осіб та міжнародних організацій, створені на території Російської Федерації;
 • 2) індивідуальні підприємці, в тому числі глави селянських (фермерських) господарств;
 • 3) фізичні особи, які не визнані індивідуальними підприємцями.

Страхові внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством є обов'язкові платежі, що здійснюються страхувальниками до Фонду соціального страхування Російської Федерації з метою забезпечення обов'язкового соціального страхування застрахованих осіб на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством. Страховий тариф, застосовуваний для обчислення страхового внеску, складає 2,9%.

Корпоративні страхувальники виплачують страхове забезпечення застрахованим особам в рахунок сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування РФ, за винятком випадків, коли виплата страхового забезпечення здійснюється за рахунок коштів страхувальників. Сума страхових внесків, що підлягають перерахуванню корпоративними страхувальниками до Фонду соціального страхування РФ, зменшується на суму зроблених ними витрат на виплату страхового забезпечення застрахованим особам. Якщо нарахованих страхувальником страхових внесків недостатньо для виплати страхового забезпечення застрахованим особам в повному обсязі, страхувальник звертається за необхідними засобами в територіальний орган страховика за місцем своєї реєстрації.

Територіальний орган страховика за місцем реєстрації страхувальника проводить камеральні та виїзні перевірки правильності витрат страхувальника на виплату страхового забезпечення. Виїзні перевірки страхувальника проводяться, як правило, не частіше одного разу на три роки. У разі надходження скарги застрахованої особи на відмову страхувальника у виплаті страхового забезпечення або на неправильне визначення страхувальником розміру страхового забезпечення територіальний орган страховика має право провести позапланову виїзну перевірку правильності витрат страхувальника на виплату страхового забезпечення.

У разі виявлення витрат на виплату страхового забезпечення, вироблених страхувальником з порушенням чинного законодавства, не підтверджених документами, вироблених на підставі неправильно оформлених або виданих з порушенням встановленого порядку документів, територіальний орган страховика, який проводив перевірку, виносить рішення про неприйняття таких витрат до заліку в рахунок сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування РФ.

Страхувальники зобов'язані в установленому порядку вести облік:

 • 1) сум нарахованих і сплачених (перерахованих) страхових внесків, пені та штрафів;
 • 2) сум витрат, вироблених на виплату страхового забезпечення;
 • 3) розрахунків за коштами обов'язкового соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством з територіальним органом страховика за місцем реєстрації страхувальника.

Щоквартально не пізніше 15-го числа місяця, що настає після закінчення кварталом, корпоративні страхувальники зобов'язані подавати до територіальних органів страховика звіти (розрахунки) за встановленою формою про суми:

 • 1) нарахованих страхових внесків до Фонду соціального страхування РФ;
 • 2) використаних ними коштів на виплату страхового забезпечення;
 • 3) витрат на виплату страхового забезпечення, які підлягають заліку в рахунок сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування РФ;
 • 4) страхових внесків, пені, штрафів, сплачуваних до Фонду соціального страхування РФ.

Фінансове забезпечення витрат на виплату страхового забезпечення застрахованим особам здійснюється за рахунок коштів бюджету Фонду соціального страхування РФ, а також за рахунок коштів страхувальника.

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі втрати працездатності внаслідок захворювання або травми, в тому числі в зв'язку з операцією по штучному перериванню вагітності або здійсненням екстракорпорального запліднення виплачується застрахованим особам за перші три дні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів страхувальника, а за решту періоду, починаючи з 4 -го дня тимчасової непрацездатності, - за рахунок коштів бюджету Фонду соціального страхування РФ. Особливий порядок виплати цієї допомоги - з 1-го дня тимчасової непрацездатності за рахунок коштів бюджету Фонду соціального страхування РФ, встановлений тільки для осіб, добровільно вступили в розглянуті страхові правовідносини відповідно до чинного законодавства.

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі необхідності здійснення догляду за хворим членом сім'ї; карантину застрахованої особи, а також карантину дитини у віці до 7 років, відвідує дошкільний навчальний заклад, або іншого члена сім'ї, визнаного в установленому порядку недієздатним; здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарному спеціалізованому закладі; доліковування в установленому порядку в санаторно-курортних установах, розташованих на території Росії, безпосередньо після стаціонарного лікування також виплачується застрахованим особам за рахунок коштів бюджету Фонду соціального страхування РФ з 1-го дня тимчасової непрацездатності.

