Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ТРАНСПОРТУ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

 • • глобальні екологічні проблеми та сучасні підходи до їх вирішення;
 • • концепцію сталого розвитку суспільства; сутність парникового ефекту і його наслідки;
 • • роль озонового шару в атмосфері і причини виникнення озонових дір;
 • • наслідки випадання кислотних опадів і скорочення біорізноманіття на планеті;

вміти

 • • займати активну громадянську позицію в питаннях захисту навколишнього середовища від антропогенного забруднення па глобальному, національному, регіональному і локальному рівнях;
 • • аналізувати зарубіжний досвід природокористування і охорони навколишнього середовища;

володіти

• відомостями про діяльність міжнародних екологічних організацій.

Вплив екологічних проблем на розвиток земної цивілізації

Завдання обмеження споживання ресурсів.

Багаті індустріальні країни світу споживають 3/4 всіх природних ресурсів, що дозволяє по відношенню до них застосувати термін «надспоживання», в той час як на території цих країн проживає 1/4 населення Землі. Обмеженість ресурсів планети вступає в протиріччя зі надспоживанням, характерним для індустріальних країн. Свсрхпотребленіе є головною причиною загострення екологічних проблем в усьому світі.

Екологічні проблеми надають на людство і всю живу природу глибокий вплив, наслідки якого сильніші в порівнянні з будь-якими іншими проблемами, що виникають в світі. Деградація біосфери планети відбувається загрозливими темпами. За даними Римського клубу, значно виснажені біоресурси Світового океану, морів і річок; знищено 2/3 лісів планети; втратили родючість, виявилися закислення або засоленими 2/3 грунтів сільськогосподарського призначення; різко скорочується різноманітність тваринного і рослинного світу. Екологічні порушення ведуть до зменшення водних запасів на суші, незабезпеченість чистою питною водою в країнах, що розвиваються, зростання генетичних і алергічних захворювань, появі нових хвороб і т.д. Зниження надспоживання до раціонального рівня має стати найважливішою умовою світового розвитку.

Щоб задовольнити потреби зростаючого населення світу і не погубити нашу планету, розвинені країни повинні скоротити споживання енергетичних та інших природних ресурсів, а також свій вплив на навколишнє середовище приблизно в 10 разів за період життя одного покоління. Протягом XX ст. обсяг промислового виробництва зріс в 50 разів, і, за оцінками Світового банку, до 2030 р він може збільшитися ще в 3,5 рази. Населення Землі також постійно збільшується наростаючими темпами. У другій половині XX в. стався демографічний вибух. На початку XXI ст. чисельність населення планети перевищила 6 млрд чоловік. Якщо сучасні тенденції зростання виробництва і населення збережуться, то незабаром продуктивна здатність планети виявиться вичерпаною. Припускають, що до середини XXI ст. населення планети досягне приблизно 10 млрд чоловік, тому необхідно вжити заходів але зниження навантаження на природу планети.

Перша екологічна конференція була організована за ініціативою ЮНЕСКО в Венеції в 1972 р У доповідях на конференції була показана зростаюча невідворотність насувається екологічної кризи. Висловлювалося занепокоєння, що людство може переступити кордон, дозволену природою. За цією межею починається незворотний перехід нашої планети до стану, в якому не зможе існувати жодна жива істота. Відзначалися вже виникли симптоми втрати здатності біосфери до компенсації шкоди, що завдається їй людиною.

Концепція сталого розвитку суспільства. У 1992 р на Всесвітньому саміті в Ріо-де-Жанейро був прийнятий документ «Порядок денний на XXI століття» і проголошена Концепція сталого розвитку, де сформульовано основоположний принцип «sustainable development», який трактується в Росії як «сталий розвиток». На основі прийнятої світової Концепції сталого розвитку всіх країн, в тому числі і Росія, розробили і прийняли національні концепції переходу до сталого розвитку.

У світовій концепції зроблено спробу визначити передумови та умови невизначено тривалого існування людства і обгрунтувати перехід до нової епохи розвитку цивілізації. Концепція рекомендує об'єднати зусилля різних країн для прийняття всеосяжної системи економічних, екологічних, соціальних та культурологічних заходів щодо стабілізації прогресу у всіх сферах суспільного життя. Потрібно ввести певні обмеження народонаселення, потреб і споживання суспільства. Необхідно зняти протиріччя між наростаючими матеріальними запитами людства і порівняно обмеженими ресурсами біо- і геосфер. Доведеться максимально скоротити енерго- і ресурсомісткість виробництва, а також первинної біологічної продукції. У технічній політиці для збільшення виробництва продукції на душу населення при менших витратах слід використовувати ресурси з найбільшим ефектом, удосконалювати і впроваджувати технології, що сприяють енерго- і ресурсозбереження.

