Повна версія

Головна arrow Географія arrow КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК І КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО КАДАСТРОВОМУ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ

Сукупність кадастрової документації можна розділити на три групи:

 • - документи, що готуються в результаті кадастрових робіт (межові плани, карти-плани території);
 • - документи в складі ГКН (кадастрові справи, кадастрові карти);
 • - документи, що надаються з ГКН (кадастрові паспорта, кадастрові виписки, кадастрові плани території).

Межовий план земельної ділянки

Межовий план необхідний для внесення в ГКН відомостей про нові земельні ділянки (або їх частинах) або для уточнення кадастрових відомостей про місцезнаходження кордонів або площі земельних ділянок.

Визначення межового плану дано в ст. 38 Федерального закону «Про державний кадастр нерухомості», а його форма і вимоги до підготовки затверджені наказом Мінекономрозвитку Росії від 24.11.2008 №412.

Межовий план - це документ, який складений на основі кадастрового плану відповідної території або кадастрової виписки про відповідній земельній ділянці і в якому відтворені внесені до державного кадастр нерухомості відомості або нові необхідні для кадастрового обліку відомості про земельну ділянку.

Межовий план складається для земельних ділянок, утворених при розділі, об'єднанні, перерозподілі, виділ з земельних ділянок, а також при виділі з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності. У межовий план включаються відомості про змінені земельних ділянках:

 • - з яких в результаті виділу частки у праві спільної власності утворені нові ділянки;
 • - які після розділу зберігаються в змінених межах;
 • - які раніше враховані (до 1 березня 2008 року) і являють собою єдине землекористування.

При складанні межового плану використовуються вже наявні відомості і документи ГКН: кадастровий план території та кадастрова виписка про земельну ділянку.

Межовий план складається з текстової та графічної частин, які діляться на розділи, обов'язкові для включення до складу межового плану, і розділи, включення яких до плану залежить від виду кадастрових робіт.

У текстовій частині межового плану вказуються (описуються в установленому порядку і в необхідному обсязі) відомості про земельну ділянку (ділянках), необхідні для внесення в ГКН, відомості про використану при підготовці межового плану геодезичній основі кадастру. Крім того, якщо проводилося узгодження меж, то в текстовій частині наводяться відомості про нього в формі акту погодження місця розташування кордонів. До текстової частини межового плану відносяться наступні розділи:

 • 1) вихідні дані;
 • 2) відомості про виконані вимірах і розрахунках;
 • 3) відомості про утворених земельних ділянках і їх частинах;
 • 4) відомості про змінені земельних ділянках і їх частинах;
 • 5) відомості про земельні ділянки, за допомогою яких забезпечується доступ до утвореним або зміненим земельних ділянок;
 • 6) відомості про уточнюваних земельних ділянках і їх частинах;
 • 7) відомості про утворених частинах земельної ділянки;
 • 8) висновок кадастрового інженера;
 • 9) акт погодження місця розташування межі земельної ділянки.

При цьому разд.З і 5 включаються до складу межового плану, якщо земельні ділянки утворюються шляхом розділу, перерозподілу або виділу. Розділ 4 включається в план, якщо земельні ділянки утворюються шляхом виділу частки (часток) у праві спільної власності на змінений земельну ділянку або поділу земельної ділянки, що представляє собою єдине землекористування. Розділ 6 включається до складу межового плану, якщо уточнюються відомості ГКН про місцезнаходження кордону і (або) площі земельної ділянки. Розділ 7 складається, якщо утворюються частини існуючої земельної ділянки і при цьому не здійснюється уточнення межі земельної ділянки або освіту земельних ділянок. В інших випадках відомості про частини земельних ділянок включаються до складу розд. 3, 4 і 6 межового плану.

У графічної частини межового плану:

відтворюються (відображаються в встановлених умовних знаках) відомості кадастрового плану відповідної території або кадастрової виписки про відповідній земельній ділянці;

- вказуються (відображаються в встановлених умовних знаках) місце розташування кордонів утворених одного або декількох земельних ділянок, або меж частини або частин земельної ділянки, або уточнюються меж земельних ділянок, доступ до утвореним земельних ділянок (прохід або проїзд від земельних ділянок загального користування), в тому числі шляхом встановлення сервітуту.

