Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ВВЕДЕННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ ОСОБИСТОСТІ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Коли говорять про здібності педагога професійного навчання, то найчастіше мають на увазі його індивідуально-психологічні особливості особистості. Дійсно, яку б ми професію, якій навчали в професійних училищах, ліцеях, ні взяли, будь-яка, навіть найпростіша, вимагає наявності перш за все спеціальних здібностей. Без них, особливо майстру виробничого навчання, не можна продемонструвати учнем свою професійну майстерність, володіння професією. Важливу роль відіграють спеціальні здібності і в діяльності викладача загально і спеціальних дисциплін початкової професійної школи.

Спостереження і аналіз процесів навчання і виховання кращих викладачів і майстрів виробничого навчання в порівнянні з діяльністю менш успішних працівників, прове -

дення бесід з педагогами професійного навчання під кутом зору тих вимог, які пред'являються до психологічним особливостям, дозволили умовно виділити чотири групи таких здібностей:

I група - дидактичні здібності, пов'язані із здійсненням методичного керівництва у сторони педагога професійного навчання з передачі змісту навчального матеріалу майбутнім робочим;

II група - корекційно-особистісні здібності, пов'язані в основному з здійсненням виховних завдань педагогом професійного навчання, спрямованих на коригування особистості учнів відповідно до вимог сьогоднішнього рівня виробництва;

III група - організаційні здібності, пов'язані зі здатністю педагога професійного навчання здійснювати пошук замовлень, планувати навчальний процес і збут виготовленої продукції;

IV група - комунікативні здібності, пов'язані зі специфікою здійснення освітньої діяльності викладачами та майстрами виробничого навчання, в ході якої відбувається взаємодія пізнавального характеру між педагогом і учнями.

Дидактичні здібності педагога професійного навчання особливі. У початковій професійній школі неможливо працювати без наявності здатності роз'яснювати, пояснювати, пояснювати навчальний матеріал, так як зазвичай з першого разу майбутні робочі його засвоїти не можуть. Здатність зробити свою думку максимально зрозумілою для колишнього дев'ятикласника - одне з основних якостей педагога професійного навчання. Ясна і зрозуміле виклад будь-якого змісту в усній або письмовій формі, здатність пояснювати просто і доступно - основне педагогічне вимога. Воно пов'язане зі звичкою враховувати психологію учнів, рівень їх розвитку, мови. Майбутній педагог, будуючи свої професійні пропозиції, повинен вміти передбачати можливі труднощі учнів у засвоєнні того, що їм скаже.

Аналіз практичної діяльності педагогів-професійного навчання показує, що їм часто зміст навчального матеріалу здається дуже простим, не вимагає особливого роз'яснення, так як вони його засвоїли самі. Вони розглядають пояснюється матеріал щодо себе і не орієнтуються на того, кому вони його будуть передавати.

Хороший викладач здатний уявити себе на місці майбутнього робітника, виходячи з того, що легке і зрозуміле йому може бути зовсім незрозумілим і незрозумілим тим, хто зорієнтований більше на практичні дії, ніж на виконання розумових, розумових операцій і запам'ятовування абстрактного навчального матеріалу.

Здатність пояснювати зміст навчального матеріалу, з одного боку, просто і дохідливо, з іншого - так, щоб цей процес сприяв виникненню розумового напруження учнів, необхідна кожному педагогу професійного навчання.

Перебудова по ходу викладу навчального матеріалу - це відповідь на сигнали, які викладач отримує за зовнішніми ознаками тих, хто його слухає. Вираз обличчя, розмови або вигуки, повороти і звернення учнів до своїх сусідів - ось на що потрібно звертати увагу. Уміння реагувати на це залежить від рівня знання і розуміння вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Корекційно-особистісні здібності педагога пов'язані зі сприйняттям внутрішнього світу учня, з більш тонким розумінням його особистості, змін в його внутрішньому стані, тобто здатністю «читати молодої людини немов книгу». В цьому відношенні педагогу можуть допомогти спеціальні психологічні прийоми, відомі на Заході (Р. Бендлер, Д. Гріндер) [1] . Вони розроблені в рамках нейро-лінгвістичного програмування (НЛП). У ньому використовується той факт, що в спілкуванні сприйняття інформації і людини відбувається на 93% через сенсорні канали (55 % - візуальне і тілесне сприйняття, 38% - сприйняття голосу і інтонації) і лише 7% припадає на утримання.