Фінансове забезпечення додаткових витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, пов'язаних із заліком до страхового стажу застрахованої особи періодів проходження військової служби, а також іншої служби, передбаченої Законом Російської Федерації від 12 лютого 1993 № 4468-1 «Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і орга ах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей », протягом яких громадянин не підлягав обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету, що надаються на зазначені цілі бюджету Фонду соціального страхування РФ.

Забезпечення застрахованих осіб посібником по тимчасової непрацездатності здійснюється у випадках:

 • 1) втрати працездатності внаслідок захворювання або травми, в тому числі в зв'язку з операцією по штучному перериванню вагітності або здійсненням екстракорпорального запліднення;
 • 2) необхідності здійснення догляду за хворим членом сім'ї;
 • 3) карантину застрахованої особи, а також карантину дитини у віці до 7 років, відвідує дошкільний навчальний заклад, або іншого члена сім'ї, визнаного в установленому порядку недієздатним;
 • 4) здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарному спеціалізованому закладі;
 • 5) доліковування в установленому порядку в санаторно-курортних установах, розташованих на території Росії, безпосередньо після стаціонарного лікування.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам при настанні страхових випадків в період здійснення службової або іншої діяльності за трудовим договором, протягом якого вони підлягають обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, а також у випадках, коли захворювання або травма настали протягом 30 календарних днів з дня припинення зазначеної роботи або діяльності або в період з дня укладення трудового договору до дня його анулювання .

Допомога по тимчасовій непрацездатності при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми виплачується застрахованій особі за весь період тимчасової непрацездатності до дня відновлення працездатності (встановлення інвалідності). При доліковуванні застрахованої особи в санаторно-курортному закладі, розташованому на території Росії, безпосередньо після стаціонарного лікування допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується за період перебування в санаторно-курортному закладі, але не більше ніж за 24 календарних дня (за винятком захворювання на туберкульоз).

Застрахованій особі, визнаному в установленому порядку інвалідом, допомога по тимчасовій непрацездатності (за винятком захворювання на туберкульоз) виплачується не більше чотирьох місяців підряд або п'яти місяців у календарному році. При захворюванні зазначених осіб на туберкульоз допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується до дня відновлення працездатності або до дня перегляду групи інвалідності внаслідок захворювання на туберкульоз.

Застрахованій особі, яка уклала строковий трудовий договір (терміновий службовий контракт) на термін до шести місяців, а також застрахованій особі, у якого захворювання або травма настали в період з дня укладення трудового договору до дня його анулювання, допомога по тимчасовій непрацездатності (за винятком захворювання на туберкульоз ) виплачується не більше ніж за 75 календарних днів за цим договором. При захворюванні на туберкульоз допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується до дня відновлення працездатності (встановлення інвалідності). При цьому застрахованій особі, у якого захворювання або травма настали в період з дня укладення трудового договору до дня його анулювання, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується з дня, з якого працівник повинен був приступити до роботи.

Допомога по тимчасовій непрацездатності при необхідності здійснення догляду за хворим членом сім'ї виплачується застрахованій особі:

 • 1) у разі догляду за хворою дитиною віком до 7 років - за весь період амбулаторного лікування або спільного перебування з дитиною в стаціонарному лікувально-профілактичному закладі, але не більше ніж за 60 календарних днів у календарному році по всіх випадках догляду за цією дитиною, а в разі захворювання дитини, включеного до переліку захворювань, що визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я і социальн го розвитку, не більше ніж за 90 календарних днів у календарному році по всіх випадках догляду за цією дитиною в зв'язку з вказаним захворюванням;
 • 2) у разі догляду за хворою дитиною віком від 7 до 15 років - за період до 15 календарних днів по кожному випадку амбулаторного лікування або спільного перебування з дитиною в стаціонарному лікувально-профілактичному закладі, але не більше ніж за 45 календарних днів у календарному році по всіх випадках догляду за цією дитиною;
 • 3) у разі догляду за хворою дитиною-інвалідом віком до 15 років - за весь період амбулаторного лікування або спільного перебування з дитиною в стаціонарному лікувально-профілактичному закладі, але не більше ніж за 120 календарних днів у календарному році по всіх випадках догляду за цим дитиною;
 • 4) в разі догляду за хворою дитиною віком до 15 років, що є ВІЛ-інфікованим, - за весь період спільного перебування з дитиною в стаціонарному лікувально-профілактичному закладі;
 • 5) у разі догляду за хворою дитиною віком до 15 років при його хвороби, пов'язаної з поствакцинальних ускладненням, при злоякісних новоутвореннях, включаючи злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, - за весь період амбулаторного лікування або спільного перебування з дитиною в стаціонарному лікувально-профілактичному закладі;
 • 6) в інших випадках догляду за хворим членом сім'ї при амбулаторному лікуванні - не більше ніж за 7 календарних днів по кожному випадку захворювання, але не більше ніж за 30 календарних днів у календарному році по всіх випадках догляду за цим членом сім'ї. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі карантину виплачується застрахованій особі, яка контактувало з інфекційним хворим чи у якого виявлено бактеріоносійство, за весь час його відсторонення від роботи у зв'язку з карантином. Якщо карантину підлягають діти у віці до 7 років, які відвідують дошкільні освітні установи, або інші члени сім'ї, визнані в установленому порядку недієздатними, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованій особі (одному з батьків, іншому законному представнику чи іншому члену сім'ї) за весь період карантину .

