Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТУ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Екологічні права.

Вони розглядаються як загальновизнані і закріплені в законодавстві права, що забезпечують задоволення різноманітних потреб особистості при її взаємодії з природою. У розвинених країнах світу екологічні права знайшли відображення в національних законодавчих актах, а також міжнародних документах. Вперше на міжнародному рівні проблема права людини на сприятливе навколишнє середовище обговорювалася на Стокгольмській конференції ООН в 1972 р, де була прийнята Декларація по навколишньому середовищу. На сучасному етапі найважливішим міжнародним документом стала підписана в 1998 р в місті Орхус (Данія) Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища. Орхуська конвенція є документ, що відображає демократичні підходи до захисту екологічних прав громадян, зокрема, в судовому порядку. Однак наша країна в підписанні цієї конвенції не брала участь.

У вітчизняному законодавстві екологічні права громадян визнані в ст. 42 Конституції РФ і ст. 11 Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища» від 10.01.2002 № 7-ФЗ. Такими є права на сприятливе навколишнє середовище, на її захист від негативного впливу, викликаного господарської та іншою діяльністю, надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру, на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища і на відшкодування шкоди природі.

Сприятливе навколишнє середовище - це таке середовище, якість якої забезпечує стійке функціонування природних екологічних систем, природних і природно-антропогенних об'єктів.

Зафіксовані також і інші екологічні права. Так, громадяни мають право:

 • - створювати громадські об'єднання, фонди та інші організації, які здійснюють діяльність в галузі охорони навколишнього середовища;
 • - звертатися до органів усіх рівнів державної влади та місцевого самоврядування, інші організації та до посадових осіб за отриманням інформації про стан навколишнього середовища в місцях свого проживання, заходи щодо її охорони;
 • - брати участь в зборах, мітингах, демонстраціях і ходах, зборі підписів під петиціями, референдумах з питань охорони навколишнього середовища;
 • - подавати пропозиції про проведення громадської екологічної експертизи й брати участь в її проведенні в установленому законодавством порядку;
 • - сприяти органам всіх рівнів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань охорони навколишнього середовища;
 • - звертатися до органів усіх рівнів державної влади та місцевого самоврядування й інші організації зі скаргами, заявами та пропозиціями з питань, що стосуються охорони навколишнього середовища, негативного впливу на природу, і отримувати відповіді;
 • - направляти до суду позови про відшкодування шкоди навколишньому середовищу;
 • - здійснювати інші передбачені законодавством права.

Перераховані права присвячені регулювання суспільних відносин в галузі охорони навколишнього середовища. У числі екологічних прав громадян слід розглядати, крім того, суспільні відносини в галузі використання природних ресурсів для задоволення своїх особистих потреб. Ці права регулюються природоресурсних законодавством: Земельним кодексом Російської Федерації від 25.10.2001 № 136-ФЗ, Водним кодексом Російської Федерації від 03.06.2006 № 74-ФЗ, Лісовим кодексом Російської Федерації від 04.12.2006 № 200-ФЗ, Законом РФ від 21.02. 1992 року № 2395-1 «Про надра», Федеральним законом від 24.04.1995 № 52-ФЗ «Про тваринний світ» та ін.

Закріплені в законодавчих актах екологічні права на практиці часто залишаються нереалізованими через причин об'єктивного і суб'єктивного характеру. Об'єктивні причини пов'язані з нестабільністю стану світової і вітчизняної економіки, в зв'язку з чим відчувається брак виділених фінансових і матеріальних ресурсів на охорону навколишнього середовища. Через це немає можливості строго підходити до організаціям - забруднювачів навколишнього середовища і приймати жорсткі заходи по їх закриттю або обмеження діяльності. Суб'єктивні причини недостатньої реалізації екологічних прав пов'язані з низьким рівнем правової культури громадян, їх необізнаністю в області законодавства з охорони навколишнього середовища.

Захистом екологічних прав громадян повинні займатися суди, куди постраждалі можуть подавати позови про компенсацію шкоди. Однак практика свідчить, що як громадяни, так і юридичні особи рідко звертаються з судовими позовами з екологічних правопорушень.

Екологічні обов'язки. Поряд з користуванням екологічними правами, громадяни повинні мати обов'язки в сфері екологічних інтересів суспільства і держави. Відповідно до ст. 58 Конституції РФ і ст. 11 Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища» кожен громадянин зобов'язаний зберігати природу і навколишнє середовище, дбайливо ставитися до природи і природних багатств.

У екологічні обов'язки громадян входять:

 • - дотримання вимог екологічного законодавства і встановлених нормативів якості навколишнього середовища;
 • - сплата екологічних податків і зборів;
 • - участь в охороні навколишнього середовища шляхом проведення протиепідеміологічних, природовідновних та інших заходів;
 • - збереження природних ландшафтів;
 • - дотримання правил пожежної безпеки в лісі;
 • - протидія знищення чи псування дерев і чагарників, знищення або руйнування місць мешкання тварин та інших організмів;
 • - екологічна підготовка, пов'язана з діяльністю, що впливає на навколишнє середовище і здоров'я населення;
 • - сприяння екологічному вихованню, розвитку екологічної культури, екологічної свідомості і мислення, відповідальному ставленню до природи.

Екологічні обов'язки громадян можуть бути віднесені до всіх або більшості громадян (такі обов'язки є загальними) або ж до окремих громадян і їх категоріями (спеціальні обов'язки) при здійсненні певних видів діяльності.

Екологічні права і обов'язки громадян РФ можуть реалізувати в індивідуальному порядку або через участь в громадських екологічних організаціях.

 
<<   ЗМІСТ   >>