Концепція виходить з того, що людина є природною складовою біосфери, закони якої поширюються і на нього. Ці закони людина зобов'язана враховувати в своїй практичній діяльності. Відступ від них може супроводжуватися наслідками катастрофічного характеру.

Екологічні кризи в історії людства. Досвід розвитку живого світу свідчить про те, що поява монополіста в окремій екологічній ніші неминуче призводить до екологічної кризи, спрямованому на відновлення в ній порушеної рівноваги. Людство має свою екологічну нішу і не має в ній конкурентів, тобто є видом-монополістом. Його розвиток може йти але одному з двох напрямків.

У першому випадку вид швидко вичерпує ресурси своєї екологічної ніші і терпить лихо. При цьому його чисельність різко скорочується. Він може на якийсь час пристосувати свій спосіб життя до нових умов і відновити втрачене рівновагу, що не завжди вдається, і тоді це веде до деградації виду і навіть до його повного зникнення.

У другому випадку відбувається розширення екологічної ніші і зміна способу життя. Це сприятиме розвитку виду при збереженні монопольного становища в нових умовах. Людство прагне розвиватися саме за цим напрямком, так як активна діяльність людей може істотно змінювати обличчя планети і умови життя на ній. Однак монополізм людства став абсолютним на Землі, що вимагає від нього все більших зусиль щодо зміни способу життя, але це не завжди досягається. Тому екологічні кризи неминучі, і вони набувають глобального характеру. Це може вплинути на всю біосферу і на долю людства.

Але думку академіка Н. Н. Моісеєва, людство пережило вже кілька екологічних криз. І оскільки воно продовжувало розвиватися, то неодноразово розширювало свою екологічну нішу. Про один з екологічних криз відомо, що він стався близько 10-12 тис. Років тому, поклав початок сучасної цивілізації і отримав назву неолітичної.

В епоху неоліту люди існували за рахунок полювання і збирання дикорослих рослин. Але з удосконаленням зброї полювання стала активно розвиватися, і людство за одне-два тисячоліття знищило мамонтів, що призвело до відсутності основного виду їжі. Людина опинилася на межі голодної смерті і був приречений на деградацію. Створилася загроза повного зникнення людського виду на Землі. Однак людина змінила свою екологічну нішу, винайшовши землеробство, і тим врятувався від вимирання. Створення нової екологічної ніші обійшлося людству дуже дорого - населення Землі скоротилося в кілька разів в результаті голоду і боротьби за мисливські угіддя.

Після подолання неолітичного екологічної кризи відбулося виділення людини з решти природи. Якщо в палеоліті людина вписувався в природний круговорот речовин в природі, то після появи землеробства і скотарства він став створювати штучні біогеохі- мические цикли, які вимагали постійних зусиль людини по їх підтримці. В результаті була створена основа сучасної цивілізації. Монополізм людини багаторазово зріс.

З часів неоліту і по теперішній час людство розширювало свою екологічну нішу, залучаючи в господарський оборот все більшу кількість і різноманітність природних ресурсів. В результаті багато видів ресурсів на цей момент близькі до вичерпання, і людство наближається до нового екологічної кризи. Очікуваний криза за своїми масштабами і наслідками може бути порівняний з тим, який переніс людство за неоліту. Він також може мати загальнопланетарного характеру.

Наукові підходи до подолання екологічної кризи. Подолання очікуваного екологічної кризи бачиться в переході до сталого розвитку. У зв'язку з цим розглядаються висунуті вченими дві прямо протилежні ідеї, а також проміжні варіанти.

Перша ідея належить К. Е. Ціолковського і підтримана В. І. Вернадським. Суть її полягає в авто - трофности людини. Це поняття передбачає створення штучної цивілізації, яка не буде залежати від стану біосфери. У цій цивілізації життя людини визначається ним же створеними умовами (біохімічними циклами).

Друга ідея висунута академіком В. Г. Горшковим в його праці «Енергетика біосфери і стійкість стану навколишнього середовища». Відповідно до цієї ідеї, людина повинна узгоджувати свої потреби з можливостями природи.

Жодна з цих ідей в умовах сьогодення, мабуть, не може бути реалізована для цілей сталого розвитку суспільства. Це пов'язано не тільки з обмеженими можливостями розроблених технологій, інженерних рішень, наукових ідей, а й з непорушним усвідомленням того, що людина може існувати тільки в біосфері.

Існує ще ряд проміжних пропозицій, суть яких зводиться до наступного: активна природоохоронна діяльність є шляхом до подолання кризи і основою сталого розвитку суспільства. Ця широко поширена позиція переноситься і на політичні рішення. Однак, але твердженням академіка Н. Н. Моісеєва, збереження біосфери необхідно, але недостатньо для запобігання кризі. Достатні умови поки що невідомі і не створені.