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарному спеціалізованому закладі виплачується застрахованій особі за весь період звільнення від роботи з цієї причини, включаючи час проїзду до місця протезування і назад.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованій особі за календарні дні, що припадають на відповідний період.

Допомога по тимчасовій непрацездатності при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми, при карантині, протезуванні за медичними показаннями і доліковуванні в санаторно-курортних установах безпосередньо після стаціонарного лікування виплачується в такому розмірі:

 • 1) застрахованій особі, яка має страховий стаж 8 і більше років, - 100 відсотків середнього заробітку;
 • 2) застрахованій особі, яка має страховий стаж від 5 до 8 років, - 80 відсотків середнього заробітку;
 • 3) застрахованій особі, яка має страховий стаж до 5 років, - 60 відсотків середнього заробітку.

Допомога по тимчасовій непрацездатності при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми виплачується застрахованим особам в розмірі 60 відсотків середнього заробітку в разі захворювання або травми, що наступили протягом 30 календарних днів після припинення роботи за трудовим договором, службової або іншої діяльності, протягом якої вони підлягають обов'язковому соціальним страхуванням на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством.

Допомога по тимчасовій непрацездатності при необхідності здійснення догляду за хворою дитиною виплачується:

 • 1) при амбулаторному лікуванні дитини - за перші 10 календарних днів в розмірі, який визначається в залежності від тривалості страхового стажу застрахованої особи, за наступні дні в розмірі 50 відсотків середнього заробітку;
 • 2) при стаціонарному лікуванні дитини - в розмірі, який визначається в залежності від тривалості страхового стажу.

Допомога по тимчасовій непрацездатності при необхідності

здійснення догляду за хворим членом сім'ї при його амбулаторному лікуванні, за винятком випадків догляду за хворою дитиною віком до 15 років, виплачується в розмірі, що визначається в залежності від тривалості страхового стажу застрахованої особи.

Застрахованій особі, яка має страховий стаж менше шести місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі, що не перевищує за повний календарний місяць мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом, а в районах і місцевостях, в яких у встановленому порядку застосовуються районні коефіцієнти до заробітної плати , - в розмірі, що не перевищує мінімального розміру оплати праці з урахуванням цих коефіцієнтів.

У разі тимчасової непрацездатності, яка настала до періоду простою і триваючої в період простою, допомога по тимчасовій непрацездатності за період простою виплачується в тому ж розмірі, в якому зберігається за цей час заробітна плата, але не вище розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка застрахована особа отримувала б за загальними правилами.

Підставами для зниження розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності є:

 • 1) порушення застрахованою особою без поважних причин в період тимчасової непрацездатності режиму, встановленого лікарем;
 • 2) неявка застрахованої особи без поважних причин у призначений строк на лікарський огляд або на проведення медико-соціальної експертизи;
 • 3) захворювання або травма, що наступили внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з таким сп'янінням.

При наявності одного або декількох підстав для зниження допомоги по тимчасовій непрацездатності допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованій особі в розмірі, що не перевищує за повний календарний місяць мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом, а в районах і місцевостях, в яких у встановленому порядку застосовуються районні коефіцієнти до заробітної плати, - в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір оплати праці з урахуванням цих коефіцієнтів:

 • 1) при наявності підстав, зазначених у пунктах 1 і 2, - з дня, коли було допущено порушення;
 • 2) при наявності підстав, зазначених у пункті 3, - за весь період непрацездатності.

Допомога по тимчасовій непрацездатності не призначається застрахованій особі за наступні періоди:

 • 1) за період звільнення працівника від роботи з повним або частковим збереженням заробітної плати або без оплати відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків втрати працездатності працівником внаслідок захворювання або травми в період щорічної оплачуваної відпустки;
 • 2) за період відсторонення від роботи відповідно до чинного законодавства, якщо за цей період не нараховується заробітна плата;
 • 3) за період взяття під варту або адміністративного арешту;
 • 4) за період проведення судово-медичної експертизи;
 • 5) за період простою, за винятком передбачених законодавством випадків.

