Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТУ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДЖЕРЕЛА І ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ НА ДОВКІЛЛЯ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен: знати

  • • техногенні джерела забруднення на видах транспорту; вміти
  • • оцінювати екологічні переваги і недоліки окремих видів транспорту;

володіти

• підходами до обґрунтування вибору екологічних варіантів перевезення.

Автомобільний транспорт

Характеристика автомобільно-дорожнього комплексу.

Автомобільний транспорт - ключовий елемент транспортної системи країни. Він виконує більше половини обсягу пасажирських перевезень і три чверті вантажних перевезень в країні. За перше десятиліття XXI ст. сумарний парк автотранспортних засобів зріс на 14 млн і перевищив рубіж 40 млн одиниць, тобто відзначається стійка тенденція зростання чисельності автотранспортних засобів, особливо що знаходяться в особистому користуванні. Однак протяжність доріг і кількість об'єктів транспортної інфраструктури росли більш низькими темпами.

Збільшення чисельності автопарку призводить до загострення екологічних проблем. Вони поглиблюються через велику середнього віку автотранспортних засобів і низького рівня техніко-експлуатаційних показників вітчизняних автомобілів. У нашій країні викидається в атмосферу від автотранспортних засобів близько 13 млн т забруднюючих речовин в рік. Питома вага автомобільного транспорту в загальних викидах забруднюючих речовин від усіх галузей економіки становить приблизно 41%. У структурі викидів транспортного комплексу на частку автомобільного транспорту припадає понад 90% сумарного обсягу (без урахування трубопровідного транспорту).

В останні роки спостерігається стійка тенденція зниження маси викидів від автотранспорту, обумовлена оновленням і вдосконаленням екологічної структури парку (збільшенням імпорту автомобілів екологічних класів Євро-4 і Євро-5), а також поліпшенням якості використовуваного моторного палива. Зростає чисельність автомобілів, що використовують в якості моторного палива природний газ (близько 1,4 млн одиниць). Оновленню парку сприяла також реалізація федеральної Програми утилізації старих легкових автомобілів, яка почалася в 2010 р і була продовжена в наступні роки.

Важливим завданням є створення ефективної системи державного контролю за якістю моторного палива. Використання палива більш високих класів сприяє скороченню викидів діоксиду сірки, дрібнодисперсних частинок і поліциклічних ароматичних вуглеводнів, а також збільшує тривалість роботи каталітичних нейтралізаторів.

Основна маса (80%) шкідливих речовин викидається автотранспортом на територіях населених пунктів. Він як і раніше зберігає лідерство в забрудненні атмосфери міст. Простежується стійка кореляційна залежність між викидами автотранспорту та захворюваністю населення. Ліси і парки в містах знаходяться в пригніченому стані.

В інфраструктурі транспортної галузі налічується кілька тисяч великих і середніх автотранспортних підприємств і організацій, зайнятих пасажирськими та вантажними перевезеннями. З розвитком ринкових відносин з'явилися у великій кількості комерційні транспортні організації невеликої потужності. Вони виконують автомобільні перевезення, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, надають сервісні послуги та здійснюють інші види діяльності. При цьому такі організації надають додатковий негативний вплив на навколишнє середовище.

 
<<   ЗМІСТ   >>