Повна версія

Головна arrow Географія arrow КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК І КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОД КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ

Метод застосовується для оцінки забудованих і незабудованих земельних ділянок. Для його застосування необхідна одна умова - можливість отримання земельної ренти від оцінюваного земельної ділянки.

Метод передбачає послідовність дій, представлену на рис. 2.7.

Алгоритм методу капіталізації земельної ренти

Мал. 2.7. Алгоритм методу капіталізації земельної ренти

Величина земельної ренти може розраховуватися як дохід від здачі в оренду земельної ділянки на умовах, що склалися на земельному ринку.

Коефіцієнт капіталізації може визначатися двома способами:

  • 1) шляхом ділення величини земельної ренти за аналогічним земельним ділянкам на ціну їх продажу;
  • 2) шляхом збільшення безризикової ставки віддачі на капітал на величину премії за ризик, пов'язаний з інвестуванням капіталу в оцінюваний земельну ділянку.

При цьому під безризиковою розуміється ставка віддачі при найменш ризикованому інвестуванні капіталу (наприклад, ставка прибутковості по депозитах банків вищої категорії надійності або ставка прибутковості до погашення за державними цінними паперами).

Під капіталізацією земельної ренти розуміється визначення на дату оцінки вартості всіх майбутніх рівних між собою або змінюються з однаковим темпом величин земельної ренти за рівні періоди часу. Розрахунок проводиться шляхом ділення величини земельної ренти за перший після дати проведення оцінки період на коефіцієнт капіталізації.

 
<<   ЗМІСТ   >>