Підставами для відмови в призначенні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності є:

 • 1) тимчасова непрацездатність у результаті встановленого судом умисного заподіяння застрахованою особою шкоди своєму здоров'ю або спроби самогубства;
 • 2) тимчасова непрацездатність внаслідок вчинення застрахованою особою умисного злочину.

Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій жінці сумарно за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 (у разі багатоплідної вагітності - 84) календарних днів до пологів і 70 (у разі ускладнених пологів - 86, при народженні двох або більше дітей - ПО) календарних днів після пологів.

При усиновленні дитини (дітей) віком до трьох місяців допомога по вагітності та пологах виплачується з дня його усиновлення і до закінчення 70 (в разі одночасного усиновлення двох і більше дітей - ПО) календарних днів з дня народження дитини (дітей).

У разі, якщо в період перебування матері у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років у неї наступає відпустка по вагітності та пологах, вона має право вибору одного з двох видів допомоги, яка виплачується в періоди відповідних відпусток.

Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій жінці в розмірі 100 відсотків середнього заробітку.

Застрахованій жінці, яка має страховий стаж менше шести місяців, допомога по вагітності та пологах виплачується в розмірі, що не перевищує за повний календарний місяць мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом, а в районах і місцевостях, в яких у встановленому порядку застосовуються районні коефіцієнти до заробітної платі, - в розмірі, що не перевищує мінімального розміру оплати праці з урахуванням цих коефіцієнтів.

Щомісячна допомога по догляду за дитиною виплачується застрахованим особам (матері, батькові, іншим родичам, опікунам), які фактично здійснюють догляд за дитиною і перебувають у відпустці по догляду за дитиною, з дня надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення дитиною віку півтора років.

Право на щомісячну допомогу по догляду за дитиною зберігається в разі, якщо особа, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, працює на умовах неповного робочого часу або вдома і продовжує здійснювати догляд за дитиною.

Матері, які мають право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, у період після пологів вправі з дня народження дитини отримувати або допомога по вагітності та пологах, або щомісячна допомога по догляду за дитиною з заліком раніше виплаченої допомоги по вагітності та пологах у разі, якщо розмір щомісячного допомоги по догляду за дитиною вище, ніж розмір допомоги по вагітності та пологах.

У разі, якщо догляд за дитиною здійснюється одночасно кількома особами, право на отримання щомісячної допомоги по догляду за дитиною надається одному із зазначених осіб.

Щомісячна допомога по догляду за дитиною виплачується в розмірі 40 відсотків середнього заробітку застрахованої особи, але не менше мінімального розміру цієї допомоги, встановленого Федеральним законом «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей».

У разі відходу за двома і більше дітьми до досягнення ними віку півтора років розмір щомісячної допомоги по догляду за дитиною, обчислений відповідно до частини 1 цієї статті, підсумовується. При цьому підсумований розмір допомоги не може перевищувати 100 відсотків середнього заробітку застрахованої особи, визначеного в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону, але не може бути менше підсумованого мінімального розміру цієї допомоги.

При визначенні розміру щомісячної допомоги по догляду за другою дитиною і наступними дітьми враховуються попередні діти, народжені (усиновлені) матір'ю даної дитини.

У разі відходу за дитиною (дітьми), народженим (народженими) матір'ю, позбавленою батьківських прав відносно попередніх дітей, щомісячну допомогу по догляду за дитиною виплачується в розмірах, встановлених цією статтею, не враховуючи дітей, щодо яких вона була позбавлена батьківських прав.

Строки звернення за допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячним посібником по догляду за дитиною:

 • 1. За посібника з тимчасової непрацездатності не пізніше шести місяців з дня відновлення працездатності (встановлення інвалідності), а також закінчення періоду звільнення від роботи у випадках догляду за хворим членом сім'ї, карантину, протезування та доліковування.
 • 2. За допомоги по вагітності та пологах призначається не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
 • 3. За щомісячної допомоги по догляду за дитиною не пізніше шести місяців з дня досягнення дитиною віку півтора років.

При зверненні за допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячним посібником по догляду за дитиною після закінчення шестимісячного терміну рішення про призначення допомоги приймається територіальним органом страховика при наявності поважних причин пропуску строку звернення за допомогою. Перелік поважних причин пропуску строку звернення за допомогою визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правові регулювання в сфері соціального страхування.

