Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ І ОСВІТИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. http://any-book.Org/download/l 2461 .html
 • 2. http://communitarian.ru/publikacii/obrazovanie/strategii_razvit iya_vospitaniya_v_rf_do_2025_g_ili_pyatna_rorshaha_obsuzhdenie_v_risi _18022015
 • 3. http://docs.cntd.ru/documcnt/499035463 Вісник освіти, № 13, липень 2013 року
 • 4. http://libartrus.com/arch/files/2014/3/04_ 140090_Zakharov-

v3.pdf

 • 5. http: //nbmusicshkola.ucoz. ru> innov-metody.doc
 • 6. http://www.kommunarstvo.ru/indcx.html7/bibliotcka/bibivako

m.html

7. http://www.values-edu.ru/wp- content / uploads / 2014/11 / Крилова-

особенності_взаімодействія_2014_11_18_1 l_03_51_007.pdf

 • 8. Адольф В. А. Інноваційна діяльність педагога в процесі його професійного становлення / В. А. Адольф, Н. Ф. Ільїна. - Красноярськ: Поліком, 2007. - 176 с.
 • 9. Аналіз інноваційної діяльності вищих навчальних закладів Росії / І. І. Гребенюк, Н. В. Голубцов, В. А. Кожин, К. О. Чехов, С. Е. Чехова, О.В. Федоров // Видавництво «Академія природознавства», 2012. [Електронний ресурс]. - URL: http://www.monographies.rU/l 43-4715.
 • 10. Андрєєв А.Л. Компегентносгная парадигма в освіті: досвід філософсько-методологічного аналізу // Педагогіка. - 2005. - № 4.-С. 19-27
 • 11. Андрушко А. А. Формування російської ідентичності як завдання освіти: світогляд, що створює буду-ний // Питання освіти. - М., 2011. - № 3. - С.287-300
 • 12. Анохін П. К. Теорія функціональної системи // Успіхи фізіологічних наук. - 1970.-№1 - С. 19-54.
 • 13. Ашілова М. С. Виклики та тренди системи освіти в XXI столітті // Журнальний клуб Інтелрос «Вісник Російського філософського товариства», 2012. - № 4 http: //www.intelros
 • 14. Байденко В. Компетенція в професійній освіті / К освоєння компетентнісного підходу // Вища освіта в Росії. - 2004. - № 11. - С. 3-14
 • 15. Баранова Н. А. Теоретичні основи побудови та функціонування виховного простору вузу: монографія / Н. А. Баранова, А. Е. Баранов. - Твер: ТОВ «ІПФ« Віарт », 2008. - 148 с.
 • 16. Баранова Н.А. Виховна діяльність педагога вищої школи, орієнтована на становлення і розвиток особистісно-професійної позиції майбутнього фахівця // Нове в психолого-педагогічних дослідженнях. - 2011.- № 3. - С. 183-190
 • 17. Баскаев Р. М. Про тенденції змін в освіті і перехід до компетентнісного підходу // Інновації в освіті. - 2007. - № 1. -С. 10-15.
 • 18. Бахтін М. М. До філософії вчинку // Людина в світі слова. - М .: Изд-во Російського відкритого ун-ту, 1995. - С. 22 - 66.
 • 19. Бельфер М. Кілька слів про дослідницькі роботи школярів // Література: вид. будинок Первое сентября. - 2006. - № 17. -С. 13-15.
 • 20. Бережнова Е. В. Основи навчально-дослідницької діяльності студентів: підручник для студ. середовищ. навчань, закладів. - М .: Академія, 2007. - 128 с.
 • 21. Богданова Р. У. Реанімація або оновлення? (Основні підходи до виховання студентів в інноваційному вузі) // Студентство. Діалоги про виховання. - 2008. - № 2. - С. 7-9.
 • 22. Богуславський М. В. Консервативна стратегія модернізації російської освіти в XX - початку XXI ст .// Проблеми сучасної освіти. - 2014. - № 1. - С. 5
 • 11 http://ww4v.pmcdu.ru
 • 23. борцівський Н. В., Реан А. А. Педагогіка: навч, для вузів - СПб .: Питер, 2001.-304с.
 • 24. Васильєва 3. І. Виховання в процесі навчання // Радянська педагогіка. - 1983. - № 4. - С. 18-20
 • 25. Вербицький А. А.Лічностний і компетентнісний підходи в освіті. Проблеми інтеграції / А. А. Вербицький, О. Г. Ларіонова. - М .: Логос, 2010. -336 с.
 • 26. Вербицький А. А. Виховання в освітньому процесі: контекстний підхід // VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти: розвиток, здоров'я, ефективність». 7-8 липня 2011 року. - М .: ПІ РАО, МГППУ, 2011.-С. 25-27.
 • 27. Вербицький А. А. Гуманізація, компетентність, контекст - пошуки підстав інтеграції // Вісник вищої школи. - 2006. - №5.-С. 19-25
 • 28. Вербицький А. А. Контекстне навчання в компетентност- номподходе // Вища освіта в Росії. - 2006. -№11. - С. 39-46
 • 29. Вишнякова С. М. Професійна освіта: словник. Ключові поняття, терміни, актуальна лексика. - М .: НМЦ СПО, 1999.-538 с.
 • 30. Позаурочна діяльність школярів. Методичний конструктор: посібник для вчителя / Д. В. Григор'єв, П. В. Степанов М .: Просвещение, 2011.- 223с.
