Повна версія

Головна arrow Географія arrow КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК І КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНИХ КАДАСТРОВИХ РОБІТ

В результаті виконання ККР складається карта-план території, який містить необхідні для кадастрового обліку відомості про земельні ділянки, будівлі, споруди, про об'єкти незавершеного будівництва, розташованих в межах даної території.

Форма карти-плану території та вимоги до її підготовці, а також форма акту погодження місця розташування меж земельних ділянок при виконанні ККР і вимоги до його підготовки встановлені наказом Мінекономрозвитку Росії від 22.06.2015 № 387.

Карта-план території складається з текстової та графічної частин. Текстова частина включає:

  • 1) пояснювальну записку, в якій зазначаються підстави для виконання ККР, відомості про територію виконання ККР, облікові номери кадастрових кварталів в складі цієї території, реквізити отриманих для виконання ККР кадастрових планів території зазначених кадастрових кварталів, реквізити рішення про затвердження проекту межування території, реквізити документа , який встановлює розподіл земельних ділянок в садівничому, городньому або дачному некомерційному об'єднанні громадян, та інших відомостей про територію, на якій виконуються ККР;
  • 2) відомості про об'єкти ККР в необхідному обсязі;
  • 3) акт погодження місця розташування меж земельних ділянок при виконанні ККР;
  • 4) висновок (або укладення погоджувальної комісії) про результати розгляду заперечень щодо місця розташування меж земельних ділянок (з додатком зазначених заперечень).

У графічної частини карти-плану території міститься підготовлена в результаті виконання ККР схема меж земельних ділянок. Схема меж складається з застосуванням картографічної основи державного кадастру нерухомості або іншого картографічного матеріалу, в тому числі фотопланов місцевості в масштабі не менш ніж 1: 5000. Для підготовки схеми використовуються також відомості, що містяться в кадастровому плані території, схема розташування елемента планувальної структури, схема організації вулично-дорожньої мережі, схема меж територій об'єктів культурної спадщини та зон з особливими умовами використання територій, креслення, включені в проект межування території, і інші дані, необхідні для визначення місця розташування меж земельних ділянок.

Карта-план території представляється у вигляді електронного документа, засвідченого електронним підписом кадастрового інженера, а також на паперовому носії. Всі документи, що включаються до складу карти-плану території в формі документа на паперовому носії, скануються і завіряються електронним підписом кадастрового інженера.

Акт погодження місця розташування меж земельних ділянок, що є об'єктами ККР, оформляється погоджувальною комісією в формі документа на паперовому носії та завіряється підписом голови та печаткою органу місцевого самоврядування міського округу або поселення, яким сформована узгоджувальна комісія. Форма акту представлена у вигляді табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Форма акту погодження місця розташування меж земельних ділянок при виконанні ККР

(Номер кадастрового кварталу (номера суміжних кадастрових кварталів), що є територією, на якій виконуються комплексні кадастрові роботи)

всього аркушів

лист №

п / п

Позначення характерної точки або частини кордону

Відмітка про погодження (погоджені ваіо / спор- ное)

Кадастрові номери або позначення суміжних земельних ділянок

Відомості про особу, який представив заперечення

Реквізити вступило в законну силу судового акта

1

2

3

4

5

6

У графі 2 наводиться позначення характерної точки або частини межі земельної ділянки відповідне позначення в графічної частини карти-плану території.

У графі 3 вказуються слова «погоджено» або «спірне». «Погоджено» вказується, якщо заперечення щодо місця розташування характерної точки або частини межі земельної ділянки: 1) не представлені зацікавленими особами (власниками, землевласниками, землекористувачами, орендарями); 2) представлені, але карта-план території доопрацьована відповідно до висновку погоджувальної комісії, тобто заперечення зняті; 3) місце розташування такої характерної точки або частини кордону встановлено на підставі вступив в законну силу судового акта в зв'язку з розглядом земельного спору про місцезнаходження меж земельної ділянки.

Слово «спірне» вказується, якщо подані зацікавленими особами заперечення щодо кордонів або не були зняті, або такі заперечення були визнані погоджувальною комісією необгрунтованими.

У графі 4 вказуються кадастрові номери або позначення земельних ділянок, для яких зазначена в графі 2 характерна точка або частина кордону є спільною.

Графа 5 заповнюється в разі, якщо місце розташування характерної точки або частини межі земельної ділянки є спірним. Тут зазначаються такі відомості: ПІБ, реквізити документа, що посвідчує його особу (для фізичної особи); скорочене найменування, ідентифікаційний номер платника податків, основний державний реєстраційний номер (для російського юридичної особи); скорочене найменування, країна реєстрації (інкорпорації) - для іноземної юридичної особи. Якщо заперечення отримані від органів влади, то вказується їх повне найменування. У цій же графі зазначаються вид права, реквізити всіх документів, доданих до письмових заперечень заінтересованої особи, адреса правовласника (поштову або електронну).

Графа 6 заповнюється в разі, якщо має місце судове рішення в зв'язку з розглядом земельного спору про місцезнаходження меж земельної ділянки.

Як було зазначено вище, в графічній частині карти-плану території міститься схема меж земельних ділянок, на якій відображаються:

  • 1) місце розташування меж земельних ділянок, щодо яких виконувалися ККР;
  • 2) місце розташування меж земельних ділянок, відомості про яких внесені до державного кадастр нерухомості, але щодо яких ККР не виконувалися;
  • 3) місце розташування на земельних ділянках будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва, яке встановлюється в ході виконання ККР;
  • 4) місце розташування на земельних ділянках будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва, відомості про яких внесені до державного кадастр нерухомості, але щодо яких ККР не виконувалися.
 
<<   ЗМІСТ   >>