Призначення та виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячної допомоги по догляду за дитиною здійснюються страхувальником за місцем роботи (служби, іншої діяльності) застрахованої особи. У разі, якщо застрахована особа на момент настання страхового випадку зайнято у кількох страховиків і в двох попередніх календарних роках було зайнято у тих же страхувальників, допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах призначаються і виплачуються йому страхувальниками за всіма місцями роботи (служби, іншої діяльності), а щомісячна допомога по догляду за дитиною - страхувальником за одним місцем роботи (служби, іншої діяльності) за вибором застрахованої особи і обчислюються виходячи із середнього заробітку, визна ляемого відповідно до чинного законодавства, за час роботи (служби, іншої діяльності) у страхувальника, що призначає і виплачує допомогу.

Якщо застрахована особа на момент настання страхового випадку зайнято у кількох страховиків, а в двох попередніх календарних роках було зайнято у інших страхувальників (іншого страхувальника), допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячна допомога по догляду за дитиною призначаються і виплачуються йому страхувальником по одному з останніх місць роботи (служби, іншої діяльності) за вибором застрахованої особи. Якщо застрахована особа на момент настання страхового випадку зайнято у кількох страховиків, а в двох попередніх календарних роках було зайнято як у цих, так і у інших страхувальників (іншого страхувальника), допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах призначаються і виплачуються йому або страхувальниками по всіх місцях роботи (служби, іншої діяльності) виходячи з середнього заробітку за час роботи (служби, іншої діяльності) у страхувальника, що призначає і виплачує допомогу, або по одному з останніх м їсть роботи (служби, іншої діяльності) за вибором застрахованої особи.

Застрахованій особі, яка втратила працездатність внаслідок захворювання або травми протягом 30 календарних днів з дня припинення роботи за трудовим договором, службової або іншої діяльності, протягом якої воно підлягало обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується страхувальником за його останнім місцем роботи (служби, іншої діяльності) або територіальним органом страховика в страхових випадках. Такого роду застрахованим особам, а також іншим категоріям застрахованих осіб у разі припинення діяльності страхувальником на день звернення застрахованої особи за допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячним посібником по догляду за дитиною, або в разі відсутності можливості їх виплати страхувальником у зв'язку з недостатністю коштів на його рахунку в кредитній організації та застосуванням черговості списання грошових коштів з рахунку, передбаченої Цивільним кодексом РФ, або в разі відсутність можливості встановлення місцезнаходження страхувальника і його майна, на яке може бути звернено стягнення, за наявності вступило в законну силу рішення суду про встановлення факту невиплати таким страхувальником посібників застрахованій особі, призначення і виплата зазначених посібників, за винятком допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів страхувальника, здійснюються територіальним органом страховика, який призначив зазначені посібники, через організацію федеральної поштового зв'язку, креди тну або іншу організацію за заявою одержувача.

Для призначення і виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає листок непрацездатності, виданий медичною організацією за формою і в установленому порядку, довідку (довідки) про суму заробітку, з якого має бути перелічені посібник, з місця (місць) роботи (служби, іншої діяльності) у іншого страхувальника (у інших страхувальників), а для призначення і виплати зазначених допомог територіальним органом страховика - довідку (довідки) про суму заробітку, з якого має бути счіслено посібник, і визначаються зазначеним федеральним органом виконавчої влади документи, що підтверджують страховий стаж.

Для призначення і виплати щомісячної допомоги по догляду за дитиною застрахована особа подає заяву про призначення зазначеної допомоги, свідоцтво про народження (усиновлення) дитини, за яким здійснюється догляд, та його копію або виписку з рішення про встановлення над дитиною опіки, свідоцтво про народження (усиновлення , смерті) попередньої дитини (дітей) і його копію, довідку з місця роботи (служби) матері (батька, обох батьків) дитини про те, що вона (він, вони) не використовує відпустку по догляду за дитиною і не отримує щомісячного п Особливий по догляду за дитиною, а в разі, якщо мати (батько, батько й мати) дитини не працює (символи не служить) або навчається за очною формою навчання в освітніх установах початкової професійної, середньої професійної або вищої професійної освіти або освітніх установах і наукових організаціях, в яких може бути отримано фундаментальну наукову, професійну освіту, - довідку з органів соціального захисту населення за місцем проживання (місцем перебування, фактичного проживання) матері (батька) дитини про неотримання щомісячної допомоги по догляду за дитиною. Для призначення і виплати щомісячної допомоги по догляду за дитиною застрахована особа подає також при необхідності довідку (довідки) про суму заробітку, з якого має бути перелічені посібник.