 • 31. Виховання студентської молоді у ВНЗ: сучасні концептуальні підходи: навчально-методичний посібник № 5. - СПб .: Автономна некомерційна організація «Центр інформації освіти», 2009 - 103 с.
 • 32. Виховна діяльність у вузі: від ідей до реалізації: Навчальний методич. посібник / За ред. Н. К. Сергєєва. - Волгоград: Зміна, 2005, - 104 с.
 • 33. Виховна діяльність педагога: навч, посібник для студ. вищ. навчань, закладів / І. А. Колесникова, Н. М. Боритко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селіванова; під заг. ред. В. А. Сластенина і І. А. Колесникової. - М .: Видавничий центр «Академія», 2006. - 336с.
 • 34. Виховний простір вузу як умова формування соціально-особистісних компетенцій студентів гуманітарних факультетів: монографія / К. В. Дрозд, А. В. Зобков, Е. Н. Малова, І. В. Плаксина: Владим. держ. ун-т. - Володимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - 264 с.
 • 35. Виховний простір вузу: питання теорії і практики / М. С. Якушкіна, Е. Г. Дерюгіна, Л. К. Кураєва, А. А. Надолинский / під ред. М. С. Якушкиной. - СПб .: С.-Петербурзький державний університет, 2004. - 104 с.
 • 36. Виховний простір як об'єкт педагогічного дослідження / Под ред. Н. Л. Селіванової. Калуга: Інститут удосконалення вчителів, 2000. - 248 с.
 • 37. Виховний простір педагогічного вузу як умова формування ключових компетентностей / А. В. Багачук, І. К. Гаврилов, Н. В. Піліпчевская // Вісник ТГПУ, 2008. - Випуск 3 (77) .- С. 25-28
 • 38. Виховний потенціал соціокультурного середовища вищого навчального закладу: навчально-методичний посібник № 27. - СПб .: Автономна некомерційна організація «Центр інформації освіти», 2010 - 82 с.
 • 39. Вохміна Н. В. Громадянське самовизначення як соціально-педагогічна проблема [електронний ресурс] // Інститут молодіжної політики та соціальної роботи Новосибірського державного педагогічного університету. - URL: http://impisr.ru (дата звернення 2.05.2012)
 • 40. Гавриленко Т. В. Навчання через бажання // Учитель. - 2005. -№6.-С. 12-13
 • 41. Гаврилін А. В. Виховний простір: основні характеристики // Стратегія виховання в освітній системі Росії: підходи і проблеми / Под ред. проф. І. А. Зимової. - М .: Агентство «Видавничий сервіс», 2004.- С. 260-266.
 • 42. Газман О. С. некласичної виховання: Від авторитарної педагогіки до педагогіки свободи. - М .: МИРОС, 2002. - 296 с.
 • 43. Гафурова Н. В. Виховний процес у вузі як система / Н. В. Гафурова, Т. П. Бугаєва // Вища освіта в Росії. - 2009.-№6.-С. 102-106.
 • 44. Гладіліна І. П. Дослідницька та проектна робота учнів в школі // Обдарована ребенок.-2004. - № 4. - С. 115
 • 45. Голованова Н. Ф. Підходи до виховання у сучасній вітчизняній педагогіці // Педагогіка, 2007.- № 10. - С. 38-47
 • 46. Григор'єв Д. В. Виховна система школи: від А до Я: Посібник для вчителя / Д. В. Григор'єв, І. В. Кулешова, П. В. Степанов / під ред. Л. І. Виноградової. - М .: Просвещение, 2006. - 207 с.
 • 47. Григор'єв Д. В. Створення виховного простору: Подієвий підхід. Сучасні гуманітарні підходи в теорії і практиці виховання: збірник наукових статей / уклад. і відп. ред. Д. В. Григор'єв, ред. Е. І. Соколова. - Перм, 2001. - С. 77-88.
 • 48. Гріншпун С. Особистісно-діловий потенціал школяра // Школа. - 1998. - № 5. - С. 25-31
 • 49. Грищенко В. Н. Концепція коміетенгностного підходу і професійне виховання у вищій школі // Вища освіта сьогодні. - 2008. - № 2. - С. 81-83.
 • 50. Громова Т. В. Керівнику науково-дослідних робіт школярів // Практика адміністративної роботи в школі. - 2006. -№6-80 с.
 • 51. Грошева Р. Н. Актуальні проблеми виховання дітей та підлітків девіантної поведінки. Методичний посібник. - М .: УЦ «Перспектива», 2011. - 52 с.
 • 52. Даведьянова Н. С. Педагогічні теорії та технології. Частина I: Теорія і методика виховання. Соціальна педагогіка: Навчальний метод, посібник для студентів педагогічних вузів / І. С. Даведьянова, М. В. Назарова - Володимир: ВДПУ, 2006. - 172 с.
 • 53. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А Концепція духовно-нравтсвенного розвитку і виховання особистості громадянина Росії. Серія «Стандарти другого покоління» заснована в 2008 році. - М .: Просвещение, 2009. - 23 с.
 • 54. Декельбаум В. Дальтон-технологія: з досвіду роботи вчителя // Учитель. - 2005. - № 6 С. 3-6
 • 55. Джуринський А. Н. Виховання в Росії і за кордоном. - М .: Просвещение, 2000 - 105 с. http://www.prosv.rU/metod/dgur/6.htrnl