До графічної частини межового плану відносяться наступні розділи:

 • 1) схема геодезичних побудов;
 • 2) схема розташування земельних ділянок;
 • 3) креслення земельних ділянок та їх частин;
 • 4) абриси вузлових точок меж земельних ділянок.

Обов'язковому включенню до складу межового плану незалежно від виду

кадастрових робіт (за винятком випадку, коли межовий план складається для ділянки, утвореного шляхом об'єднання земельних ділянок) підлягають наступні розділи:

 • 1) вихідні дані;
 • 2) відомості про виконані вимірах і розрахунках;
 • 3) схема геодезичних побудов;
 • 4) схема розташування земельних ділянок;
 • 5) креслення земельних ділянок та їх частин.

До складу межового плану для ділянки, утвореного шляхом об'єднання земельних ділянок, включаються:

 • 1) вихідні дані;
 • 2) відомості про утворених земельних ділянках і їх частинах;
 • 3) відомості про земельні ділянки, за допомогою яких забезпечується доступ до утвореним або зміненим земельних ділянок;
 • 4) креслення земельних ділянок та їх частин.

Розділ «Висновок кадастрового інженера» включається до складу межового плану, якщо:

 • 1) в ході складання межового плану виявлені невідповідності кадастрових відомостей про місцезнаходження раніше встановлених меж суміжних земельних ділянок, меж муніципальних утворень або населених пунктів їх фактичного розташування, наявність яких може перешкоджати здійсненню кадастрового обліку земельних ділянок або їх змін;
 • 2) є незняті заперечення з приводу місця розташування або меж земельної ділянки, що виділяється в рахунок частки із земель сільськогосподарського призначення;
 • 3) в інших випадках, наприклад, якщо необхідно обгрунтувати розміри утворених земельних ділянок.

Розділ «Абриси вузлових точок меж земельних ділянок» включається до складу межового плану в разі, якщо межі земельних ділянок містять вузлові точки (характерні точки, які є загальними для кордонів трьох і більше земельних ділянок) при наявності в радіусі 40 м від такої вузловий точки нс менш гріх довготривалих, чітко впізнаваних об'єктів місцевості (елементів будівель, будов, споруд, опор ліній електропередачі і т.п.). На абрисі вказують значення виміряних відстаней до зазначених об'єктів місцевості.

Складові частини межового плану комплектуються в наступній послідовності: титульний аркуш, зміст, розділи текстової частини межового плану, розділи графічної частини межового плану, програми (при необхідності). Межовий план завіряється підписом і печаткою підготував його кадастрового інженера.

У межевом плані зазначається площа земельної ділянки, якою є площа геометричної фігури, утвореної проекцією меж ділянки на горизонтальну площину.

При складанні межового плану розташування меж земельної ділянки встановлюється шляхом визначення координат характерних точок таких меж, тобто точок зміни опису меж земельної ділянки та розподілу їх на частини. Місцезнаходження окремих частин меж ділянки може бути встановлено по зовнішніх межах природних або штучних об'єктів, якщо відомості про такі об'єкти містяться в ГКН.

При уточненні меж земельної ділянки їх місце розташування визначається на основі відомостей, що містяться в документі, що підтверджує право на земельну ділянку, а при його відсутності - в документах, що визначали місце розташування меж земельної ділянки при його утворенні. Якщо зазначені документи відсутні (втрачені або непридатні до використання за призначенням), то в якості меж земельної ділянки визнаються кордону, існуючі на місцевості не менше 15 років і закріплені з використанням природних або штучних об'єктів.

Межовий план оформляється на паперовому та електронному носії. Межовий план на паперовому носії повинен бути прошитий та скріплений підписом і печаткою кадастрового інженера, які ставляться на титульному аркуші і на звороті останнього аркуша межового плану. Межовий план у вигляді електронного документа засвідчується електронним підписом кадастрового інженера.

 
<<   ЗМІСТ   >>