Застрахована особа, зайняте у кількох страховиків, при зверненні до одного із зазначених страхувальників за своїм вибором за призначенням і виплатою щомісячної допомоги по догляду за дитиною поряд з вишерассмотреннимі документами подає довідку (довідки) з місця роботи (служби, іншої діяльності) у іншого страхувальника ( у інших страхувальників) про те, що призначення і виплата щомісячної допомоги по догляду за дитиною цим страхувальником не здійснюються.

Страхувальник здійснює виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячної допомоги по догляду за дитиною застрахованій особі в порядку, встановленому для виплати застрахованим особам заробітної плати (інших виплат, винагород).

Страхувальник призначає допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячна допомога по догляду за дитиною протягом 10 календарних днів з дня звернення застрахованої особи за його отриманням з необхідними документами. Виплата допомоги здійснюється страховиком у найближчий після призначення допомоги день, установлений для виплати заробітної плати.

Територіальний орган страховика призначає і виплачує допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячна допомога по догляду за дитиною протягом 10 календарних днів з дня надходження до територіального органу страховика відповідної заяви та необхідних документів.

Пенсійне страхування являє собою систему економічних відносин, в результаті яких відбувається формування і витрачання коштів страхового фонду, призначеного для виплат з метою забезпечення застрахованих після досягнення ними пенсійного віку або настання іншого страхового випадку, передбачені н ного законодавс ьством.

Пенсійне страхування виконує такі функції:

 • 1. Освіти фінансових ресурсів страховика в системі пенсійного страхування - полягає в формуванні за рахунок коштів страхувальників цільових страхових фондів, призначених для страхових виплат при настанні страхового випадку по пенсійному страхуванню.
 • 2. Використання фінансових ресурсів страховика в зв'язку із здійсненням страхових виплат - реалізується в процесі витрачання цільових страхових фондів страховика в системі пенсійного страхування та здійснення виплат застрахованим при досягненні ними пенсійного віку або інших страхових випадків, передбачених законодавством.
 • 3. Заміщення заробітної плати або іншого доходу застрахованої особи при настанні пенсійного віку - полягає в забезпеченні застрахованої особи гарантованими пенсійними виплатами, що дозволяють відшкодувати частину заробітної плати чи інших доходів після виходу на пенсію.

Пенсійне страхування існує в двох формах:

 • 1) обов'язкове пенсійне страхування;
 • 2) добровільне пенсійне страхування.

Обов'язкове пенсійне страхування - система створюваних державою правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на компенсацію громадянам заробітку (виплат, винагород на користь застрахованої особи), одержуваного ними до встановлення обов'язкового страхового забезпечення. Під обов'язковим страховим забезпеченням розуміється - виконання страховиком своїх зобов'язань перед застрахованою особою при настанні страхового випадку за допомогою виплати трудової пенсії, соціальної допомоги на поховання померлих пенсіонерів, які не підлягали обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством на день смерті;

Суб'єктами обов'язкового пенсійного страхування є:

1. Страховик - Пенсійний фонд Російської Федерації. Пенсійний фонд Російської Федерації (державна установа) і його територіальні органи становлять єдину централізовану систему органів управління коштами обов'язкового пенсійного страхування в Російській Федерації, в якій нижчестоящі органи підзвітні вищестоящим. Держава несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Пенсійного фонду Російської Федерації перед застрахованими особами.

Страховиками з обов'язкового пенсійного страхування поряд з Пенсійним фондом Російської Федерації можуть бути недержавні пенсійні фонди в випадках і порядку, які передбачені чинним законодавством.

 • 2. Страхувальники:
 • 1) особи, що виробляють виплати фізичним особам, в тому числі:
  • - організації;
  • - індивідуальні підприємці;
  • - фізичні особи;
 • 2) індивідуальні підприємці, адвокати, нотаріуси, які займаються приватною практикою.
 • 3. Застраховані особи - громадяни Російської Федерації, які постійно або тимчасово проживають на території Російської Федерації іноземні громадяни або особи без громадянства, а також іноземні громадяни або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території Російської Федерації, які уклали трудовий договір на невизначений термін або строковий трудовий договір (строкові трудові договори) тривалістю не менше шести місяців в цілому протягом календарного року:

