Повна версія

Головна arrow Географія arrow КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК І КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КАДАСТРОВА ВИПИСКА ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Кадастрові виписки про земельну ділянку можуть бути декількох видів:

 • - кадастрова виписка, яка містить внесені в ГКН при кадастровому обліку нові відомості про земельну ділянку (при обліку змін земельної ділянки);
 • - кадастрова виписка, яка містить внесені в ГКН при кадастровому обліку відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється обмеження (обтяження) речових прав (при обліку частини такої земельної ділянки);
 • - кадастрова виписка, яка містить внесені в ГКН відомості про припинення існування земельної ділянки (при знятті його з обліку).

Кадастрова виписка про земельну ділянку - це документ, що містить запитувані відомості про земельну ділянку, внесені до ГКН.

Якщо земельна ділянка, відомості про який запитуються, припинив існування, будь-яка кадастрова виписка про такій ділянці поряд із затребуваними відомостями повинна містити відомості про припинення існування ділянки.

Форма кадастрової виписки про земельну ділянку затверджена наказом Мінекономрозвитку Росії від 25.08.2014 № 504 та включає в себе шість розділів: КВ.1-КВ.б.

У розд. КВ.1 зазначаються відомості про унікальні характеристики земельної ділянки: його кадастровий номер, місце розташування (адреса або опис), площа (із зазначенням допустимої похибки її обчислення, а також додаткові відомості про земельну ділянку в обсязі, в якому вони вказуються в розд. К11. 1 кадастрового паспорта земельної ділянки).

Розділ кв.2 містить план (креслення, схему) земельної ділянки і складається аналогічно розд. КП.2 кадастрового паспорта земельної ділянки. Якщо з земельної ділянки, відомості про який запитуються, утворені нові земельні ділянки і відомості про державну реєстрацію прав на них не надійшли в ГКН, то на план земельної ділянки наносяться межі утворених з нього ділянок.

Розділи в.з і кв.4 заповнюються аналогічно розд. КП.З і КП.4 кадастрового паспорта земельної ділянки та містять відомості про частини земельної ділянки та обтяження. Ці розділи оформляються тільки при наявності в ГКН відповідних відомостей.

Розділ КП.5 містить опис місця розташування меж земельної ділянки, в тому числі:

 • - номер початкової і кінцевої точки частині межі земельної ділянки або кордону частини земельної ділянки;
 • - дирекційний кут (в градусах і хвилинах);
 • - горизонтальне прокладання (проекція ділянки на поверхню земного еліпсоїда за допомогою перпендикулярних прямих);
 • - опис об'єкта місцевості, яким закріплено положення частини межі земельної ділянки;
 • - номери суміжних земельних ділянок;
 • - адреси правовласників суміжних земельних ділянок.

У розд. КВ.б наводиться опис поворотних точок межі земельної ділянки: значення координат X і У, опис межового знака, а також вказується точність визначення положення характерної точки (межового знака) межі земельної ділянки (середня квадратична помилка).

Розділи кв.2 -КВ.6 оформляються тільки при наявності в ГКН відповідних відомостей. Для надання відомостей ГКН, необхідних для проведення кадастрових робіт, в тому числі відомостей про адреси правовласників суміжних земельних ділянок, в кадастрову виписку про земельну ділянку включаються всі розділи, призначені для відображення наявних в ГКН відомостей про земельну ділянку.

Незалежно від обсягу відомостей, запитаних заявником, кадастрова виписка про Багатоконтурні земельній ділянці, а також про земельну ділянку, що представляє собою єдине землекористування, обов'язково містить розд. КВ.1 і кв.2.

Оформляється кадастрова виписка аналогічно оформленню кадастрового паспорта земельної ділянки. Допускається підготовка кадастрової виписки в електронному вигляді із запевненням у встановленому порядку електронним підписом уповноваженої посадової особи органу кадастрового обліку. Кількість примірників кадастрової виписки про земельну ділянку визначається заявником (в кількості не більше п'яти).

 
<<   ЗМІСТ   >>