Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ВВЕДЕННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА КОРДОНОМ

За кордоном є аналогічна спеціальність і спеціалізація. Зокрема, в Німеччині подібна спеціальність називається «Економічна педагогіка», а кваліфікація фахівця - «економіст-педагог». Її концепція представлена в роботі Ф.-Й. Кайзера «Підготовка економістів-педагогів та її значення для підготовки і підвищення кваліфікації на підприємстві в період транс- форміроваціонного процесу» [1] . У ній наголошується особлива роль бізнесменів, підприємців, працівників торгово-промислової палати в стимулюванні і фінансуванні викладацької роботи. Адже педагоги-економісти здатні підняти якість внутрішньофірмової підготовки робітників і фахівців, підвищити їх кваліфікацію.

Весь навчальний процес розбитий на д в е ступені. Перший ступінь передбачає оволодіння всім циклом спеціальних економічних дисциплін: маркетингом, мікроекономіки, математикою, макроекономікою, статистикою. Після оволодіння всіма предметами першої ступені переходять до предметів другий ступе- н і: дидактиці, психології та управління персоналом. Другий ступінь за кількістю годин, відведених для неї, істотно менше першої. Надалі при виникненні профессіонапьно-педагогічних проблем студент може звернутися за консультацією до психолога-педагога.

Якщо провести аналіз змісту професійної підготовки економ ревний-педагогів за кордоном, то можна відзначити наступне.

 • 1. Зміст економічної підготовки відповідає вимогам високого рівня професійної підготовки економістів Німеччини.
 • 2. Особливу роль відводять розвитку у студентів тих професійно важливих ключових кваліфікацій, які лежать в основі будь-якої діяльності в області менеджменту.
 • 3. Педагогіка є економічною, спирається на взаємозв'язок економічних і педагогічних знань (рис. 3).

Причому економічна педагогіка в своєму розвитку більше визначається розвитком економіки, ніж педагогіки. Основний упор в зв'язку з цим робиться на оволодіння досвідом економічного аналізу, практичної економікою. Серед розділів економічної педагогіки особлива увага приділяється дидактиці предмета, методикою проведення занять, політиці в галузі професійної підготовки. Годинники на теоретичні заняття з економічної педагогіці розбиті наступним чином:

 • 1) підготовка в школі і на підприємстві;
 • 2) підвищення кваліфікації;
 • 3) вимоги до професійної підготовки.

Важлива частина психолого-педагогічної підготовки економістів-педагогів в Німеччині пов'язана з дидактикою економіки, тобто педагогіка дуже тісно «прив'язана» до навчального предмета «Економіка». На дидактиці економіки будується концепція спеціальності «Економічна педагогіка».

Економічна педагогіка як базова навчальна дисципліна при підготовці економістів-пе- педагога в Німеччині

Мал. 3. Економічна педагогіка як базова навчальна дисципліна при підготовці економістів-пе- педагога в Німеччині:

П.З. - педагогічні знання; Е.З. - економічні знання

Велику роль в підготовці економ ревний-педагогів відводять педагогічній практиці, стажуванні на робочому місці в ролі викладача-стажиста.

Відносно педагогічної психології можна відзначити наступне:

 • 1) аналіз навчальних занять проводиться в рамках педагогічної психології;
 • 2) особливу роль відіграє мотивація навчання. Як правило, їй присвячується цілий модуль;
 • 3) велике значення в психологічному курсі приділяється професіоналізації, професійного та особистісного зростання, професійній кар'єрі.

Якщо в Росії в якості підсумкової атестації проводиться іспит з психолого-педагогічної підготовки, то в Німеччині, наприклад, студенти здають екзамен з загальної економіці підприємства, загальною економіці господарства, економічної педагогіці.

У чому плюси закордонного досвіду? По-перше, є в наявності профільні кафедри типу «Економічна педагогіка». По-друге, велика роль належить підсумкової атестації, спрямованої на вивчення рівня підготовки по тій робітничої професії, яка є профільною у професійній школі.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Охарактеризуйте чотири типи професійних навчальних закладів.
 • 2. У чому полягає специфіка праці майстра виробничого навчання?
 • 3. Охарактеризуйте зміст педагогічної праці викладача теоретичного навчання.
 • 4. Що ви розумієте під профілем напряму підготовки «Професійне навчання»? Як пов'язані між собою поняття «професія», «напрям підготовки», «профіль»?
 • 5. У чому полягає специфіка профілю «Машинобудування»?
 • 6. Які особливості профілю «Економіка і управління»?
 • 7. Охарактеризуйте досвід професійної підготовки педагогів за кордоном.
 • 8. Які перспективи професійно-педагогічної професії?

 • [1] [http: //econom.nsc.m/tempus/Fkayser/htm]
 
<<   ЗМІСТ   >>