які працюють за трудовим договором, у тому числі керівники організацій, які є єдиними учасниками (засновниками), членами організацій, власниками їх майна, або за договором цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт і надання послуг (за винятком осіб, які навчаються в освітніх установах середньої професійної, вищої професійної освіти за очною формою навчання та отримують виплати за діяльність, яка здійснюється в студентському загоні за трудовими договорами і Чи за цивільно-правовими договорами, предметом яких є виконання робіт і (або) надання послуг), за договором авторського замовлення, а також автори творів, які отримують виплати та інші винагороди за договорами про відчуження виключного права на твори науки, літератури, мистецтва, видавничим ліцензійними договорами, ліцензійними договорами про надання права використання твору науки, літератури, мистецтва;

які самостійно забезпечують себе роботою (індивідуальні підприємці, адвокати, нотаріуси, які займаються приватною практикою);

є членами селянських (фермерських) господарств; що працюють за межами території Російської Федерації у випадках, передбачених законодавством, і якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації; є членами сімейних (родових) громад нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації, котрі займаються традиційними галузями господарювання;

священнослужителі;

інші категорії громадян, у яких відносини з обов'язкового пенсійного страхування виникають відповідно до цього Закону.

Страховим ризиком визнається втрата застрахованою особою заробітку (виплат, винагород на користь застрахованої особи) або іншого доходу в зв'язку з настанням страхового випадку. Страховим випадком визнаються досягнення пенсійного віку, наступ інвалідності, втрата годувальника.

Обов'язковою страховим забезпеченням з обов'язкового пенсійного страхування є:

 • 1) трудова пенсія по старості;
 • 2) трудова пенсія по інвалідності;
 • 3) трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника;
 • 4) одноразова виплата коштів пенсійних накопичень;
 • 5) термінова пенсійна виплата;
 • 6) виплата коштів пенсійних накопичень правонаступникам померлої застрахованої особи;
 • 7) соціальну допомогу на поховання померлих пенсіонерів, які не підлягали обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством на день смерті.

Страхове забезпечення виплачується за рахунок коштів обов'язкового пенсійного страхування, тобто грошових коштів, що знаходяться в управлінні страховика по обов'язковому пенсійному страхуванню.

Страхувальники несуть обов'язок по сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду РФ. Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування є індивідуально оплатне обов'язкові платежі, які сплачуються до Пенсійного фонду Російської Федерації і персональним цільовим призначенням яких є забезпечення права громадянина на отримання обов'язкового страхового забезпечення по обов'язковому пенсійному страхуванню.

Тариф страхового внеску з обов'язкового пенсійного страхування передбачений в розмірі 26%. Даний тариф ділиться на дві частини: солідарну та індивідуальну. Солідарна частина тарифу страхових внесків - частина страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, призначена для формування у відповідності з федеральним законом про бюджет Пенсійного фонду РФ грошових коштів з метою виплати в фіксованому базовому розмірі трудової пенсії, соціальної допомоги на поховання померлих пенсіонерів, які не підлягали обов'язковому соціальному страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством на день смерті, і в інших цілях, передбачених законодавством РФ про про бязательно пенсійне страхування, не пов'язаних з формуванням коштів, призначених для виплати накопичувальної частини трудової пенсії та інших виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень, встановлених законодавством РФ. Індивідуальна частина тарифу страхових внесків - частина страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, призначена для формування грошових коштів застрахованої особи і враховується на його індивідуальному особовому рахунку, включаючи спеціальну частину індивідуального особового рахунку, з метою визначення суми розрахункового пенсійного капіталу, а також розміру накопичувальної частини трудової пенсії та інших виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень, встановлених законодавством Російської Федерації.

Страхові внески є одним з джерел коштів обов'язкового пенсійного страхування і формування бюджету Пенсійного фонду РФ.

Бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації - форма освіти і витрачання грошових коштів на цілі обов'язкового пенсійного страхування в Російській Федерації.

Бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації формується за рахунок:

 • - страхових внесків;
 • - коштів федерального бюджету;
 • - сум пені та інших фінансових санкцій;
 • - доходів від розміщення (інвестування) тимчасово вільних коштів обов'язкового пенсійного страхування;
 • - добровільних внесків фізичних осіб і організацій, що сплачуються ними не в якості страхувальників або застрахованих осіб;
 • - коштів виплатного резерву для здійснення виплати накопичувальної частини трудової пенсії по старості;
 • - коштів пенсійних накопичень застрахованих осіб, яким призначено термінова пенсійна виплата;
 • - інших джерел, не заборонених законодавством Російської Федерації.