Психокорекція пов'язана зі свідомим довірою учня до педагога. У цьому випадку педагог задає нові форми поведінки учня за рахунок заміни «старих програм» (стереотипів поведінки) учня. Завдяки цьому учень перевиховується, набуває нових продуктивні форми поведінки, будує свій досвід, тобто використання прикладної психології допомагає педагогу розробляти засоби для впливу на розумову діяльність учня. Однак для успішного застосування цих засобів потрібна спеціальна підготовка.

Правильне тлумачення результатів педагогічної спостережливості означає тонке їх розуміння, тлумачення і інтерпретування і, виходячи з цього, вибір власної тактики і стратегії професійної поведінки.

Величезний вплив на характер спілкування і навчальної діяльності надає настрій педагога. Почуття можуть заважати виконувати необхідні педагогічні дії, а відсутність здатності керувати своїми емоціями часто призводить до зривів і важким помилок, які згодом важко виправити. Якщо педагог не вміє володіти своїм настроєм, то він ніколи не доб'ється серйозних результатів в досягненні поставлених педагогічних цілей.

Доброзичливість, життєрадісність, оптимізм повинні бути «намальовані» на обличчі педагога. Це його обов'язкова робоча «форма». Ще А. С. Макаренка говорив, що він ніколи не дозволяв собі в спілкуванні з вихованцями мати сумну фізіономію або сумне обличчя. Коли він спілкувався з хлопцями, то завжди додавав «трохи мажору, дотепності, посмішки».

Організаційні здібності педагога - це внутрішня впорядкованість, узгодженість в плануванні і здійсненні дій з пошуку замовлень, розробці проектів, виконанні їх силами учнів, збуті виготовленої продукції. Педагог виступає одночасно як менеджер, методист, вихователь і маркетолог. Завдяки наявності організаційних здібностей педагог успішно керує навчально-виробничою діяльністю учнів, своєчасно вносить необхідні корективи в процес виготовлення виробів, а також в організацію узгоджених дій учнів і педагога за рішенням професійних завдань. Педагог підвищує продуктивність навчально-виробничої праці завдяки створенню сприятливих умов для діяльності учнів, а також систематичного аналізу, оцінці успішності виконання учнями трудових прийомів і операцій. Педагог підвищує ефективність навчальної діяльності учнів за рахунок поліпшення організації та обслуговування робочих місць, раціоналізації прийомів і методів праці.

Розвиненість комунікативних здібностей педагога багато в чому визначається ступенем володіння технікою професійного спілкування, публічного виступу, уміння слухати іншого, встати на його точку зору. Здібності до спілкування є спеціальними, тому що ними повинні володіти професійно-педагогічні працівники, хоча для інших професій ця здатність може бути менш значущою.

Пізнання педагогом інших, самого себе, правильне оцінювання та сприйняття ситуації спілкування - це результат наявності у педагога комунікативних здібностей, які піддаються розвитку. Хороший результат формування комунікативних здібностей дає соціально-психологічний тренінг. Він дозволяє формувати адекватну самооцінку, оцінку того, як людина сприймається з боку і виглядає в очах оточуючих його людей. Уміння педагога правильно оцінити ситуацію спілкування, свій характер, комунікабельність, вступати в контакт з учнями, своєчасно вирішувати виникаючі конфлікти, щоб мене правильно зрозуміли і сприйнятим, а також вести себе так, щоб дати можливість партнеру по спілкуванню проявити свої інтереси і почуття, є прояви комунікативних здібностей в діяльності.

Особливу значущість для педагога професійного навчання має відношення до майбутнього робітника, схильність до нього, турбота про його подальшої виробничої діяльності.

