Повна версія

Головна arrow Географія arrow КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК І КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

У процесі здійснення кадастрової діяльності уточнюється або встановлюється місце розташування кордонів одного або декількох земельних ділянок, в зв'язку з чим кадастровий інженер повинен провести узгодження цих кордонів із зацікавленими особами.

До них відносяться особи, які володіють земельними ділянками на праві:

 • 1) власності (за винятком випадків, якщо такі суміжні земельні ділянки, що перебувають у державній або муніципальній власності, надані громадянам у довічне успадковане володіння, постійне (безстрокове) користування або юридичним особам, які не є державними або муніципальними установами або казенними підприємствами, в постійне ( безстрокове) користування);
 • 2) довічного успадкованого володіння;
 • 3) постійного (безстрокового) користування (за винятком випадків, якщо такі суміжні земельні ділянки надані державним чи муніципальним установам, казенним підприємствам, органам державної влади або органам місцевого самоврядування в постійне (безстрокове) користування);
 • 4) оренди (якщо такі суміжні земельні ділянки знаходяться в державній або муніципальній власності і відповідний договір оренди укладено на термін більш ніж п'ять років).

Від імені зазначених вище осіб в погодження меж можуть брати участь їх представники, що діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності, федерального закону або акта уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування. Якщо суміжну ділянку входить до складу спільного майна багатоквартирного будинку, то відповідно кордонів може брати участь представник власників приміщень у такому будинку, уповноважений рішенням загальних зборів власників. Якщо суміжну ділянку входить до складу земель сільськогосподарського призначення і знаходиться у власності більше ніж п'яти осіб, то ці особи також можуть направити свого представника. Представник може бути спрямований також від членів садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єднання, якщо узгодженню підлягають межі земельної ділянки, який відноситься до майна загального користування в такому об'єднанні.

Узгодження меж проводиться з встановленням меж земельних ділянок на місцевості або без нього (на вибір замовника кадастрових робіт). Узгодження без встановлення меж на місцевості (незалежно від вимог зацікавлених осіб) здійснюється щодо:

 • - лісових ділянок, ділянок в складі земель особливо охоронюваних природних територій або призначених для здійснення традиційного природокористування корінними нечисленними народами Півночі, Сибіру і Далекого Сходу;
 • - земельних ділянок, межі яких визначені шляхом вказівки на природні або штучні об'єкти, відомості про яких містяться в ГКН, що дозволяє визначити підмет погодженням розташування кордонів таких земельних ділянок;
 • - земельних ділянок, на яких розташовані лінійні об'єкти і встановлені норми відведення земель для розміщення таких об'єктів.

Узгодження меж може бути здійснено одним із таких способів (за вибором кадастрового інженера):

 • - проведення зборів зацікавлених осіб;
 • - узгодження в індивідуальному порядку з зацікавленою особою.

Збори проводяться в населеному пункті, в якому розташовані

відповідні земельні ділянки, або найближчому до них. Може бути вибрано і інше місце, але воно повинно бути погоджено з усіма зацікавленими особами.

Повідомлення про збори вручається зацікавленим особам або їх представникам особисто під розписку, поштою з повідомленням, електронною поштою. Якщо адреси таких осіб невідомі або поштове відправлення повернулося з відміткою про неможливість його вручення, то повідомлення про збори публікується в офіційному виданні відповідного населеного пункту. Опублікування повідомлення про проведення зборів допускається також у разі, якщо суміжний земельна ділянка розташована в межах території садівничого, городницьких або дачного об'єднання і відноситься до майна загального користування, або входить до складу земель сільськогосподарського призначення і знаходиться у власності більше ніж п'яти осіб, або входить в складу спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку.

У повідомленні мають бути вказані:

 • - відомості про замовника кадастрових робіт та виконує їх кадастровому інженера;
 • - кадастровий номер і адресу земельної ділянки, щодо якої виконуються кадастрові роботи, кадастрові номери і адреси суміжних з ним ділянок або кадастровий номер кадастрового кварталу, в межах якого розташовані суміжні ділянки;
 • - порядок ознайомлення з проектом межового плану;
 • - місце, дата і час проведення зборів;
 • - терміни і адреса для направлення вимог про проведення погодження меж із встановленням їх на місцевості або заперечень після ознайомлення з проектом межового плану.

Повідомлення повинно бути вручено або опубліковано за 30 днів до дня проведення зборів.

При проведенні погодження меж кадастровий інженер зобов'язаний:

 • 1) перевірити повноваження учасників узгодження;
 • 2) забезпечити можливість ознайомлення з проектом межового плану і дати необхідні роз'яснення щодо його змісту;
 • 3) вказати підлягає узгодженню місце розташування меж земельних ділянок на місцевості (в разі погодження меж із їх встановленням на місцевості).

Учасники узгодження повинні пред'явити кадастровому інженеру документи, що засвідчують особу і підтверджують права на земельні ділянки. Результат погодження меж оформляється актом. Місцезнаходження меж земельної ділянки вважається узгодженим, якщо акт підписаний всіма учасниками узгодження. Якщо ж хтось із них не підписав акт та не надав заперечень з приводу кордонів і при цьому був належним чином повідомлений, то кордону вважаються узгодженими, а в акті робиться відповідний запис.

Якщо учасник узгодження представив письмові заперечення з обгрунтуванням відмови у погодженні меж, в акт вноситься запис про зміст цих заперечень. Якщо заперечення обгрунтовані, то вони повинні бути зняті шляхом проведення повторного погодження меж. У цьому випадку оформляється нова редакція креслення земельної ділянки. Спори, не врегульовані в результаті узгодження меж, вирішуються в судовому порядку. Відомості про проведення погодження меж повинні бути включені в межовий план.

 
<<   ЗМІСТ   >>