 • 56. Діагностика та моніторинг у сфері виховання. Збірник наукових праць Всеросійської науково-практичної конференції. - М .: педагогічне товариство Росії, 2006. - 384 с.
 • 57. Дрозд К. В. Виховання у підлітків здатності естетичного самовизначення на основі подієвого підходу: монографія. - Владим. держ. ун-т імені Олександра Григоровича і Миколи Григоровича Столєтова. - Володимир: Изд-во ВлГУ, 2013 - 152с.
 • 58. Дрозд К. В. Виховний простір школи. Теорія і практика: колективна монографія / К. В. Дрозд, Г. А. Лобанова, І. В. Плаксина. - Володимир: ВДГУ, 2009. - 337 с.
 • 59. Дрозд К. В. Моделювання виховного простору школа - вуз. Психолого-педагогічні аспекти життєвого самовизначення особистості: зб. науч. ст. / під заг. ред. канд. психол. наук, проф. І. В. Плаксін; Владим. держ. ун-т імені Олександра Григоровича і Миколи Григоровича Столєтова. - Вид-во ВлГУ, Володимир, 2013. -С. 158-167
 • 60. Дрозд К. В. Розвиток соціально-особистісних компетенцій майбутніх професіоналів в умовах виховного простору вузу: монографія / К. В. Дрозд, І. В. Плаксина; Владим. держ. ун-т - Володимир: Изд-во Владим. держ. ун-ту, 2011. - 148 с.
 • 61. Дрозд К. В. Змістовний аспект виховної роботи кураторів академічних груп вузу / К. В. Дрозд, Є. М. Малова, І. В. Плаксина. - Володимир: ВДГУ, 2010.- 176 с.
 • 62. Дрозд К. В., Плаксина І. В. Виховна діяльність Володимирського державного гуманітарного університету: науково-методичний аспект / К. В. Дрозд, І. В. Плаксина. - Володимир: ВДГУ, 2010-124 с.
 • 63. Диоі Дж. Демократія і освіта / Пер. з англ. - М., Педагогіка-Прес, 2000. - 384 с.
 • 64. Єлисей А. Як навчити духовному переживання історії // Духовно-нравственноевоспітаніе. -2006. - №4. - С. 76-83.
 • 65. Ємельянова І. Н. Компоненти воспитательно- розвиваючого середовища університету // Вища освіта сьогодні. - 2008. -№6. -З. 63-65.
 • 66. Жагаріна В. Д. Шкільна газета як засіб формування громадянської самосвідомості школярів [Електронний ресурс] // Мережа вчителів і працівників освіти [сайт]. - URL: http://imteacher.ru/stati/predmeti/shkolnaja-gazeta-kak-sredstvo- formirovan.html.
 • 67. Жданко Т. А. Освітньо-професійна простір вузу як педагогічна умова формування конкурентоспроможності особистості студента автореферат по ВАК 13.00.01, кандидат педагогічних наук. - Іркутськ, 2012. - 21 с.
 • 68. Життєве самовизначення: ступені зростання: зб. науч. ст. / під заг. ред. канд. психол. наук, проф. І. В. Плаксін; Владим. держ. ун-т імені Олександра Григоровича і Миколи Григоровича Столєтова. - Володимир: Изд-во ВлГУ, 2014. - 240 с.
 • 69. Журавльов А. Л., Купрейченко А. Б. Деякі види соціально-психологічних просторів самовизначається суб'єкта // Психологія освіти: культурно-історичні та соціально-правові аспекти: матеріали Національної науково-практичної конференції. Т. 1М., 2006. - С. 180-181.
 • 70. Журавльов А. Л., Купрейченко А. Б. Соціально психологічний простір особистості. - М .: Изд-во «Інститут психології РАН», 2012. - 496 с.
 • 71. Загвязинский В. І. Зміна соціальних функцій освіти і його стратегічних орієнтирів в період модернізації // «Інноваційні проекти і програми в освіті». Розділ: Теорія інноваційної діяльності, 2012. - №1. -З. 3-7
 • 72. Закон про молодіжну політику у Володимирській області від 05.10.2009 № 125-03 [Електронний ресурс] // Адміністрація Володимирській області. Комітет з молодіжної політики: [сайт]. - URL: http://km.avo.ru.
 • 73. Захаров К. П. Комунарський збір в контексті відкритого іманентного освіти // Російський гуманітарний журнал-2014.- Том 3.- № 3 - С. 180 - 188
 • 74. Зеер Е., Симанюк Е. Компетентнісний підхід до модернізації професійної освіти // Вища освіта в Росії, 2005. - № 4. - С. 23-29
 • 75. Зеер Е. Ф. Психологія професій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2-е изд., Перераб., Доп. - М .: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2003. - 336 с.
 • 76. Зеер Е. Ф. Компетентнісний підхід до освіти / Е. Ф. Зеер // Освіта і наука - 2005. - № 3. - С. 27-40
 • 77. Зимова І. А. Ключові компетентності як результативно-цільова основа компетентнісного підходу в освіті. - М .: Дослідницький центр проблем якості підготовки фахівців. - 2004. - 42 с.
 • 78. Зимова І. А. Характеристика і компонентний склад загальної стратегії виховання / [Джерело: http://psychlib.ru/mgppu/ZOsv- 01 / Zhk-256.htm] - С. 256-268
