Повна версія

Головна arrow Політологія arrow ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНТИНОМІЯ ВЛАДИ І СВОБОДИ

Наочне уявлення про подвійну природу влади можна отримати на основі виявлення і оцінки її ролі в одвічній антиномії між свободою і рабством. Ця проблема невичерпна, оскільки мало не кожне покоління, не кажучи вже про різні епохи, культурах, цивілізаціях, розуміє її по-своєму. Будь-яка спроба визначення природи цих феноменів піднімає кардинальні питання про сутність та існування людини, сенс її життя, місце і роль в суспільстві, співвідношення свободи і відповідальності, рівності і справедливості і т.д.

Свобода - категорія соціальна. Поза суспільства ми не маємо права говорити про свободу, оскільки вона може бути реалізована тільки в системі відносин між людьми. При спільності деяких базових характеристик, розуміння змісту та шляхів реалізації свободи в кожному конкретному суспільстві залежать від характеру і змісту панівних в ньому національно-культурних, суспільно-історичних, соціокультурних, політико-культурних, конфесійних та інших норм, правил, установок, цінностей.

Свобода - феномен історичний, оскільки сучасне її розуміння склалося в процесі тривалого історичного розвитку. Тут доводиться повторити ту банальність, що людина зовсім не з'явився на історичній арені як незалежна і вільна індивід, а придбав індивідуальність, особистісні характеристики лише в процесі історичного розвитку. І дійсно, трактування цього поняття у людини, що жила в який-небудь первісній общині, або ж в давньогрецькому полісі, і сучасного американця, француза чи російської в багатьох аспектах може мати відчутні відмінності.

Сучасне розуміння свободи, як відомо } нерозривно пов'язане з формуванням і утвердженням ідей особистості, громадянського суспільства і правової держави. Як вже зазначалося, з переходом від Середньовіччя до Нового часу на зміну старій прийшла нова світоглядна парадигма, інтегральною частиною якої стала радикальна переоцінка місця і ролі людини в суспільстві і державі і, відповідно, ідей свободи і рабства, свободи і рівності.

В умовах політичної демократії і правової держави безпрецедентне в історії людства число людей отримали особисту свободу в економічній, політичній, соціальній та інших сферах. Цей факт знайшов своє вираження в тій широкої популярності, яку отримала відома максима одного із засновників софізму Протагора: «Людина є міра всіх речей - існування існуючих і неіснування неіснуючих». У гуманістичної традиції і пов'язаному з ним раціоналізмі цю тезу в формі navxov xpepotxov psxpov av0pO7tO (; - людина є мірою всіх речей - став одним з центральних. Прихильність йому, в кінцевому рахунку, вилилася в безмежну віру в людину і його діяння.

Більш того, досягнувши певного рівня самопізнання, люди забажали бути «як Бог, що знає добро й зло», таємниці світобудови і власного буття. Вустами Заратустри Ф. Ніцше оголосив про припинення існування Бога. Але ще задовго до Ніцше Бог помер в душах людей, які намірилися зайняти місце на його п'єдесталі.

Свобода, свобода волі як спрямованість, бажання самореалізації, взята сама по собі, нейтральна, вона ні хороша, ні погана. Але не можна заперечувати той факт, що людина однаково здатний і на добрі і на злі діяння. У ній корениться можливість як найвищого добра, так і низовини зла, свобода є відкритий шлях як вгору, так і вниз.

Свобода волі втратила б сенс, якби їй залишили одну єдину з безлічі можливих альтернатив. Одна єдина істина і один єдиний шлях її осягнення виключають свободу вибору. Монополія, монізм, відсутність свободи вибору суперечать самій природі людини, чреваті окостенінням і згубні для прогресу людського духу.

