Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗРАХУНОК РЕЗЕРВУ ЗАЯВЛЕНИХ, АЛЕ НЕВРЕГУЛЬОВАНИХ ЗБИТКІВ

Розрахунок резерву заявлених, але неврегульованих збитків проводиться окремо по кожній облікової групи договорів. Величина резерву заявлених, але неврегульованих збитків визначається шляхом підсумовування резервів заявлених, але неврегульованих збитків, розрахованих за всіма обліковими групами договорів.

За базу розрахунку резерву заявлених, але неврегульованих збитків приймається розмір неврегульованих на звітну дату зобов'язань страховика, що підлягають оплаті у зв'язку зі страховими випадками, про факт настання яких у встановленому законом або договором порядку заявлено страховику, з достроковим припиненням (зміною умов) договорів у випадках , передбачених чинним законодавством. Для розрахунку резерву заявлених, але неврегульованих збитків величина неврегульованих на звітну дату зобов'язань страховика збільшується на суму витрат по врегулюванню збитків в розмірі 3-х відсотків від її величини. У разі, якщо про страховий випадок заявлено, але розмір заявленого збитку, що підлягає оплаті страховиком відповідно до умов договору, не встановлено, для розрахунку резерву приймається максимально можлива величина збитку, що не перевищує страхової суми. У разі, якщо з аналізу звітних даних за обліковою групі слід, що має місце систематичне та суттєве перевищення заявлених збитків над підлягають оплаті в результаті врегулювання страхових випадків, страховик за погодженням з Федеральною службою страхового нагляду може використовувати застосовувані для розрахунку страхових тарифів і резервів математичні методи (актуарні методи) розрахунку резерву заявлених, але неврегульованих збитків за цей обліковий групі.

Узагальнено розрахунок резерву заявлених, але неврегульованих збитків (РЗУ) проводиться таким чином:

РЗУ = ЗУ про + СП в ? РУ, де

ЗУ 0 - сума заявлених збитків за звітний період, зареєстрованих в журналі обліку;

СП в - страхова премія, що підлягає поверненню страхувальникам (перестрахувальникам) у зв'язку з достроковим припиненням договорів;

РУ - витрати по врегулюванню збитків, які визначаються в розмірі 3% від неврегульованих претензій:

РУ = (ЗУ про + СП в ) е 0,03.

 
<<   ЗМІСТ   >>