Наявність досвіду навчання в початковій професійній школі, розуміння способу життя майбутніх робітників, їх інтересів і потреб, володіння робітничою професією на високому рівні - це абсолютно необхідні передумови для успішної професійно-педагогічної діяльності. Специфіка організації життєдіяльності майбутніх молодих робітників вимагає від викладачів і майстрів виробничого навчання особливого розуміння природи робочого, схильності до його поглядам і цінностям. Це єдина педагогічна здатність, відсутність якої у педагога нічим компенсувати не можна. Майбутні робочі дуже спостережливі і тонко відчувають ставлення до себе з боку педагога професійного навчання. Прихильність до робочого середовища, бажання бути поруч з тим, хто прагне щось зробити своїми руками, побудувати, спекти, зшити, володіє рукатих і кмітливістю, спілкуватися з тими, хто може працювати в складних виробничих умовах, вміє довести розпочату справу до кінця, - передумови успішної кар'єри педагога. Важливо, що такі педагоги отримують почуття задоволення від дотику до того сценарію життя в професійному училищі, який був пов'язаний з ними. Багато педагогів професійного навчання, які домоглися найвищого рівня професійної майстерності, дуже хочуть передати його саме тим, хто вибрав такий же життєвий шлях, тому дуже важливо випускникам професійно-педагогічних вузів і факультетів постійно вдосконалювати свою професійну майстерність.

Майстер виробничого навчання займає особливе місце серед педагогів професійного навчання (викладачів загально і спеціальних дисциплін, інструкторів, керівників професійного училища або ліцею). Він є основним учителем професії і вихователем майбутніх робітників. Для успішного виконання своїх педагогічний функцій він повинен вміти поєднувати високу професійну кваліфікацію з якостями вихователя. Спеціальні здібності є загальні здібності, що придбали риси оперативності під впливом вимог діяльності, тому професія, якої навчають в початковій професійній школі, вимагає від майстра достатнього розвитку різних сенсорних і рухових здібностей, а в ряді випадків - мнемических. Ці здібності мають особливе значення при показі робочих рухів, сенсомотор- ної координації рухів: руки, обох рук, рук і ніг і т. Д. У роботі майстра особливу роль грають технічне , технологічне , інженерне мислення , розвиненість логічного і механічної пам'яті.

Особливе значення як для майстра, так і викладача загально професійних і спеціальних дисциплін має професійна спостережливість - здатність швидко знаходити істотні, але малопомітні особливості технічних механізмів, деталей, конструкцій, пристроїв, бачити переваги та недоліки технічних механізмів.

Комбінаторні здібності - це здібності складати з даних вузлів, деталей нові комбінації, зіставляти властивості різних матеріалів, конструювати елементи технологічних об'єктів. Ця здатність - основа раціоналізації і винахідництва. Її повинен демонструвати викладач або майстер.

Майстру частіше, ніж викладачеві, доводиться демонструвати перед майбутніми робітниками свою технічну вправність - здатність швидко навчати майбутніх робітників новим рухам, повторювати рухи в заданій послідовності з певною швидкістю і амплітудою рухів. Характеризується ця здатність високим рівнем сенсомоторної культури, доцільністю і узгодженістю дрібних рухів рук, хорошою загальною координацією і точністю кинестезии м'язових рухів, підвищеної м'язово-суглобової чутливістю.

У майстра не повинно бути дефектів, що виникають в руховому апараті рук, явищ м'язової скутості при демонстрації інструментів і пристосувань, навчанні на різних тренажерах.

Практична кмітливість - здатність швидко і адекватно докласти професійні знання і досвід до вирішення практичних завдань. Її можна розвивати, наприклад, беручи участь в ремонті устаткування, техніки.

У професійно-педагогічної діяльності викладача загально і спеціальних дисциплін особливу роль відіграє здатність систематично творити і винаходити , в тому числі за допомогою персональних комп'ютерів, іноді звертаючись до Інтернету, демонструючи захопленість технічною творчістю.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  • 1. Дайте характеристику професійно значущих якостей педагога професійного навчання.
  • 2. Сформулюйте ваше розуміння професійної компетентності педагога.
  • 3. Як пов'язані між собою компетентність працівника і його кваліфікація?
  • 4. Які базові компоненти готовності педагога до професійно-педагогічної діяльності?
  • 5. Дайте характеристику дидактичних здібностей педагога професійного навчання. У чому вони проявляються?

  • [1] Див .: Ковальов С. В. Основи НЛП, або Введення в людську досконалість. Ростов н / Д, 2004.
 
<<   ЗМІСТ   >>