 • 79. Іванов Д. А., Митрофанов К. Г., Соколова О. В. Компетентнісний підхід в освіті. Проблеми, поняття, інструментарій. Навчально-методичний посібник. - М .: АПК і ПРО, 2003. - 101 с.
 • 80. Іванов І. П. Методика Комунарського виховання. - М: Просвітництво, 1990. - 143 с.
 • 81. Ідатчіков Н. Інтерактивний урок: авторське бачення // Учитель, № 6 - 2005. - С. 7-11
 • 82. Інноваційний менеджмент: підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», спеціальностями економіки і управління. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -335 с.
 • 83. Ісаєв І. Ф. Життєве самовизначення школярів: праця, мотивація, готовність. - Білгород: Вид - у БелГУ, 2006. - 268 с.
 • 84. Ісаєв І. Ф. Моделювання процесу формування професійно-ціннісної установки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі / І. Ф. Ісаєв, Є. І. Ерошенкова // Вища. освіта сьогодні. - 2010 року.
 • - №6. - С. 68-70.
 • 85. Іщенко В. Системно-орієнтована технологія (компе- тентностний підхід) // Вища освіта в Росії. - 2005. - № 4.
 • - С. 40-45
 • 86. Йегер В. Пайдейя. Виховання античного грека. - М .: ГЛК, 1997 - 2001. - в 3-х т. - Т. 2. - 393 с.
 • 87. Караковский В. А. Виховання? Виховання ... Виховання! / В. А. Караковский, Л. І. Новикова, Н. Л. Селіванова. - М .: «Нова школа», 1997. - 160 с.
 • 88. Ковєшнікова О. Т. Сутнісні характеристики громадянського самовизначення особистості старшокласника // Известия ВДПУ. -2012.-С. 66-69.
 • 89. Кокорін С. А. Теоретичні проблеми цивільного самовизначення сільських школярів // Вісник ЧДПУ. - 2011. -№ 7.
 • - С. 98-99.
 • 90. Крилова Л. Н. «Програма гуртка шкільної газети« Школяр »:« Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у видавничій діяльності школи »// [Електронний ресурс]. - URL: http://out-of-school.arca7.ru/?m=2093.
 • 91. Крилова Н. Б. Культурологія освіти / Н. Б. Крилова.
 • - М .: Народна освіта, 2000. - 272 с.
 • 92. Купрейченко А. Б.Концептуальние основи вивчення морального самовизначення особистості // Матеріали другої Всеросійської науково-практичної конференції. Самара, 2008. - С. 10-15.
 • 93. Курасов С. А. Громадянське самовизначення: підходи до визначення поняття. Психолого-педагогічні аспекти життєвого самовизначення особистості: зб. науч. ст. / під заг. ред. канд. пси хол. наук, проф. І. В. Плаксін; Владим. держ. ун-т імені Олександра Григоровича і Миколи Григоровича Столєтова. - Вид-во ВлГУ, Володимир, 2013. - С. 221 - 227.
 • 94. Лебедєв О. Є. Компетентнісний підхід в освіті // Шкільні технології. - 2004. - С. 3-13
 • 95. Лебедєва С. А., Тарасов С. В. Організація дослідницької діяльності в гімназії // Практика адміністративної роботи в школі. - 2003. - № 7. - С. 41 -44
 • 96. Леонтович А. В. Дослідницька діяльність учнів. Збірник статей // Бібліотека журналу «Дослідницька робота школярів», серія «Збірники і монографії». - М., 2006. - 114 с.
 • 97. Лобанова Г. А. Реалізація емоційно-ціннісного компонента змісту освіти через цілісний комплекс педагогічних засобів. - Володимир: ВДПУ, 2004. - 154 с.
 • 98. Лобок А. М. Школа нового покоління // Журнал «Експеримент і інновації в школі». Розділ: Теорія інноваційної та експериментальної діяльності, 2010. - № 6. - С. 2-11
 • 99. Лобок А. М., Ніконова Л. М., Ярославцева Е.А., Бордюго- ва О. А.Формірованіе громадянської самосвідомості і духовнонравственних якостей особистості учнів в умовах учнівського самоврядування (Проект «Крок назустріч») // Інноваційні проекти і програми в освіті. Розділ: Інновації в освітніх установах, 2014.- №1. - С. 39-52
 • 100. Майцкайлова О. Гуманітарний простір уроку // Учитель. - 2004. - № 1. - С. 8-12
 • 101. Максакова В. І. Педагогічна антропологія: навчальний посібник. 2-е видання, стереотипне. - Москва: Академія, 2004. - 208 с.
 • 102. Маленкова Л. І. Основи батьківської педагогіки: Навчально-методичний посібник. - М .: Видавництво УЦ «Перспектива», 2011. - 120 с.
 • 103. Мануйлов Ю. С. Средовой підхід у вихованні / Ю. С. Мануйлов - Костанай: МЦСТ, 1997. - 243 с.
 • 104. Маркова А. К. Психологія праці вчителя / А. К. Маркова. - М .: Просвещение, 1993. - 192 с.
 • 105. Масленников В. А. Організація виховної роботи // Вища освіта в Росії. - 2009. - № 12. - С. 75-79.
 • 106. Матвєєва С. Є. Педагогічний моніторинг інноваційної діяльності в системі «Школа-ссузів-вуз». - Казань: РІЦ «Школа», 2011. -364 с.
 • 107. Методика виховної роботи: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / під заг. ред.

