Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗРАХУНОК СТАБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ

За обліковими групами б, 7, 10, 12, 14 і 15 розрахунок стабілізаційного резерву проводиться в обов'язковому порядку. За обліковими групами 1-5, 8, 9, 11, 13 і 16-19 страховик може здійснювати розрахунок стабілізаційного резерву в разі, якщо за обліковою групі є істотні відхилення коефіцієнта відбулися збитків від його середнього значення.

Величина стабілізаційного резерву визначається шляхом підсумовування стабілізаційних резервів, розрахованих за всіма обліковими групами договорів. У разі, якщо в результаті розрахунків стабілізаційний резерв за обліковою групі приймає негативне значення, стабілізаційний резерв за відповідною облікової групи приймається рівним нулю. У разі, якщо страховик до початку звітного періоду не розраховував стабілізаційний резерв за обліковою групі, стабілізаційний резерв на початок звітного періоду приймається рівним нулю.

Розрахунок стабілізаційного резерву проводиться виходячи з таких показників, отриманих по обліковій групі: страхової брутто-премії за обліковою групі, нарахованої в звітному періоді; страхових виплат за обліковою групі, вироблених за звітний період; витрат по веденню страхових операцій за обліковою групі, вироблених за звітний період; інших показників.

Метод розподілу витрат по веденню страхових операцій і витрат по врегулюванню збитків за обліковими групами з метою розрахунку стабілізаційного резерву страховик встановлює самостійно. Розрахунок стабілізаційного резерву проводиться виходячи з показників нетто-перестрахування (за мінусом участі перестрахувальників): страхова брутто-премія за договорами обліковується за мінусом нарахованої перестрахувальної премії за договорами, переданим в перестрахування; страхові виплати враховуються за мінусом частки перестраховиків; резерви незароблених премії, заявлених, але неврегульованих збитків і відбулися, але незаявлених збитків враховуються за винятком частки перестраховиків у відповідних резервах. Страховик розраховує стабілізаційний резерв за обліковими групами 6, 7, 10, 12, 14 і 15 в наступному порядку.

За базу розрахунку величини стабілізаційного резерву приймається величина фінансового результату від страхових операцій за обліковою групі. Фінансовий результат від страхових операцій за обліковою групі визначається як сума:

  • - страховий брутто-премії, нарахованої за звітний період;
  • - зміни резерву незароблених премії, резерву заявлених, але неврегульованих збитків та резерву відбулися, але незаявлених збитків за звітний період;
  • - відрахувань від страхової брутто-премії у випадках, передбачених чинним законодавством, за звітний період;
  • - страхових виплат, вироблених за звітний період;
  • - страхових премій (внесків), повернутих страхувальникам (перестрахувальникам) у зв'язку з достроковим припиненням (зміною умов) договорів за звітний період у випадках, передбачених чинним законодавством;
  • - витрат по веденню страхових операцій, вироблених за звітний період, в тому числі витрат з укладання договорів, витрат по врегулюванню збитків, винагород та танто за договорами, прийнятими в перестрахування, за мінусом винагород та танто за договорами, переданим в перестрахування, за звітний період .

У разі, якщо фінансовий результат від страхових операцій має перевищення доходів над витратами (позитивний), стабілізаційний резерв за обліковою групі збільшується на 60 відсотків від фінансового результату від страхових операцій, тобто на 60 відсотків від суми перевищення доходів над витратами.

У разі, якщо фінансовий результат від страхових операцій має перевищення витрат над доходами (негативний), стабілізаційний резерв за обліковою групі зменшується на абсолютну величину фінансового результату, тобто на суму перевищення витрат над доходами.

Граничний розмір стабілізаційного резерву розраховується у відсотках від суми річної страхової брутто-премії за обліковою групі, максимальної за 10 років, що передують звітній даті, і не може перевищувати відповідно за обліковими групами 6, 7, 10, 14 і 15 - 250 відсотків, за обліковою групі 12 - 150 відсотків.

У разі, якщо у страховика немає даних про річний страховий брутто-премії за обліковою групі за 10 років, що передують звітній даті, то в цілях розрахунку стабілізаційного резерву беруться дані за наявне число років.

 
<<   ЗМІСТ   >>