Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТУ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ І ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ

ВИДИ І РІЗНОВИДИ РИЗИКІВ.

Екологічні ризики в процесі експлуатації екологічно небезпечних об'єктів, в тому числі і транспортних, пов'язані з можливістю нанесення шкоди навколишньому середовищу (у вигляді забруднення або знищення земельних, лісових, водних ресурсів і ресурсів атмосфери), а також життю та здоров'ю третіх осіб (у вигляді зростання захворюваності та смертності населення прилеглих територій). Оскільки екологічні ризики пов'язані з різними сферами - природного, техногенного, соціального, їх підрозділяють на види і різновиди. Екологічні ризики в транспортній діяльності представлені в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Основні види екологічних ризиків на транспорті

вид ризиків

різновид

ризиків

причини ризиків

Пріродноекологіческій

природно-

природний

Вплив стихійних сил природи па транспорт

Пріродноопосредованний

Порушення стабільності екосистем при транспортної діяльності, привнесення чужих організмів в нове середовище проживання

техногенно

екологічний

Ризик техногенних впливів в нормальних умовах експлуатації

Забруднення природного середовища, нанесення шкоди тваринному і рослинному світу, шумове та інші види впливу транспорту при звичайній господарській діяльності

вид ризиків

різновид

ризиків

причини ризиків

ризик

техногенних впливів в аномальних умовах

Події, аварії і катастрофи на об'єктах транспорту. Несанкціоновані викиди забруднюючих речовин

соціальноекологічної

еколого правової

Жорсткість екологічних законів, норм, правил роботи транспорту

Екологообщественний

Екологічні акції, виступи громадськості на захист навколишнього середовища і власних інтересів від негативного впливу транспорту

Екологоекономіческій

Необхідність витрат на природоохоронні заходи. Пред'явлення санкцій транспортної організації за нанесення шкоди природі

Природно-природні ризики характерні для районів розвитку катастрофічних природних явищ - високогір'я, підвищеної сейсмічності, річкових систем, слабостійких геосистем і ін., В яких виникає небезпека експлуатації транспорту при землетрусах, сходах лавин, зсувах, повенях.

Природно-опосередковані ризики пов'язані з негативним впливом одних організмів на інші за посередництвом транспорту. В цьому випадку транспорт є переносником шкідливих організмів в нове середовище проживання, в якій вони порушують стабільність. Такі ситуації виникають при зливі баластових вод з суден, при переміщенні на великі відстані разом з рухомим складом бактерій та інших мікроорганізмів в нові місця проживання.

Причинами виникнення техногенно обумовлених екологічних ризиків можуть бути надмірне використання ресурсу (вилучення води для господарських потреб, вирубка лісу і т.д.), забруднення навколишнього середовища відходами виробництва (скидання стічних вод, викид забруднюючих речовин в атмосферу), порушення встановленого режиму господарювання (недотримання умов транспортування шкідливих і небезпечних вантажів, правил зберігання шкідливих відходів виробництва і т.д.) і ін. В аномальних умовах експлуатації, тобто при аваріях транспортних засобів або об'єктів, збитки від реалізації екологічних ризиків зростають багаторазово.

Еколого-правові ризики пов'язані з можливістю посилення вимог до транспорту з боку російського природоохоронного законодавства і міжнародних правових норм, яке відбувається через мінливих поглядів суспільства на сприятливе середовище проживання. Транспортна організація у своїй діяльності повинна враховувати ймовірність коригування вимог в області охорони навколишнього середовища, що може призвести до заборони на експлуатацію застарілих типів рухомого складу і обладнання або зажадати модернізації техніки і технології на більш досконалі, введення в експлуатацію очисних споруд, повторної переробки відходів. Майбутні зміни будуть пов'язані зі значними інвестиціями.

Вплив екологічних ризиків виходить далеко за рамки господарської діяльності - вони роблять безпосередній вплив на соціальну та культурну сфери життя. Екологічний ризик усвідомлюється кожною людиною і тому є важливою соціальною характеристикою. Проживання в місцевості, де висока ступінь ризику захворіти невиліковним захворюванням, викликає високу стурбованість людей.

Недостатня увага до питань захисту навколишнього середовища призводить до збільшення екологічних проблем і до загострення соціальної напруженості. У цьому випадку велика ймовірність реалізації еколого-громадських ризиків. Громадські організації та громадяни починають протестувати проти прокладки транспортних магістралей, розширення аеропортів, будівництва гаражів і автостоянок та інших об'єктів інфраструктури транспорту. Під тиском громадськості регіональні влади вводять відповідні заборони та обмеження на діяльність транспортних організацій. Крім того, акції громадськості проти окремих компаній і галузі в цілому можуть бути пов'язані з бойкотом товарів або послуг, що призведе до різкого скорочення обсягів продажів і падіння курсу акцій компаній. Так, наприклад, після аварії танкера «Екссон Валдіс», що призвела до значних втрат для флори і фауни арктичного регіону, «зелені» закликали до бойкоту автозаправних станцій, що належать компанії «Екссон».

