Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ

Визначення впливу структури асортименту, а також собівартості і цін входять до нього товарів на економічні та фінансові показники діяльності інноваційної компанії здійснюється за допомогою економічного аналізу.

Розглянемо приклад економічного аналізу асортименту для визначення впливу на рівень прибутку від продажів кількості і структури проданого інноваційного товару [38]. У таблиці 4.11 наведені такі вихідні дані про асортиментної характеристиці продажів.

Таблиця 4.11. Структура інноваційного асортименту по бюджету (плану) і при

фактичної реалізації

Найменування

товару

Відпускна ціна, р, руб / шг

Змінні витрати на одиницю товару, v, руб / шт.

Питома вага товару в загальному підсумку з продажу,%

по бюджету

фактично

товар А

10

6

50

-

товар Б

4

3

40

20

товар В

15

9

-

30

товар Г

16

8

10

50

Відомо, що виручка від продажів інновацій (I) по бюджету (плану) визначена в сумі 200 тис. Д. Е., А при фактичному виконанні склала 231,4 тис. Д. Е. 11остоянние витрати по бюджету і по факту не змінювалися і склали 50 тис. д. е. Для виконання аналітичних розрахунків скористаємося формулою: П = I • д у - FC, де П - прибуток від продажів, д у - питома вага маржинального доходу у виручці від продажу; FC - постійні витрати. Маржинальний дохід (Д м ) - це прибуток плюс постійні витрати: Д м = П + FC.

Питома вага маржинального доходу необхідний для аналізу впливу струкгур асортименту проданої інноваційної продукції на прибуток. Він виступає як коефіцієнт при змінній величині, що характеризує обсяг продажів. Послідовність аналізу полягає декількох етапів.

1. Визначення питомої ваги маржинального доходу в ціні кожного виду інновацій (р - v) / р:

для А: (10 - 6) / 10 = 0,4; для Б: (4-3) / 4 = 0,25; для В: (16-8) / 16 = 0,5;

2. Розрахунок середньої величини питомої ваги маржинального доходу для всього обсягу продажів по бюджету:

Д у = (0,4 • 50 + 0,25 • 40 + 0,5 • 10) / 100 = 0,35.

3. Розрахунок прибутку від продажів по бюджету:

П б = 200 • 0,35 - 50 = 20 тис. Р. С.

  • 4. Розрахунок фактичного прибутку від продажів виконується в тій же послідовності. Середній Д у для всього обсягу фактичних продажів (при збереженні відпускних цін): (0,25 • 20 + 0,4 • 30 + 0,5 • 50) = 0,42. В результаті прибуток від продажів за фактом (при незмінних цінах і постійних витратах) склала П ф = 231,4 • 0,42 - 50 = 47,2 тис. Д. Е.
  • 5. Порівняння фактичної і бюджетної прибутку показує, що фактичний прибуток більше бюджетної на 27,2 тис. Д. С. (47,2 - 20).
  • 6. Аналіз впливу на прибуток кількості проданих інноваційних товарів. При постійній структурі асортименту проданої продукції середня питома вага маржинального доходу у виручці від продажу мінятися не буде. Сума приросту маржинального доходу при збільшенні виручки від продажів склала: (231,4 - 200) • 0,35 = +11 тис. Д. С. Відомо, що при збільшенні обсягу продажів і прибуток і маржинальний дохід збільшуються на одну і ту ж суму. Значить, за рахунок збільшення обсягу продажів прибуток збільшився на +11 тис. Д. Е.
  • 7. Аналіз впливу на прибуток зсуву в структурі асортименту інноваційної продукції, що випливає з зміна питомої ваги маржинального доходу. Оскільки в наведеному прикладі відбулося збільшення середньої питомої ваги маржинального доходу, можна розрахувати приріст абсолютної суми маржинального доходу: Д % | = (0,42 - 0,35) • 231,4 = + 16,2 тис. Д. Е. На цю ж суму зросла і прибуток від продажів за рахунок зміни структури асортименту.
  • 8. Баланс впливу обох факторів на збільшення прибутку від продажів: +11 + + 16,2 = + 27,2 тис. Д. Е., Що показує відповідність величиною об'єкта аналізу. Таким чином, вдосконалення складу і структури товарного асортименту є комплексною і системною завданням в рамках товарної політики інноваційної організації. Від сс успішного вирішення залежить нс тільки підвищення обсягів продажів і рентабельності функціонування бізнесу, а й його стійкість, а також зниження ризику і втрат від недосконалої структури асортименту, неправильно обраної рольової значущості товарних позицій.
 
<<   ЗМІСТ   >>