Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ФІРМ-НОВАТОРІВ

Асортиментна політика інноваційного бізнесу - це процес формування майбутнього асортименту за новою товарної категорії шляхом визначення його характеристик, ролі в досягненні цілей компанії і оптимізації за критерієм, який відповідає цим цілям. При цьому цілі асортиментної політики інноваційної фірми зводяться до наступних.

 • - Збільшення збуту інноваційної продукції за рахунок оптимізації структури асортименту.
 • - Збільшення оборотності товарних запасів інновацій.
 • - Досягнення конкурентної переваги за рахунок більш привабливого інноваційного асортименту.
 • - Вихід на нові інноваційні ринки.
 • - Зниження витрат, пов'язаних з утриманням інноваційного асортименту.
 • - Формування іміджу інноваційної компанії шляхом позиціонування асортиментних товарних одиниць.

Товарний асортимент - сукупність усіх товарних груп, що пропонуються компанією ринку в цілому або кожного сегменту окремо. Асортиментна позиція являє собою конкретну одиницю товару - модель, марку або його типорозмір. Товарний асортимент складається з товарних груп; товарних категорій; товарних ліній; товарних одиниць (рис. 4.11).

Структура товарного асортименту за товарними групами

Мал. 4.11. Структура товарного асортименту за товарними групами (ТГ), категоріям (ТК), товарним лініях (ТЛ) і товарним одиницям (ТІ) Товарна група - сукупність товарів і їх видів, згрупованих за певного поєднання, найважливішим з яких є подібне призначення товарів. Товарна категорія - сукупність однорідних товарів, що знаходяться всередині товарної групи. Товарна лінія (лінійка) - сукупність товарів, призначених одним і гем же клієнтам, або реалізовані через одні й ті ж канали збуту, або мають однаковий ціновий діапазон.

Товарний асортимент характеризується довжиною (насиченістю), яка б показала загальне число товарних одиниць, що реалізуються компанією; шириною, рівній числу товарних груп, що складають асортимент; глибиною, яка б показала число варіантів кожного виду товару.

Залежно від кількості товарних груп розрізняють широкий, вузький і спеціалізований товарний асортимент (табл. 4.6).

Таблиця 4.6. Види товарного асортименту

Вид і характеристика accop i імен га

переваги

недоліки

Широкий асортимент

Безліч товарних груп, в кожній з яких представлена велика кількість товарів. Найбільш широкий асортимент представлений в гіпермаркетах (більше 100 000 найменувань), супермаркетах (до 100 000 найменувань), торгових будинках, великих оптових компаніях.

 • - притягує різні категорії покупців і збільшує їх число;
 • - зростає число незапланованих покупок;
 • - дозволяє більш ефективно управляти прибутком за рахунок варіювання торговими націнками.

- потрібні

додаткові площі та обладнання;

 • - сповільнюється загальна оборотність товарних запасів;
 • - зростає трудомісткість обліку;
 • - важко підтримувати стабільність асортименту.

вузький асортимент

Складається з невеликого числа товарів декількох товарних груп (3 - 5).

 • - допомагає легше підтримувати стабільність асортименту;
 • - можна сконцентруватися на задоволенні специфічних потреб покупців;
 • - легше здійснювати облік та управління
 • - великий ризик недоотримання необхідної прибутку при зниженні попиту на ці товарні групи;
 • - покупці можуть віддавати перевагу продавців з широким або спеціалізованим асортиментом.

спеціалізований

асортимент

Складається з однієї-двох товарних груп з глибокої насиченістю товарними позиціями.

- дасть можливість широкого вибору для покупця;

кваліфіковане обслуговування та консультації;

- концентрація зусиль на повне задоволення потреб конкретних цільових ринків.

- пропонує товари

за вищими цінами;

- тсряег тих покупців, які хочуть мати широкий вибір товарів різних категорій і груп.

Управління інноваційним асортиментом є діяльність відповідних учасників інноваційного процесу та контролю, аналізу та прийняття управлінських рішень в області маркетингу, збуту і виробництва інновацій з метою адаптації асортименту до потреб покупців. На рис. 4.12 показана послідовність етапів процесу управління асортиментом інноваційної компанії.

Комплексна аналітична оцінка стану асортименту інноваційної організації (внутрішній аудит) та коригування асортименту здійснюються в процесі структурного, рольового, структурно-рольового (ABC-ABC-XYZ аналізів) і економічного аналізу асортименту, в процесі яких визначаються і оптимізуються такі параметри інноваційного асортименту, як його широта і глибина; вивчається функціональна роль кожної категорії інноваційного товару в досягненні фінансових показників організації; аналізується вплив зміни структури і складу асортименту на економічні показники діяльності інноваційної компанії: маржинальний дохід, прибуток, виручку.

Нижче наводяться методики проведення відповідних аналізів.

 
<<   ЗМІСТ   >>