B. А. Сластенина. - М .: Академія, 2005. - 144 с.

 • 108. Міжеріков В. А. Введення в педагогічну спеціальність: навчальний посібник для студентів пед. навчань, закладів / В. А. Міжеріков, М. Н. Єрмоленко. - М .: 2002. - 268 с.
 • 109. Мудрик А. В. Виховання // Російська педагогічна енциклопедія: У 2 т М., 1993. - Т. 1. - С. 166
 • 110. Мудрик А. В. Спілкування в процесі виховання. Навчальний посібник / А. В. Мудрик - М .: Педагогічне товариство Росії, 2001. - 320 с.
 • 111. Нечаєв М. П., Фадєєва Е. І. Класний керівник: психолого-педагогічний моніторинг взаємодії учасників освітнього процесу. - М .: УЦ «Перспектива», 2013. - 152 с.
 • 112. Новиков А. М. Що таке виховання? Що саме виховується в людині? На які саме структури особистості направлено виховання? // «Експеримент і інновації в школі», Розділ: Теорія інноваційної та експериментальної діяльності, 2010. - № 2. -

C. 2-10

 • 113. Новікова Л. І. Педагогіка виховання: Вибрані педагогічні праці / За ред. Н. Л. Селіванової, А. В. Мудрика / уклад. Е. І. Соколова. - М., 2010. С. 165 - 177
 • 114. Новікова Л. І. Зміна парадигми виховання - назріла проблема педагогіки // Известия РАО, 1999. - №2. - С.23-29
 • 115. Обухів А. С. Дослідницька діяльність як можливий шлях входження підлітків в простір культури // Розвиток дослідницької діяльності учнів / під ред. А. С. Обухова. - М., 2001.-23 с.
 • 116. Організація інноваційної та експериментальної роботи з проблем виховання студентів: навчально-методичний посібник № 49. - СПб .: Автономна некомерційна організація «Центр інформації освіти», 2010 - 105 с.
 • 117. Пастухова І. П. Основи навчально-дослідницької діяльності студентів: учеб.-мегод. посібник для студ. серед, проф. навчань, закладів. - М .: Академія, 2010. - 160 с.
 • 118. Педагогіка: підручник для бакалаврів / Л. П. Крившенко - 2-е изд., Перераб. і доп.- М .: Проспект, 2013. - 488 с.
 • 119. Педагогіка естетичної середовища: теорія і досвід. Збірник наукових праць. / Под ред. Л. П. Печко, Н. Н. Яковлєвої. - Мінськ: НПО, 2002.- 172 с.
 • 120. Педагогічна енциклопедія. - М .: Радянська енциклопедія, 1968. - т. 4, СН-Я. - 912 с.
 • 121. Підласий І. П. Педагогіка: підручник для бакалаврів. 3-е изд., Переробці. і доп. - М .: Издательство Юрайт; ВД Юрайт, 2013.
 • - 696 с.
 • 122. Поліщук В. Навчання і виховання: комплексний підхід // Вища освіта в Росії. - 2005. - № 4. - С. 62-68
 • 123. Поляков С. Д. Педагогічна інноватика: від ідеї до практики. - М .: Центр Педагогічний пошук, 2007. - 176 с.
 • 124. Поляков С. Д. Реалістичне виховання. - М .: Педагогічний пошук, 2004. -176 с.
 • 125. Пономарьов А. В. Невихований фахівець небезпечний: (соціально-педагогічна функція вузу в вихованні фахівця в сучасних умовах) // Студентство. Діалоги про виховання. - 2010.-№4 (52) .- С. 4-7
 • 126. Проектування виховного простору: теорія і практика: Методичні рекомендації / Н. І. Комарова, Е. А. Іваіа- евского. - Самара: СІПКРО, 2004. - 18 с.
 • 127. Проектний підхід в соціально-значимої діяльності студентів: навчально-методичний посібник № 15. - СПб .: Автономна некомерційна організація «Центр інформації освіти», 2009
 • - 96 с.
 • 128. ІряжніковН. С. Методи активізації професійного та особистісного самовизначення: Навчально-методичний посібник. - М .: Изд-во Московського психолого-соціального ін-ту; Воронеж: НВО МОДЕК, 2003.-400 с.
 • 129. Рівний Дж. Компетентність в сучасному суспільстві. Виявлення, розвиток і реалізація. - М .: Когито-Ценгр, 2002. - 396 с.
 • 130. Реалізація компетентнісного підходу до освіти в умовах виховного простору «школа - вуз»: зб. наук. ст. / під заг. ред. канд. психол. наук. доц. І. В. Плаксін; Владим. держ. ун-т імені Олександра Григоровича і Миколи Григоровича Столєтова. - Володимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - 216 с.
