Повна версія

Головна arrow Політологія arrow ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІЄРАРХІЧНА ПРИРОДА ДЕРЖАВИ

Кожна з форм державного устрою і правління має свою, притаманну тільки їй, систему, структуру і принципи організації і функціонування державного управління. Важливий вплив на них чинять рівень соціально-економічного та культурного розвитку країни, історичні традиції, етнонаціональ- ний склад населення, особливості її географічного положення і т.д. Вони дають можливість визначити конфігурацію і структуру органів державної влади, специфіку і характер їх взаємовідносин, взаємини між владою і громадянським суспільством.

Вище вже говорилося, що держава, в усякому разі в теорії, висловлює волю всіх без винятку своїх громадян.

Проте було б найчистішої води лукавством стверджувати, що держава в однаковій мірі служить інтересам, потребам, потребам всіх без винятку верств, класів, груп, категорій населення. Не можна забувати ту банальну істину, що суспільство складається з різнорідних конфліктуючих соціально-політичних сил, що володіють різними вагою і впливом, потребами та інтересами. При такому стані речей при будь-якій формі державного правління, в тому числі і демократичної, будуть рівніші і менш рівні.

Навіть стосовно демократії не можна в буквальному сенсі трактувати теза, постулює, що влада належить народу. Прихильники буквалістського тлумачення принципу народовладдя, відстоюючи формулу «нехай народ вирішує сам», в належній мірі не враховують той факт, що спочатку необхідно встановити, з кого саме цей самий народ складається.

Народ , взятий сам по собі , - це абстрактна категорія і в цій іпостасі він не може сам собою правити. Це суперечить самій природі влади. Всякі міркування про народної влади, народовладдя та ін. Являють собою не більш ніж політичні та ідеологічні гасла. Здебільшого народ лише бере участь в обранні посадових осіб в структурах влади. Але на розробку і процес прийняття політичних рішень він, будучи виразником так званого громадської думки, здатний надавати лише непрямий вплив.

Державна влада має ієрархічну природу, або інакше кажучи, державна влада будується на принципах вертикальної багаторівневої структури, де кожен з вищих рівнів виступає як керуючий щодо нижчестоящих, які в свою чергу підпорядковуються вищестоящим.

Саме поняття «ієрархія», починаючи з V ст., Використовувалося стосовно організації церковної влади. Зокрема йшлося про ієрархію Римо-католицької церкви, Православної церкви, протестантських церков. Поступово в XIX в. його стали використовувати для характеристики структури державного устрою і організації державної влади, станово-кастового або класового поділу суспільства, політичних партій і організацій.

Тут владну систему можна зобразити у формі своєрідної піраміди, вершину якої займають найвищі групи можновладців, У міру просування вниз до основи піраміди владні прерогативи і повноваження поступово скорочуються, досягаючи майже нульовий величини біля самої основи. При цьому кожен рівень наділений більш-менш чітко окресленими повноваженнями і функціями.

Це передбачає професійну компетентність і придатність працівників відповідних рівнів і органів. Будь-яка держава, незалежно від форми її влаштування, не може обійтися без людей, здатних до професії управління і владарювання, він просто має потребу в них. Мабуть мали рацію В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс та інші автори, які вважали, що провідні позиції в структурах влади, особливо у верхніх ешелонах будь-якого політичного режиму, займають представники еліти.

При будь-якому режимі є відносно компактні і більш-менш організовані групи лідерів, з-поміж яких висуваються керівники держави, політичних партій і рухів. У сукупності вони складають так званий політичний клас. Що стосується демократії, то вона відрізняється від інших форм політичної самоорганізації народів не відсутністю еліт, а безліччю конкуруючих між собою еліт.

Інституційні, соціокультурні, ідейно-політичні та інші фактори і тип політичної системи надають ту чи іншу ступінь впливу на роль еліт в різних політичних режимах. Правляча чи політична еліта по-різному здійснює владні функції при демократичних, авторитарних і тоталітарних режимах. Що стосується демократичної форми правління, то їй властива наявність безлічі еліт, що борються один з одним за голоси виборців.

Якщо погодитися з викладеними в даному розділі характеристиками держави, навряд чи можна прийняти на віру аргументи і доводи тих представників суспільно-політичної думки, які переконані в можливості зникнення в майбутньому самої держави і появи на його місці будь-якої іншої форми суспільної самоорганізації людей без влади . Йдеться, зрозуміло, про різномастих групах анархістів і либертаристов, особливо завзято відстоюють подібні ідеї.

Але подібні ідеї відстоювали також представники одного з великих течій суспільно-політичної думки в особі марксизму , який користувався протягом усього

XX ст. величезним впливом у всьому світі, особливо в країнах так званого соціалістичного табору.

Згідно марксизму, оскільки держава є лише минуще установа, яким доводиться користуватися в боротьбі, в революції, щоб насильно придушити своїх супротивників, то говорити про вільний народному державі є чиста нісенітниця: поки пролетаріат ще має потребу в державі, він має потребу в ньому не в інтересах свободи , а в інтересах придушення своїх супротивників, а коли стає можливим говорити про свободу, тоді держава як така перестає існувати.

У основоположників марксизму йшлося про побудову комуністичного суспільства без держави. К. Маркс уявляв собі суспільство не тільки без панування, а й без влади. Стверджувалося, що «в комуністичному суспільстві, де ніхто не обмежений виключним колом діяльності, а кожен може вдосконалюватися в будь-якій галузі, суспільство регулює всі виробництво і саме тому створює для мене можливість робити сьогодні одне, а завтра інше, вранці полювати, після полудня ловити рибу , ввечері займатися скотарством, після вечері віддаватися критиці, - як моїй душі завгодно, - не роблячи мене, в силу цього, мисливцем, рибалкою, пастухом або критиком » 1 .

Де немає влади, гам ніхто не потребує управлінні, стало бути, втрачає сенс «правління народу», тобто демократія. Ось чому в їхніх очах стосовно майбутнього відносини між державою і громадянським суспільством втрачали будь-який сенс. Де немає держави, там немає правових відносин і правових інститутів, немає там відповідно і прав. У царстві свободи ви не має права підняти питання про свободи. Основоположники марксизму були переконані, що в комуністичному суспільстві завдяки «всебічному розвитку індивідів зникає поневолююче людину підпорядкування її поділу праці».

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Коли і в силу яких чинників виникло національну державу?
 • 2. Яке місце займає держава в політичній системі?

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Т. 3. С. 32.

 • 3. Яка роль націоналізму в легітимації держави?
 • 4. Дайте загальну характеристику націоналізму.
 • 5. Який зміст вкладається в поняття «держава»?
 • 6. Що мається на увазі, коли говорять, що держава є головним і єдиним суб'єктом політичної влади?
 • 7. Яке основне призначення держави?
 • 8. Що таке територіальний імператив стосовно державі?
 • 9. У чому полягає ієрархічна природа держави?
 • 10. Як ви ставитеся до ідей про зникнення держави?
 
<<   ЗМІСТ   >>