Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВОК

XXI століття - це століття глобалізації, а також технічних, економічних і соціальних новацій. Розвиток науково технічного прогресу проявляється у всіх сферах життя суспільства. В першу чергу це створення нових технологій і техніки; зростання числа механізованого та автоматизованого виробництва; створення нових видів енергії, сировини, матеріалів, палива; розробка нової продукції, підвищення її якості. Всі напрямки інноваційної діяльності тільки тоді будуть ефективні, коли результати се стануть у пригоді на національному та світовому ринках. Для цього потрібен набір інструментів, за допомогою якого можна було б здійснювати політику створення, розподілу і просування інновацій по всій ціннісної ланцюга протягом усього життєвого циклу високотехнологічної продукції. Сучасна концепція маркетингу інновацій надає в розпорядження персоналу, зайнятого в інноваційному бізнесі комплекс стратегічних і тактичних методів досягнення як економічних, так і соціальних цілей інноваційних компаній.

У зв'язку з цим перед автором стояло завдання: звести воєдино весь напрацьований теоретичний матеріал і практичний досвід маркетингового супроводу технічно складних виробів для забезпечення успішного виходу на ринок інновацій. Перш за все, необхідно було дати визначення концепції і показати роль маркетингу інновацій в розвиненій ринковій економіці. Для цього проаналізовані специфіка ринку інновацій та його маркетингова складова; маркетингова інфраструктура інноваційного бізнесу, стратегія і тактика впливу на поведінку споживача-новатора. Розглянуто організаційно-правові форми інноваційного бізнесу, в тому числі, такі як інноваційні територіальні кластери як інструменти підвищення конкурентоспроможності високотехнологічних інновацій.

Далі подано аналіз сучасного механізму маркетингу інновацій та його особливостей в галузях високих технологій. Особливу увагу приділено комплексному підходу при формуванні системи креативних методів маркетингу інновацій, в тому числі, стратегічного і поточного планування; внутрішньофірмового управління маркетингом.

Проаналізовано тенденції модернізації маркетингу наукомістких виробів, в тому числі, латеральний підхід; інтрамаркетінг і когнітивні методи вирішення завдань; холістичний маркетинг як інструмент пошуку ключових компетенцій інноваційного бізнесу; соціально-етична концепція і її роль в створенні інновацій.

У розділі «Сучасні методи розробки і реалізації політики маркетингу інноваційної продукції» представлені маркетингові інструменти розробки продуктових інновацій в технологічних галузях. У їх числі: методи опису «портрета» високотехнологічних інновацій і створення конкурентних переваг інноваційної продукції; процеси оцінки і забезпечення конкурентоспроможності інновацій. Тут же показана роль інформаційних технологій в аналізі конкурентоспроможності інновацій. Велике значення при просуванні інновацій має правильно сформована асортиментна політика фірм-новаторів, а також управління витратами і цінами інновацій. Тому характеристикам специфіки і чинників ціноутворення інноваційних продуктів приділено велику увагу.

У наступних розділах розглянуті проблеми руху товару інноваційної продукції, управління комунікаціями високотехнологічного бізнесу; організації маркетингової діяльності в інноваційних компаніях.

В цілому книга включила найбільш затребувані сучасним бізнесом теоретичні та практичні підходи і конкретні методи і моделі маркетингового супроводу процесів створення та реалізації високотехнологічних інновацій, за допомогою яких майбутні керівники і виконавці цих процесів можуть підвищити ефективність інноваційного бізнесу.

 
<<   ЗМІСТ   >>