 • 131. Резниченко М. Г. Проектування виховного простору в теорії і практиці вищої освіти // Вища освіта в Росії. - 2009. - №8. - С. 83-89.
 • 132. Рогальова Г. І. Про виховному просторі вузу // Молодий вчений. - 2012. - №5. - С. 488-492.
 • 133. Рогальова Г. І. Педагогічна підтримка дитячих спільнот в мульти культурної среде.-Улан-Уде .: Изд-во БГУ, 1999. - 130с.
 • 134. Рогачова Є. Ю. Педагогіка міжнаціонального спілкування: навч, посібник до практикуму для студентів гуманітарних вузів / Є. Ю. Рогачова, Н. С. Даведьянова - Володимир: ВДГУ, 2009. - 132 с.
 • 135. Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода вчитися. - М .: Сенс, 2002. - 527 с.
 • 136. Роженцова О. Ю. Духовно-моральне виховання учнів на уроках історії та суспільствознавства. - URL: http: // festival. 1 september.ru/articles/611328/
 • 137. Рожков М. І. Проблема мети виховання в сучасній педагогіці // Ярославський педагогічний вісник. - 2010. - № 4. - Том II (Психолого-педагогічні науки). - С. 7-11
 • 138. Рожков М. І. Педагогічне забезпечення роботи з молоддю. Юногогіка: навч, посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М .: гуманітаріїв. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 264 с.
 • 139. Ромайкін В. Ю. Співвідношення понять «виховує

середовище »і« виховний простір »// Ярославський педагогічний вісник, 2003. - № 3 (36).

http://vestnik.yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/21_21/

 • 140. Російська педагогічна енциклопедія [Електронний ресурс] // Бібліотека «Гумер» [сайт]. - URL: http://www.gumer.info.
 • 141. Савелова Е. Формування культурної компетентності // Вища освіта в Росії. - 2004. - № 11. - С. 61-65
 • 142. Сапожникова Т. Н. Педагогічний супровід життєвого самовизначення старшокласників: автореферат дис. ... док. пед. наук / Т.Н.Сапожнікова. - Ярославль, 2010. - 45 с.
 • 143. Сапожникова Т. Н. Педагогічний супровід життєвого самовизначення старшокласників в діяльності дитячо-юнацьких громадських організацій // Міжнародна науково-практична конференція «Дитяче рух як соціокультурний і педагогічний феномен», присвячена 100-річчю дитячого руху 23-25 квітня 2009 року - Ростов-на-Дону: ТОВ «Друкована лавка», 2009.-212 З.-с. 139-143.
 • 144. Селсвко Г. К. Виховні технології / Г. К.Селевко. - М .: НДІ шкільних технологій, 2005. - 320с.
 • 145. Селевко, Г. К. Енциклопедія освітніх технологій. -Т.1.-М., 2006.-816 с.
 • 146. Селеменєв С., Ткаченко А. Діалог: культура і компетенція // Учитель. - 2005. - № 5. - С. 73-77
 • 147. Селіванов В. С. Основи загальної педагогіки: теорія і методика виховання: навч, посібник / під заг. ред. В. А. Сластенина. - М .: Академія, 2007. - 336 с.
 • 148. Селіванова Н. Л. Виховання в Російській школі XXI століття: можливі і відбулися трансформації // Від Радянської школи до Російської школі XXI століття. Збірник матеріалів Всеросійської науково - практичної конференції, 16-7 лютого 2014 г. / під ред. І. Ю. Шустова. - М .: НОУ «Педагогічний пошук», 2014. - С. 27-31
 • 149. Селіванова Н.Л. Виховний простір як фактор розвитку особистості школяра // Особистість школяра як мета, об'єкт, суб'єкт і результат виховання / ред. Н.Л. Селіванова, Є.І. Соколова. - М .; Твер: ТОВ «ІПФ« Віарт », 2004. - С. 287-298.
 • 150. Селіванова Н. Л. Ефективні способи вирішення сучасних проблем виховання // Учитель, № 6 - 2005. - С. 39-43
 • 151. Скібіцький Е. Г. Методика професійного навчання / Е. Г. Скібіцький, І. Е. Толстова, В. Г. Шефель. - Новосибірськ: МДАУ, 2008. - 166 с. http://txtb.ru/88/index.html
 • 152. Сластенін В. А. Педагогіка: навч, посібник. - М .: Академія, 2008. - 576 с.
 • 153. Слободчиков В. І. Психологія розвитку людини. - М .: Шкільна преса, 2000. -415 с.
 • 154. Словник-довідник по теорії виховних систем /

