Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МНОЖИННІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ.

Множинність технічних, дизайнерських, комерційних і маркетингових інновацій, адекватна складності створюваних нових виробів і послуг, обумовлює необхідність вибору найбільш оптимального варіанту їх поєднання в новому виробі за критерієм співвідношення «якість-ціна», що надає специфічний вплив на процеси комерціалізації інновацій і на методи прийняття управлінських і маркетингових рішень.

АТРИБУТИВНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Ще однією специфічною рисою маркетингу інновацій є те, що атрибутивна модель інноваційної продукції є багатоаспектною і складною, в зв'язку з цим необхідна струнка система класифікації параметрів і відповідних їм комерційних і маркетингових інновацій для пошуку і розробки механізму підвищення конкурентоспроможності нових продуктів. В роботі [4] запропоновано класифікацію маркетингових інновацій, що впливають на маркетингові інструменти і комерційні рішення по підвищенню ефективності інноваційного бізнесу і забезпечення конкурентоспроможності нової продукції. Пропонована система стосується нс тільки інновацій, спрямованих на поліпшення властивостей або параметрів, що характеризують конкурентоспроможність інноваційного товару, але і всієї многоаспектности маркетингової діяльності підприємства. При такій системі класифікації можливий порівняльний аналіз інноваційної продукції, по-перше, з усіх аспектів інноваційної діяльності, що включає інновації, що стосуються параметрів товарів, що характеризують вид задовольняється потреби на різних типах ринків і в різні періоди ЖЦ. По-друге, за параметрами, які характеризують внутрішні бізнес-процеси, що створюють споживчі цінності інноваційної продукції. По-третє, за параметрами, які характеризують власне інноваційну маркетингову діяльність, спрямовану на удовлегвореніе споживачів, тобто на підвищення маркетингової інноваційної активності.

МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ.

Однією зі специфічних рис інноваційного бізнесу є мережева структура організації і управління процесів створення, впровадження та реалізації інновацій. Мережева структура інноваційного бізнесу визначається як мережа інститутів в громадському і приватному секторах, чия діяльність і взаємодія ініціюють, модифікують і поширюють нові технології і продукти [5].

Система інновацій включає сукупність мереж, пов'язаних таким чином, що створення і поширення технологій, їх трансформація в комерційні продукти залежать так само сильно від життєздатності повного набору взаємозв'язків, як і від індивідуальної продуктивності будь-якого елементу системи.

Розглянуті аспекти, специфічні для інноваціоннош бізнесу, необхідно враховувати в маркетингу інновацій на всіх етапах ланцюжка створення інноваційної вартості і на всіх стадіях їх життєвого циклу.

 
<<   ЗМІСТ   >>