Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow СТРАХУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗРАХУНОК РЕЗЕРВУ НЕЗАРОБЛЕНИХ ПРЕМІЇ

Величина резерву незароблених премії проводиться шляхом підсумовування резервів незароблених премій, розрахованих за всіма обліковими групами договорів. З метою розрахунку резерву незароблених премії в разі, коли дата вступу договору в силу (дата початку дії страхування) настає пізніше дати нарахування страхової премії (внесків) за договором і розрахунок страхових резервів проводиться до дати набрання договором чинності (дата початку дії страхування), резерв незароблених премії приймається рівним величині нарахованої страхової премії (внесків) (страхової брутто-премії) за договором.

Для розрахунку незароблених премії за договором страхування (співстрахування) нарахована страхова брутто-премія за договором страхування (співстрахування) зменшується на суму нарахованої винагороди за укладення договору страхування (співстрахування) і відрахувань від страхової брутто-премії у випадках, передбачених чинним законодавством.

Для розрахунку величини незароблених премії (резерву незароблених премії) використовуються наступні методи: «pro rata temporis», «Одна двадцять четверта» (далі - «1/24»), «однієї восьмої» (далі - «1/8»),

Незароблених премій методом «pro rata temporis» визначається за кожним договором як добуток базової страхової премії за договором на ставлення незакінчених на звітну дату терміну дії договору (в днях) до всього терміну дії договору (в днях).

Для розрахунку незароблених премії (резерву незароблених премії) методом «1/24» договори, які стосуються однієї облікової групи, групують по підгрупах. У підгрупу включаються договори з однаковими термінами дії (в місяцях) і з датами початку їх дії, що припадають на однакові місяці. Загальна сума базової страхової премії за договорами, що входять в підгрупу, визначається підсумовуванням базових страхових премій, розрахованих за кожним договором, що входить в підгрупу. Для розрахунку незароблених премії (резерву незароблених премії) методом «1/24» приймається: 1) дата початку дії договору припадає на середину місяця; 2) термін дії договору, що не рівний цілому числу місяців, дорівнює найближчого більшого цілого числа місяців. Незароблених премій (резерв незароблених премії) визначається по кожній підгрупі шляхом множення загальної суми базових страхових премій на коефіцієнти для розрахунку величини резерву незароблених премії. Коефіцієнт для кожної підгрупи визначається як відношення неистекшему на звітну дату терміну дії договорів підгрупи (в половинах місяців) до всього терміну дії договорів підгрупи (в половинах місяців). Резерв незароблених премії методом «1/24» в цілому по облікової групи визначається шляхом підсумовування незароблених премій (резервів незароблених премій), розрахованих по кожній підгрупі.

Для розрахунку незароблених премії (резерву незароблених премії) методом «1/8» договори, які стосуються однієї облікової групи, групують по підгрупах. У підгрупу включаються договори з однаковими термінами дії (в кварталах) і з датами початку їх дії, що припадають на однакові квартали. Загальна сума базової страхової премії за договорами, що входять в підгрупу, визначається підсумовуванням базових страхових премій, розрахованих за кожним договором, що входить в підгрупу. Для розрахунку незароблених премії (резерву незароблених премії) методом «1/8» приймається: 1) дата початку дії договору припадає на середину кварталу; 2) термін дії договору, що не рівний цілому числу кварталів, дорівнює найближчого більшого цілого числа кварталів. Незароблених премій (резерв незароблених премії) визначається по кожній підгрупі шляхом множення загальної суми базових страхових премій на коефіцієнти для розрахунку величини резерву незароблених премії. Коефіцієнт для кожної підгрупи визначається як відношення неистекшему на звітну дату терміну дії договорів підгрупи (в половинах кварталів) до всього терміну дії договорів підгрупи (в половинах кварталів).

За договорами, які належать до облікових груп з 1 по 18, розрахунок резерву незароблених премії проводиться методом «pro rata temporis», а в разі страхування за генеральним полісом або якщо в силу специфіки взаєморозрахунків між страховиком і страхувальником (порядку подання страховику відомостей про укладені договори) для цілей розрахунку страхових резервів визначати точні дати початку і закінчення договорів недоцільно, за договорами, які належать до облікових груп 3, 4, 8, 9 і 13.1, розрахунок резерву незароблених премії може проводитися мето ами «1/24» і (або) «1/8».

Для розрахунку резерву незароблених премії (РНП) використовується базова страхова премія (БСП) по кожному (i-му) договором страхування:

БСП = СБП - В - О, де

СБП. - страхова брутто-премія, що надійшла в звітному періоді по i - договором страхування;

В - винагорода, фактично сплачена (нарахована) за укладення i-ro договору страхування;

Про ч - відрахування у випадках, передбачених чинним законодавством.

Розрахунок резерву незароблених премії методом «pro rata temporis» виглядає наступним чином:

Д ; - термін дії i-ro договору в днях,

С - число днів з моменту вступу i-ro договору в силу до звітної дати.

 
<<   ЗМІСТ   >>