Упоряд. П. В. Степанов. Вид. 2-е, доп. і перераб. - М .: Педагогічне товариство Россия, 2002.

http://detovoditel.ucoz.ru/load/uchebniki_i_uchebnye_posobija_po_pedago gike

 • 155. Сучасні гуманітарні підходи в теорії і практиці виховання: зб. науч. ст. / Упоряд. і відп. ред. Д. В. Григор'єв, ред. Е. І. Соколова. - Перм: Вид-во ПОІПКРО, 2001. - 201 с.
 • 156. Створення виховного простору (концепція, програми, технологія, методики) / М. С. Якушкіна, Е. Г. Дерюгіна, Л. К. Кураєва, А. А. Надолинский; Під ред. М. С. Якушкиной. - СПб .: С.-Петербурзький державний університет, 2005. - 314 с.
 • 157. Соловйова О. Ю. Громадянське самовизначення особистості

школяра [електронний ресурс] // Відкритий клас. Мережеві освітні співтовариства (сайт). - URL:

http://www.openclass.ru/node/188047 2.05.2013

 • 158. Степашею Н. С. Виховний простір вузу // Вища. освіту в Росії. - 2010. - № 1. - С. 120-124
 • 159. Стрільців В. Педагогічні умови вдосконалення процесу соціалізації учнів у сучасних умовах // Учитель. - 2005. - № 1. - С. 30-36
 • 160. Сумнітельний К. Е. Інновації в освіті. Вектор розвитку і основна реальна npaKTHKahttp: //www.mos- cons.ru/file.php/ l / innov_v_obrazov / innov_v_obrazov.htm 16.08.13
 • 161. Татур Ю. Г. Компетентність в структурі моделі якості підготовки фахівців // Вища освіта сьогодні. - 2004. - №3. -З. 103-106
 • 162. Торохтій В. С. Цивільне та патріотичне виховання в умовах модернізації освіти [Електронний ресурс] // Громадянином бути зобов'язаний! [Сайт]. - URL: http://www.smolpedagog.ru/ arti- cle% 2026.html.
 • 163. Традиції виховної діяльності вузу: збірник статей. - Володимир: ВлГУ, 2011. - 127 с.
 • 164. Управління виховною діяльністю в вузі: учебнометодіческое посібник № 42. - СПб .: Автономна некомерційна організація «Центр інформації освіти», 2010. - 112 с.
 • 165. Управління дослідницької активністю студента.Методіческое посібник для викладачів вузів і методистів / під ред. А. С. Обухова. - Іжевськ, 2008. - 72 с.
 • 166. Управління становленням громадянського самовизначення студентів // Вісник ЮУрГУ. -2009. - № 1. -С. 71.
 • 167. Фамеліс С. А. Організація дослідницької роботи учнів. - М., 2007. - 41 с.
 • 168. Федеральний державний освітній стандарт основного освіти / Міністерство освіти і науки РФ. - М .: Просвещение, 2011. - 48 с.
 • 169. Фельдштейн Д. І. Псіхологіявзросленія: структурно содсржательіиехарактсрістікіпроцессаразвітіялічності / Д. І. Фельдштейн - М .: мийок, пс.- соц. ін-т: Флінта, 2004. - 672 с., С. 123
 • 170. Філонов Г. Н. Виховний процес: методологія і специфіка дослідження // Педагогіка, 2000. - № 9. - С. 11
 • 171. Філософський енциклопедичний словник / Гол. редакція: Л. Ф. Іллічов, П. Н. Федосєєва, С. М. Ковальов, В. Г. Панов. - М .: Сов. Енциклопедія, 1983.- 840с.
 • 172. Фокіна І. В. Бар'єри формування громадянської самосвідомості у студентської молоді // Вища освіта в Росії. - 2011.-№ Ц.-С. 109.
 • 173. Форми виховання студентської молоді. Методика організації: навчально-методичний посібник № 10. - СПб .: Автономна некомерційна організація «Центр інформації освіти», 2009 -93 с.
 • 174. Фролова М. Е. Система виховання громадянської активності студентів у педагогічному університеті. Організація розвиваючого освітнього простору вузу: Збірник науково-методичних матеріалів / Упоряд. І. І. Зарецька, Н. С. Чагіна; наук. ред. І. І. Зарецька. - М .: АПК і ППРО, 2005. - 260 с.
 • 175. Фундаментальне ядро змісту загальної освіти / Ріс. акад. наук, Рос. акад. освіти / за ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - 4-е изд., Дораб. - М .: Просвещение, 2011. - 79 с.
 • 176. Хайкін В. Л., Григор'єв Д. В. Педагогіка як практика породження і виховання відповідальності // Народна освіта, 2013. -№1.- С. 201-204
 • 177. Хан Н. Н., Колумбаева Ш. Ж. Критерії оцінки