Висловлюється ідея так званого золотого мільярда, згідно з якою слід обмежити чисельність населення Землі в межах 1 млрд осіб, оскільки саме таке число людей зможе існувати без обмеження в споживанні ними природних ресурсів. Автори ідеї залишають виключне право проживання на Землі людям, які належать до європейсько-американської цивілізації, і японцям. Однак така ідея аморальна за своєю суттю і несумісна з моральним змістом цивілізації XXI ст.

Таким чином, перед людством поставлена безпрецедентне завдання - виробити стратегію виживання на планеті, дозволити глобальні екологічні проблеми сучасності. Останнім часом особлива увага приділяється формуванню нової системи екологічної освіти. З її допомогою стане можливим поступова зміна ставлення до природного середовища, формування нової шкали цінностей, нового світорозуміння, нової філософії - екософія.

Передумови виникнення глобальних екологічних проблем. З середини 60-х рр. XX ст. в розвинених країнах світу почалося обговорення глобальних екологічних проблем, особливість яких полягає в тому, що кожна окрема країна і світове господарство в цілому в своєму розвитку і господарської діяльності залежать від стану навколишнього природного середовища всієї планети, схильною до посиленого антропогенного впливу.

Виникненню глобальних екологічних проблем сприяло посилення екологічних протиріч між людиною і природою. В даний час спостерігаються якісне ускладнення екологічних протиріч і їх поширення на широкий простір.

До якісний бік протиріч належать:

 • • високий і навіть критичний рівень забруднень навколишнього середовища проживання і життєдіяльності людей;
 • • нераціональне споживання природних ресурсів, використовуваних в світовому виробництві.

Якісна зміна екологічних проблем зумовило зростання їх соціального значення. Якщо раніше негативний вплив людини на навколишнє середовище впливало на окремі об'єкти природи, то в сучасних умовах несприятливі наслідки став відчувати сама людина, під загрозою опинилися його здоров'я і життя.

Проблема взаємодії суспільства і природи впливає і на господарський розвиток. Ускладнилася видобуток багатьох видів природних ресурсів, що обмежує можливості виробництва. Використання природних ресурсів прямо пов'язане з рівнем національного багатства кожної країни. Національне багатство включає такі найважливіші складові:

 • 1) виробничий капітал (основний і оборотний);
 • 2) людський капітал (освіта, здоров'я і вміння, носіями яких є люди);
 • 3) природний капітал (грунту, лісу, корисні копалини, води, флора і фауна та ін.);
 • 4) соціальний капітал (організаційні і культурні основи, що забезпечують функціонування суспільства).

В даний час точних способів оцінки величини зазначених складових національного багатства нс розроблено. Однак наближені розрахунки за першими трьома складовими є. Згідно з цими даними, вироблені матеріальні цінності не є головними елементами національного багатства, а складають всього 16% його загального обсягу як в промислово розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Природний капітал оцінений лише частково і становить 32% національного багатства в країнах, що розвиваються і 17% в промислово розвинених країнах. І в тих, і в інших країнах переважаючим є людський капітал.

При оцінці національного багатства за всіма чотирма складовими (розширена оцінка) необхідно враховувати не тільки приріст матеріальних цінностей, людського і соціального капіталу, але і зубожіння природних ресурсів (корисних копалин, лісових площ, орних земель, водних запасів і ін.), Що раніше ігнорувалося . Така оцінка істотно змінює уявлення про рівень національного багатства окремих країн. Ряд держав, чиї показники при традиційній методиці оцінки, яка враховує рух тільки матеріальних цінностей, вважалися процвітаючими, насправді втрачають своє національне багатство і тим самим знедолює майбутні покоління.

Поширення екологічних протиріч на великий простір викликається розширенням діяльності людини, який освоює все оболонки Землі - літосферу, гідросферу, атмосферу, а також космос.

Розширення територій, охоплених екологічними протиріччями, означає, що:

 • • антропогенний вплив поширилося на всі природні сфери Землі;
 • • всі країни світу порушені прямо або побічно екологічними протиріччями;
 • • інтенсивна людська діяльність може порушити рівновагу біосфери планети і викликати загибель цивілізації.

Якісне ускладнення і просторове поширення екологічних протиріч призвели до того, що вони набули глобального характеру і поставили перед людством глобальні екологічні проблеми. До глобальних слід віднести також демографічну, продовольчу, енергетичну проблеми, які не є екологічними, але які надають на них вплив.

Глобальними екологічними проблемами сучасного суспільства визнані парниковий ефект, підйом рівня Світового океану, руйнування озонового шару Землі, кислотні опади, радіоактивні забруднення, накопичення відходів антропогенної діяльності, скорочення біологічного різноманіття на планеті.

 
<<   ЗМІСТ   >>