Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ВВЕДЕННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОДАТОК 4 ПЕДАГОГІЧНІ ЗАВДАННЯ

Основа успішної діяльності педагога - встановлення органічного зв'язку між теорією і педагогічною практикою. Один із засобів встановлення такого зв'язку - педагогічні завдання, які моделюють типові ситуації, що виникають в реальній практиці професійної діяльності майстра виробничого навчання або викладача загальнотехнічних і спеціальних предметів.

В процесі розробки педагогічної завдання необхідно, по-перше, визначити цілі діяльності учасників гри; по-друге, дати опис конкретної педагогічної ситуації, в якій доведеться діяти учасникам гри; по-третє, підготувати матеріал, яким будуть оперувати учасники гри.

Учасники гри (учні індустріально-педагогічних технікумів, студенти вузів), як правило, змушені приймати рішення, посильні тільки для досвідченого педагога. Цінність же педагогічних (навчальних) завдань полягає в тому, що при їх вирішенні увагу учасників гри фокусується на заздалегідь відібраних і строго обмежених ситуаціях, що спрощує рішення задачі.

При роботі з навчальними завданнями, на відміну від вирішення конкретних життєвих ситуацій, значно знижується і суб'єктивна тривожність учасників гри за можливі помилки. І нарешті, процес вирішення педагогічних завдань відбувається за прямої участі і контролі керівника, який здійснює оперативну корекцію і оцінку прийнятих рішень.

Необхідно в певній мірі відрізняти педагогічні завдання, які використовуються в педагогічних іграх, від педагогічних завдань, що вирішуються учнями на практичних та семінарських заняттях, які, як правило, використовуються для підкріплення тих чи інших теоретичних положень, служать основою для відповідних педагогічних висновків.

В системі професійно-технічного навчання майстру виробничого навчання і викладачеві загальнотехнічних і спеціальних предметів доводиться виконувати різноманітні функції.

Але якою б не була сфера діяльності педагога, у всіх випадках він стикається з різного роду завданнями, рішення яких вимагає від нього досить високого ступеня розвитку компетентності та педагогічного мислення.

Однак навряд чи можливо описати все різноманіття ситуацій і завдань, що вирішуються педагогом в ході його роботи. Необхідно виділити найбільш загальні типи завдань, що вирішуються майстром виробничого навчання і викладачем загальнотехнічних і спеціальних предметів, а також розробити методи їх відтворення і організації діяльності майбутніх педагогів за рішенням педагогічних завдань різного типу.

Рішення педагогічних завдань - це свого роду схема, спрощена модель педагогічної ситуації. Проте по своїй простоті і максимальної доступності вони дають уявлення про професійну діяльність викладача і майстра виробничого навчання.

У загальному вигляді задача - це мета, дана в певних умовах. Цілі педагогічного впливу завжди плануються як деякі ефекти просування, зростання, зміни особистості учня. Крім цілей, виходячи з визначення завдання, важливим є аналіз того, як педагог здійснює поставлені цілі, тобто умови зміни і розвитку особистості. У свою чергу, розвиток особистості відбувається в діяльності людини. Таким чином, будь-які педагогічні завдання - це завдання з управління діяльністю учня.

Процес вирішення педагогічних завдань включає в себе наступні основні етапи:

  • 1) аналітичний етап, який починається з аналізу та оцінки ситуації, що склалася і закінчується формулюванням самого завдання, що підлягає вирішенню;
  • 2) проектний етап, під час якого плануються способи вирішення вже поставленого завдання, розробляється конкретний «проект» цього рішення;
  • 3) виконавчий етап, який пов'язаний з реалізацією задуму, з практичним втіленням розробленого «проекту».
 
<<   ЗМІСТ   >>