інноваційних процесів соціального виховання в системі додаткової освіти в РК

http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2013/Pedagogica/3_l 51691 .doc.htm

 • 178. Хуторський А. В. Ключові компетенції та освітні стандарти / А. В. Хуторський // Інтернет-журнал «Ейдос». - 2002. - URL: http // eidos.ru / joumal / htm.
 • 179. Хуторський А. В. Сучасна дидактика: навчальний посібник. 2-е видання, перероб. - М .: Вища школа, 2007. - 639 с.
 • 180. Хуторський А. В. Типології педагогічних нововведень // Шкільні технології. - 2005. - № 5. - С. 10-25.
 • 181. Шайденко Н. А. Виховання студентської молоді в педагогічному вузі / Н. А. Шайденко, 3. Н. Калініна // Педагогіка. -2010.-№6.-С. 44-50.
 • 182. Шалаєв І. К., вірячи А. А. Від освітніх середовищ до освітнього простору: поняття, формування, властивості // Педагог, 1999. - №4 - С.73-84
 • 183. Шамова Т. І. Виховна система школи: сутність, зміст, управління / Т. І. Шамова, Г. Н. Шибанова. - М .: ЦГЛ, 2003. - 200 с.
 • 184. Шевченко Н. Інтерактивні форми навчання як засіб розвитку особистості школяра // Учитель. - 2004. - № 5. - С. 12- 17
 • 185. Шішаріна Н. В. Огляд критеріїв, ознак і умов інновацій у вихованні // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті XXI століття», 10.06.2014 р -С. 2-9
 • 186. Школа виховання: 825-й маршрут / під ред. В. А. Кара ковського, Д. В. Григор'єва, Е. І. Соколової. - М .: Педагогічне товариство Россия, 2004. -416 с.
 • 187. Шустова І. Ю. Процес самовизначення старшокласників // Педагогіка. - М., 2005. - № 5. - С. 30-34
 • 188. Щуркова Н. Е., Мухін М. І., Желаннова А. В. Нове виховання в новій школі / під заг. ред. Н. Е. Щурковой. - М .: АРК- ТИ, 2012. -264 с.
 • 189. Щуркова Н. Е. Виховання: Новий погляд з позиції культури / Н. Є. Щуркова. - М .: ОЦ Педагогічний пошук, 1997. - 77 с.
 • 190. Ельконін, Б. Д. Психологія розвитку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Б. Д. Ельконін. - М .: Видавничий центр «Академія», 2001. - 144 с.
 • 191. Якушкіна М. С. (у співавторстві) Моделі управління розвитком виховного простору району // Адаптивне управління в сфері виховання / під ред. Н. Л. Селіванової, Е. І. Соколової. - Москва - Твер: ТОВ «ІПФ« Віарт », 2007. - С. 115-122
 • 192. Якушкіна М. С. Виховний простір муніципального району як мережа педагогічних подій // Методологія виховання в контексті сучасного гуманітарного знання: тези виступів учасників літньої наукової школи. - Твер, 2007. - С. 124-133
 • 193. Якушкіна М. С. Кураторство як умова ефективного управління виробництвом виховного простору вузу і моделі взаємодії школи і вузу // Науковий пошук у вихованні: парадигми, стратегії, практика. Збірник доповідей та тез виступів на міжнародній науково-практичній конференції, 15- 16.05.2007 / ред. Л. П. Долгих, Б. А. Кірмасов, Л. І. Клочкова. - М .: МГПИ, 2007. - Т.1, С. 236-238
 • 194. Якушкіна М. С. Механізм формування виховного простору // Діагностика та моніторинг у сфері виховання: тези всеросійської науково-практичної конференції. - Тольятті - М., 2006.-С. 147-154
 • 195. Якушкіна М. С. Підходи до розвитку мережевої взаємодії групових суб'єктів виховного простору університету // Перші Всеросійські педагогічні читання (з міжнародною участю): матеріали конференції. - Пане Володимире, 2006. - С. 189- 194
 • 196. Якушкіна М. С. Роль кураторів у формуванні суб'єктної позиції школярів і универсантов // Вісник НАН України. - 2007. - №4.-С. 102-114
 • 197. Ярмакеев І. Виховний потенціал навчальних дисциплін // Вища освіта в Росії. - 2004. - № 9. - С. 64-70
 • 198. Ясвин В. А. Освітнє середовище: від моделювання до проектування. - М .: Сенс, 2001. - 365 с.
 • 199. Ясвин В. А. Експертиза шкільного освітнього середовища. - М .: Сентябрь, 2010 - 125 с.
.
 
<<   ЗМІСТ