В даному контексті призначення влади полягає в тому, щоб обмежити, нейтралізувати ті установки і устремління, які спрямовані на створення зла. Можна стверджувати, що не можна протиставляти один одному владу і свободупоскольку свобода можлива тільки в умовах порядку , а порядок в сучасному суспільстві забезпечується владою. Для утвердження та захисту свободи індивідуального людини зовсім не обов'язково його звільнення від всіх форм примусу, насильства, влади, заборон і покарання.

Більш того, за певних умов їх відсутність може неминуче призвести до утвердження в суспільстві закону джунглів, де сильний на абсолютно «законних» підставах може розтерзати і вбити слабкого до тих пір, поки інший ще більш сильний не роздере і не вб'є його самого.

У зв'язку з цим мав рацію Н. А. Бердяєв, який говорив, що «свобода, що не знає жалю, стає демонічної». Але в людському суспільстві однієї тільки жалості мало. Саме держава і влада, неодмінним атрибутом яких є людина з рушницею, здатні належним чином забезпечити свободу і права окремо взятої людини.

Дійсна, а не декларована, свобода можлива в тому випадку, якщо влада служить праву. Як підкреслював Ш. Л. Монтеск'є, «свобода є право робити все, що дозволено законами». В іншому ж випадку повна, ніким і нічим не обмежена, свобода означала б перенесення на суспільство горезвісного закону виживання найбільш пристосованих, головне призначення якого полягає у виправданні права сильного підпорядкувати своїй волі слабкого. Надлишкова, занадто захоплена віра в людину, і людина, полишена сама на себе, при певних умовах можуть бути просто небезпечні.

В іншому випадку може підривати золоте правило громадянського суспільства і правової держави , згідно з яким моя свобода закінчується там , де починається свобода іншої людини. Влада, право, закон якраз і покликані поставити відповідні межі і рамки, перетин яких будь-яким окремим людиною вважається порушенням прав і свобод інших членів суспільства.

Адже багато в чому прав Т. Гоббс, який був переконаний в тому, що держава і влада виникли в якості інструментів подолання природного стану homo homini lupus est - людина людині вовк, що, на його думку, вело до стану helium omnium contra omnes - війни всіх проти всіх.

Іншими словами, негативно трактуються свобода з її запереченням влади і авторитету неминуче веде до анархії і, в кінцевому рахунку, до тієї або іншій формі деспотизму, бо свобода , що не знає меж , як правило , рано чи пізно перетворюється на свою протилежність. При цьому не можна забувати і той факт, що держава, вбрані нічим не обмеженою владою, здатне стати безжалісним левіафаном, що визнає тільки свою владу і використовують всі засоби аж до перетворення всіх своїх підданих в безсловесних рабів.

Причому, держава, вірніше, ті, хто прагнуть до необмеженої влади, нерідко діють ім'ям свободи, використовуючи при цьому сутнісні характеристики самої людини, в тому числі і людини, яка претендує на необмежену свободу.

Очевидно, що надмірну віру в людину, максиму «людина є міра всіх речей» не можна оцінити однозначно. За даними антропологічних, археологічних та історичних досліджень, людина з часу свого виділення з стадного стану і придбання видових характеристик Homo sapiens за своїми біосоціальним і психофізіологічними якостями протягом багатьох тисячоліть зазнав лише незначні зміни. Фундаментальні властивості, властиві йому як особливого виду, котрий склався ще в доісторичні часи, залишаються притаманні його природі і в наші дні і, можливо, залишаться завжди.

Ці ж дослідження показують, що всякого роду теорії про виключно добру природу людини, м'яко кажучи, не завжди співвідносяться з реальностями історії людства. Чи не існував, не існує і не може існувати людина, яка була б всього лише відображенням одних тільки добрих начал. «Свобода» і «рівність», «добро» і «зло», «хороше» і «погане», «справедливе» і «несправедливе» - всього лише слова, позбавлені сенсу поза конкретного соціокультурного, національно-історичного, традиційного та інших контекстів .

 
<<   ЗМІСТ   >>