Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРУКТУРНО-РОЛЬОВИЙ АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ НА ОСНОВІ ЛВС-АВС-ХУХ-МЕТОДИК

Спільне використання АВС і XyZ-методик дозволяє групувати товарні категорії всередині асортименту за ступенем впливу на економічні та фінансові показники інноваційного бізнесу, а також використовувати результати аналізу для підвищення стійкості роботи і зниження ризику.

Для більш глибокого вивчення товарного асортименту може бути застосований двоїстий АВС-АВС-аналіз, т.с. обрані два найбільш важливих для функціонування і розвитку інноваційної компанії, фінансових показника. У такому випадку для кожного показника проводиться автономний АВС-аналіз. А потім будується АВС-АВС - матриця, що містить 9 класів інноваційних товарів, які характеризуються різним ступенем участі у формуванні відповідних показників. Для кожного класу інновацій може бути призначена своя стратегія управління товарами. Так для АВС-АВС-аналізу товарів за ступенем участі у формуванні показників товарообігу і прибутку матриця буде мати такий вигляд (табл. 4.9):

Таблиця 4.9. Матриця розподілу товарів за вкладом у формування

товарообігу і прибутку і стратегії корекції інноваційного асортименту

товарообіг

А

В

З

А

А1А2

А1В2

А1С2

3

ю

с.

Е

Великий внесок у формування т оварооборота і прибутку.

стратегія підтримки

досягнутої структури асортименту

Середній внесок у формування товарообігу, великий внесок у формування прибутку.

Стратегія невеликої корекції асортименту по групі В2

Малий внесок в формування товарообігу і великий внесок у формування прибутку.

стратегія позбавлення

від деяких позицій групи С2

35 http://www.dea-analysis.ru. '. Assortment Optimization (аналіз і оптимізація асортименту).

В

В1А2

Великий внесок у формування товарообігу, середній внесок у формування прибутку

Стратегія невеликої корекції асортименту по групі В1

В1В2

Середній внесок, як в формування товарообігу, гак і прибутку.

Стратегія раціоналізації асортименту по групі В1 і групі В2

В1С2

Малий внесок в формування товарообігу, середній внесок у формування прибутку.

Стратегія великої корекції в групі С2 і малої - в групі В1

з

С1А2

С1В2

С1С2

Великий внесок у формування товарообігу, малий внесок у формування прибутку.

Стратегія великого зміни в ipyinic Cl

Середній внесок у формування товарообігу, малий внесок у формування прибутку.

Стратегія серйозних змін в групі С1 і середніх в групі В2

Малий внесок, як в формування товарообігу, так і прибутку.

Стратегія кардинального перегляду асортименту по групам С1 і С2

Методика проведення ABC-аналізу для побудови асортиментної матриці складається з наступних етапів.

 • 1. Визначити об'єкти аналізу: категорія інноваційних товарів, номенклатурні одиниці.
 • 2. Визначити параметри, за якими буде проводитися аналіз об'єкта: обсяг продажів, руб .; кількість одиниць продажів, шт .; кількість замовлень, шт. і т.п.
 • 3. Сортувати об'єкти аналізу в порядку убування значень параметрів. 4.0пределеніе груп А, В і С. Для визначення приналежності обраного товару до групи необхідно розрахувати частку параметра в загальній сумі значень параметрів з накопичувальним підсумком:
  • • група А - товари, сума часткою параметрів яких накопичувальним підсумком становить перші 50% від загальної суми параметрів;
  • • група В - наступні за групою А товари, сума часткою параметрів яких накопичувальним підсумком, становить від 50 до 80% від загальної суми параметрів;
  • • група С - об'єкти, що залишилися, сума часткою параметрів яких накопичувальним підсумком, становить від 80 до 100% від загальної суми параметрів.

На додаток до АВС-АВС-аналізу при необхідності прогнозувати стабільність продажів окремих видів інновацій, використовують XYZ-аналіз метод, що дозволяє передбачити ринкову поведінку покупців-новаторів, коливання рівня споживання тих чи інших інноваційних товарів. У поєднанні з АВС-аналізом - це виявлення безумовних лідерів (групи АХ) і аутсайдерів (CZ).

Результатом XYZ - є угруповання інновацій за трьома категоріями (табл. 4.10).

Таблиця 4.10. Матриця АВС-ХУ-аіаліза

АХ

Великий внесок у фінансові результати, високий ступінь надійності прогнозу внаслідок стабільності споживання

AY

Великий внесок у фінансові результати, середня ступінь надійності прогнозу внаслідок нестабільності споживання

AZ

Великий внесок у фінансові результати, низький ступінь надійності прогнозу внаслідок вкрай нерегулярного споживання

ВХ

Середній внесок до фінансових результатів, високий ступінь надійності прогнозу внаслідок стабільності споживання

BY

Середній внесок у фінансові резул ь га ги, середня ступінь надійності прогнозу внаслідок нестабільності споживання

BZ

Середній внесок до фінансових результатів, низький ступінь надійності прогнозу внаслідок нерегулярного споживання

СХ

Низький внесок до фінансових результатів, високий ступінь надійності прогнозу внаслідок стабільності споживання

CY

Низький внесок до фінансових результатів, середня ступінь надійності прогнозу внаслідок нестабільності споживання

CZ

Низький внесок до фінансових результатів, низький ступінь надійності прогнозу внаслідок вкрай нерегулярного споживання

Послідовність проведення XYZ-аналізу наступна.

 • 1. Визначення об'єктів аналізу: товарна група, товарна одиниця.
 • 2. Визначення параметра аналізу. Параметрами аналізу можуть бути: кількість продажів в шт .; обсяг продажів в руб .;
 • 3. Визначення періодів аналізу. Періоди аналізу: тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік.
 • 4. Розрахунок коефіцієнта варіації:

де - значення параметра по оцінюваному товару за i-й період, х - середнє значення параметра по оцінюваному об'єкту аналізу, п - число періодів.

 
<<   ЗМІСТ   >>