Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Майнове страхування являє собою систему відносин між страхувальником і страховиком щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів страхувальника, пов'язаних з володінням, користуванням чи розпорядженням майном, а також його іншими майновими інтересами. Суть майнового страхування полягає у відшкодуванні збитку, що виник внаслідок страхового випадку, в покриття ризиків:

  • - загибелі, пошкодження або часткової втрати застрахованого майна;
  • - неотримання або недоотримання очікуваних доходів через порушення партнерами своїх зобов'язань або через інші зовнішні причини (страхування підприємницьких ризиків). Суб'єктами майнового страхування є страховики,

страхувальники та вигодонабувачі. Страхувальниками майна можуть бути юридичні та дієздатні фізичні особи. Вигодонабувачем є юридична або фізична особа (власник, орендар або інша особа), на користь якої укладено договір страхування. Предметом страхування є майно юридичних і фізичних осіб. Чи не страхується майно, що належить як фізичним, так і юридичним особам, що знаходиться в зоні, якій загрожує стихійне лихо (про що населення і господарюючі суб'єкти повідомлені відповідним чином), а також майно, що знаходиться в аварійних будинках, будівлях.

Страховими випадками при страхуванні майна є його загибель (знищення), пошкодження або втрата (пропажа). Знищенням майна прийнято вважати таке його стан, коли витрати на відновлення перевищують дійсну вартість цього майна. Пошкодженням вважається такий стан майна, при якому воно може бути відновлено для використання за призначенням шляхом звичайного ремонту. Пропажа майна - це його вибуття (виключення) з володіння страхувальника, втрата його власником з якої-небудь причини, коли відсутні ознаки загибелі або знищення. Майно може бути викрадено, а може пропасти безвісти (наприклад, судно вважається зниклим безвісти, якщо про нього немає жодної інформації протягом трьох місяців).

Страхова сума в майновому страхуванні є ту суму, на яку страхувальник фактично застрахував своє майно. Залежно від бажання і фінансових можливостей страхувальника страхова сума може бути дорівнює, може бути менше, але ні в якому разі не більше дійсної вартості майна. Відповідно страхування в першому випадку буде повним, а в другому - неповним, залишає частину ризику на відповідальності страхувальника.

Терміни дії договорів добровільного майнового страхування можуть бути різні: від декількох днів (на час перегону автомобіля з одного населеного пункту в інший) до 15 років (при страхуванні домашнього майна). При обов'язковому страхуванні майна державних службовців термін страхування дорівнює часу їх роботи у відповідних державних органах. Страхування майна (зазвичай транспортних засобів), що є предметом застави, триває протягом часу дії договору про заставу. Найбільш часто укладаються договори терміном на один рік. Якщо правила страхування передбачають укладення договору з описом майна, то опис додається до письмової заяви і стає невід'ємною частиною договору.

При нанесенні збитків застрахованого майна страховик, по-перше, встановлює підстави для виплати страхового відшкодування і, по-друге, визначає його розмір. Підставою для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування є факт реалізації страхового випадку, обумовленого в договорі. Його наступ підтверджується (Додаток 3 і 4):

  • - заявою страхувальника про настання страхового випадку;
  • - переліком знищеного (викраденого або пошкодженого) майна;
  • - страховим актом про знищення (викрадення або пошкодження) майна.

Основні програми майнового страхування. Страхування майна юридичних осіб. Предметами страхування є будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби, машини, обладнання, товарно-матеріальних цінностей, придбані на стороні або власного виробництва, об'єкти незавершеного будівництва, продукція в процесі виробництва або обробки, обчислювальна техніка, обробка приміщень, меблі, предмети інтер'єру.

 
<<   ЗМІСТ   >>