Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ ДАНИХ

Якщо D , Z) 2 , • • •, D n - деякі множини, то підмножина R З Di х D 2 х • • • х D n називається відношенням арності п. В теорії реляційних баз даних елементи г = (г ь г 2 , ..., г п ) відносини R прийнято називати кортежами , компоненти відносини іменувати символами а, Л 2 , ..., Л п і називати атрибутами, а область Diзначень атрибута (r = 1,2, ..., п) називати доменом. Схемою відносини 7Z називається безліч атрибутів {j4i, A 2 , ..., j4 n }, і якщо Di - домен атрибута А { у г = 1,2, ..., п, (позначається Di = dom (Ai)) y то будь-яке відношення R З dom (7Z) = D х D 2 х • • • х D n називається відношенням до схеми R в цьому випадку також використовують позначення R [A 1, Л 2 , ..., А п ).

В теорії реляційних баз даних розглядають тільки кінцеві відносини (тобто R < 00 ) і відображають їх у вигляді плоских таблиць з рядками - кортежами і стовпцями - атрибутами.

Реляційна база даних - це безліч відносин.

Реляційна алгебра

Визначимо деякі операції над відносинами.

Булеві операції

Якщо R і 5 відносини з однією і тією ж схемою Я, тобто підмножини одного універсуму dom [R) y то до них можуть бути застосовані звичайні теоретико-множинні операції: об'єднання U, перетин П, різниця, доповнення

Якщо якийсь із атрибутів схеми 7Z має нескінченний домен, то додаток R НЕ буде кінцевим, і тим самим не буде відношенням в реляционном розумінні. Тому вводиться поняття активного доповнення, яке завжди дає кінцеве ставлення.

Якщо R - відношення зі схемою R = у ... у А п } у і г = (7 * 1, ..., г п ) € Я, то позначимо r (Ai) = г *; якщо

то позначимо г (Х) = (г, ..., r ifc ). Позначимо adom (Ai y R) = {d? Dom (Ai) : існує г? R y що r (A y ) = d} y adom (7Z y R) = adom (Ai y R) x • • • x adom (A ny R). Активним доповненням відносини R називається

 
<<   ЗМІСТ   >>