Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТУ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

  • • основи теорії екологічного ризику;
  • • небезпеки і загрози, що виникають при реалізації екологічних ризиків;

вміти

  • • вести облік ризиків і невизначеності при вирішенні завдань забезпечення екологічної безпеки роботи транспорту;
  • • класифікувати екологічні ризики на транспорті;

володіти

• методичними підходами до оцінки ризиків природного характеру.

Екологічні ризики та безпеку транспорту

Проблема екологічної безпеки транспорту.

Згідно екологічної доктрини РФ природне середовище включена в систему соціально-економічних відносин як найцінніший компонент національного надбання, необхідна умова національної та загальнолюдської безпеки. Функціонування транспорту та його інфраструктури відбувається в навколишньому природному середовищу, в зв'язку з чим екологічна безпека транспорту є складовою частиною загальної системи безпеки життєдіяльності людей.

Екологічна безпека визначається станом захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і навколишнього природного середовища від загроз, що виникають в результаті антропогенних і природних впливів на неї. Для транспорту екологічну безпеку слід розглядати в двох аспектах - як безпечну експлуатацію транспорту в умовах впливу на його роботу природних факторів і як безпечне вплив транспорту на людину, інші організми і на середу їхнього життя.

Перший аспект обумовлений високим ступенем залежності функціонування транспорту від природних факторів. Природні фактори можуть впливати як раптово (носити катастрофічний характер), так і хронічно, поступово приводячи до екологічних поразок. Кінець XX - початок XXI ст. характеризуються ростом числа руйнівних природних явищ - катаклізмів, катастроф, стихійних лих, які значно ускладнюють роботу транспорту і призводять до виникнення небезпеки для його персоналу та пасажирів.

Не тільки екстремальні явища природи, що виникають відносно рідко, але і вплив несприятливих екологічних факторів середовища в звичайних умовах експлуатації транспорту збільшують ризик нанесення шкоди людині і його господарської діяльності. Транспортна безпека значною мірою залежить від метеорологічних умов, таких як температура, рух повітряних мас, хмарність, опади, туман, висота снігового покриву та ін.

Другий аспект пов'язаний з захистом від негативного впливу транспорту на екологічні системи як в процесі будівництва об'єктів транспорту, так і в процесі його експлуатації.

Рішення проблеми забезпечення екологічної безпеки транспорту безпосередньо залежить від вивчення видів і характеру небезпеки, що виникають ризиків і пошуку шляхів усунення ризикових ситуацій. Всякий технічний об'єкт становить певну небезпеку для навколишнього природного середовища і людини. Транспортні процеси відносяться до екологічно небезпечним, тобто таким, які призводять до біологічних, механічних і фізико-хімічних забруднень і наносять екологічний збиток становить екосистем. Найбільша небезпека з'являється при переході на аварійні режими експлуатації транспорту. Вона посилюється при крайню зношеність рухомого складу і обладнання, використання застарілих технологій, перевищенні меж пропускної і провізної здібностей, порушення швидкісного режиму руху, а також недооцінювання суб'єктивних причин, що впливають на поведінку учасників транспортних процесів. Таким чином, транспорт виступає як суб'єкт і об'єкт екологічної небезпеки.

 
<<   ЗМІСТ   >>