Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДІКАРБОНІЛЬНИХ З'ЄДНАННЯ

Дікарбонільних з'єднання - діальдегіду і дикетони містять дві карбонільні групи в молекулі. За взаємною положенню цих груп розрізняють а, р, у і т.д. діальдегіду і дикетони, наприклад:

Способи отримання дікарбонільних з'єднань

Дікарбонільних з'єднання можуть бути отримані звичайними способами, характерними для отримання монокарбо- нільних з'єднань. Поряд з цим існують спеціальні способи, наприклад, ацетилацетон отримують конденсацією Клайзена - взаємодією етилового ефіру оцтової кислоти з ацетоном у присутності лужного каталізатора - алкоголята натрію:

Хімічні властивості дікарбонільних з'єднань

Дікарбонільних з'єднання дають звичайні реакції по карбонільної групі, причому в реакцію можуть вступати або одна, або обидві кабонільние групи. наприклад:

Діметілгліоксім (реактив Чугаева) дає з іонами нікелю характерний червоно-фіолетовий кристалічний осад - діметілгліоксімат нікелю, внутрикомплексного сіль, що має клешнеобразное, хелатний будова (від грец. «Хела» - клешня):

Реакція діметілгліоксіма з нікелем використовується в аналітичній хімії для якісного і кількісного визначення нікелю.

Ацетилацетон, як і інші аналогічні р-дикетони, реагує як кетон за участю однієї або двох карбонільних груп, наприклад:

З іншого боку, при взаємодії з металевим натрієм ацетилацетон реагує не як дикетонов, а як неграничний кетоноспірти - утворює енолят:

Катіони полівалентних металів (міді, Беріл, алюмінію, хрому, заліза та ін.) Утворюють з ацетилацетоном стабільні Еноляти, що містять метал в циклі, - внут- рікомплексние, клешневідние, хелатні сполуки:

При взаємодії з розчином хлориду заліза (FeCl 3 ) ацетілацстон дає характерну інтенсивне забарвлення, специфічну для з'єднань, що містять гідроксильну групу у атома вуглецю з подвійним зв'язком.

Зазначені реакції свідчать про те, що в одних реакціях ацетилацетон існує у вигляді рівноважної суміші молекул двох типів - дикетонов (15%) і ненасиченого кетоносіірта - Енола (85%):

Обидві форми існують одночасно і можуть мимовільно переходити один в одного. Рівновага між ними встановлюється в десяті частки секунди.

Взаємоперетворенням цих двох форм прискорюється кислотами і лугами. В умовах реакцій суміш кетонної і енольной форм зазвичай реагує остачі як індивідуальна речовина по одному з напрямків (як кетон або як Енола). У міру виведення однієї з форм, в результаті реакції інша форма за законами рівноваги знову частково переходить в першу, і реакція триває. Це явище динамічної рівноважної ізомеризації отримало назву кето-енольной таутомерія (за назвою взаимопревращающихся один в одного форм - кетонної і енольной).

 
<<   ЗМІСТ   >>