Якщо екологічні ризики реалізуються, виникає збиток, який може бути визначений в натуральній і вартісній формах. При оцінці наслідків реалізації ризику в вартісної формі виникає поняття еколого-економічного ризику. Еколого-економічні ризики як ризики економічних втрат можна розглядати з точки зору різних суб'єктів: фізичних осіб - населення, юридичних осіб - власників екологічно небезпечних об'єктів, держави - власника природно-техногенної системи. Всі вони несуть відповідальність за негативні наслідки діяльності, що завдає шкоди навколишньому природному середовищу, здоров'ю громадян, майбутнього людей.

Для фізичних осіб еколого-економічні ризики пов'язані з необхідністю виплати штрафів за забруднення навколишнього середовища, для організацій вони оцінюються через виплати за позовами постраждалих і штрафів природоохоронних органів. Для держави при реалізації екологоекономіческого ризику виникає правова відповідальність в міжнародному масштабі і перед постраждалими громадянами своєї країни.

Наслідки реалізації екологічних ризиків можуть наступити як моментально, так і з певним часовим лагом. Досить тривалий період часу може пройти від здійснення ризикової події до реалізації правової відповідальності у формі розплати за шкоду. Відстрочка за часом пов'язана з оформленням позову порушнику, розслідуванням справи, оцінкою фахівцями завданих збитків, слуханням в суді і виконанням рішення суду.

Оцінка ступеня ризиків. Для мінімізації витрат, пов'язаних з виконанням екологічних вимог і компенсацією завданих збитків, екологічний менеджмент транспортної організації повинен грамотно здійснювати оцінку ступеня ризиків. Ризик повинен бути оцінений кількісно. Для цього використовується показник ступеня ризику.

Ступінь ризику - е го кількісна оцінка ймовірності настання ризикової події з негативним результатом.

Ступінь ризику близька до нуля, коли ризик практично відсутній. У цьому випадку очікується чистий ефект. У міру зростання ступеня ризику величина можливих втрат зростає і очікуваний ефект може зрівнятися з розмірами втрат. До цього моменту ризик вважається допустимим. Коли втрати починають перевищувати очікуваний ефект, ризик стає критичним. Подальше зростання ступеня ризику може привести до катастрофічних наслідків.

Господарська діяльність транспортної організації повинна будуватися таким чином, щоб ступінь ризику була в межах допустимого. При таких умовах виникнення ризикової ситуації не буде пов'язано з великими втратами.

Для оцінки ступеня ризику користуються різними методами [1] .

Статистичний метод заснований на використанні статистичних даних про втрати при реалізації ризикових ситуацій. Інформація про кількість доконаних подій з негативними наслідками зіставляється з даними про загальну кількість подій, що відбулися, які могли б закінчитися негативними наслідками. Наприклад, розраховують коефіцієнт ризику (R) загибелі людей при транспортних катастрофах як відношення числа загиблих (п) до загальної кількості перевезених пасажирів ( N ):

Цей коефіцієнт можна аналізувати в динаміці, щоб оцінити якість роботи транспортної організації по зниженню ризиків. Даний метод вимагає наявності достовірної та повної статистичної інформації, тому при оцінці ступеня екологічних ризиків не завжди може бути використаний.

Метод експертних оцінок передбачає залучення фахівців-експсртов, які, виходячи з власного досвіду і знання питання, визначають ступінь ризиків. Цей метод є оперативним, економічним, а іноді і єдино можливим, але страждає суб'єктивізмом. Знаходить застосування при оцінці екологічних ризиків.

Метод використання аналогів базується на даних про результати здійснення ризикових подій на подібних об'єктах при аналогічних подіях. Висновки, отримані при використанні цього методу, повинні піддаватися критичного осмислення, оскільки повної аналогії бути не може. Особливу обережність слід дотримуватися по відношенню до оцінки екологічних ризиків, так як природні події та явища унікальні.

Існують і інші методи оцінки ступеня ризиків, а також їх комбінації.

  • [1] Див .: Менеджмент на транспорті / Ю. В. Буралев [и др. |; під заг. ред.Н. Н. Громова, В. А. Персіанова. М .: Академія, 2010 року.
 
<<   ЗМІСТ   >>