Кошти бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації мають цільове призначення і спрямовуються на:

 • - виплату відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародними договорами Російської Федерації страхового забезпечення по обов'язковому пенсійному страхуванню, переказ коштів в сумі, еквівалентній сумі пенсійних накопичень, врахованої в спеціальній частині індивідуального особового рахунку застрахованої особи, до недержавного пенсійного фонду, обраний застрахованою особою для формування накопичувальної частини трудової пенсії;
 • - доставку пенсій, що виплачуються за рахунок коштів бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації;
 • - фінансове та матеріально-технічне забезпечення поточної діяльності страховика (включно із утриманням його центральних і територіальних органів);
 • - інші цілі, передбачені законодавством Російської Федерації про обов'язкове пенсійне страхування. Добровільне пенсійне страхування є додатковим

до обов'язкового пенсійного страхування інструментом формування майбутньої пенсії для застрахованих осіб. За своєю економічною сутністю добровільне пенсійне страхування являє собою ануїтет, який передбачає довічну виплату ренти. При реалізації корпоративного добровільного пенсійного страхування джерелом формування коштів для подальшої виплати пенсії є кошти роботодавця.

Корпоративне пенсійне страхування допомагає досягти позитивних економічних, соціальних і кадрових ефектів. Економічний ефект корпоративного пенсійного страхування буде складатися в зростанні кар'єрних мотивації, поліпшення дисципліни, підвищення продуктивності праці, оптимізації витрат на утримання персоналу, в скороченні сумарних витрат на реалізацію соціальних програм. Важливе значення має вирішення соціальних проблем сучасного виробництва, наприклад, забезпечення збалансованості доходів працівників, одержуваних в період трудової діяльності та після її закінчення, підвищення рівня життя корпоративних пенсіонерів, зменшення соціальної напруженості в трудових колективах. Кадрові завдання, які вирішуються підприємствами за допомогою впровадження корпоративного пенсійного страхування, такі: забезпечення планової ротації кадрів, стабілізація штату кваліфікованих працівників, використання нових методів управління персоналом.

Суб'єктами корпоративного добровільного пенсійного страхування виступають:

 • 1. Страховики. Добровільним пенсійним страхуванням можуть займатися дві категорії страховиків:
  • - Страхові компанії, які отримали ліцензію на пенсійне страхування.
  • - Недержавні пенсійні фонди. Недержавний пенсійний фонд - особлива організаційно-правова форма некомерційної організації соціального забезпечення, винятковими видами діяльності якої є: діяльність з недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду відповідно до договорів недержавного пенсійного забезпечення; діяльність в якості страховика по обов'язковому пенсійному страхуванню відповідно до Федерального закону від 15 грудня 2001 № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» і договорами про обов'язкове пенсійне страхування; діяльність в якості страховика з професійного пенсійному страхуванню відповідно до федеральним законом і договорами про створення професійних пенсійних систем. Діяльність фонду з недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду здійснюється на добровільних засадах і включає в себе акумулювання пенсійних внесків, розміщення і організацію розміщення пенсійних резервів, облік пенсійних зобов'язань фонду, призначення та виплату недержавних пенсій учасникам фонду.
 • 2. Страхувальники. Підприємства та організації, що реалізують корпоративні програми пенсійного страхування для своїх працівників, співробітників.
 • 3. Застраховані особи. Працівники, співробітники підприємств і організацій, застраховані своїми роботодавцями за програмами добровільного пенсійного страхування.

Договори добровільного пенсійного страхування зі страховими компаніями укладаються з юридичними особами на користь працівників і співробітників підприємств і організацій. Страховими випадками в даних договорах, як правило, визнаються: дожиття застрахованого до пенсійного віку і смерть застрахованої особи до досягнення пенсійного віку. Страхова сума встановлюється за згодою сторін і може підлягати збільшення протягом терміну дії договору за умови внесення додаткового страхового внеску. У договорі обмовляється розмір пенсії, періодичність її сплати, порядок виплати. Розмір страхової премії залежить від страхової суми, віку застрахованої особи, терміну дії договору.

У російській практиці найбільшого поширення набули такі схеми добровільного пенсійного страхування.

пропоновані недержавними пенсійними фондами:

Страхування з встановленими розмірами пенсійних внесків.

Майбутня пенсія застрахованої особи залежить виключно від поповнення роботодавцем особистого рахунку працівника, сформованого в його користь страхувальником. Розмір пенсії безпосередньо залежить від накопиченої на рахунку до його виходу на пенсію суми і заздалегідь не визначається.

Страхування до встановлених пенсійними виплатами.

Підприємство, організація і страховик приймають на себе зобов'язання по виплаті наперед визначеної пенсії застрахованій особі.

Добровільне пенсійне страхування дозволяє підвищити рівень доходів пенсіонерів за рахунок додаткової до основної державної пенсії.

 
<<   ЗМІСТ   >>