Повна версія

Головна arrow Географія arrow КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК І КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КАДАСТРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

З введенням закону про державний кадастр нерухомості з'явився новий вид діяльності - кадастрова діяльність, яку здійснюють кадастрові інженери.

Кадастрової діяльністю є виконання робіт (кадастрових), в результаті яких забезпечується підготовка документів, що містять необхідні для кадастрового обліку відомості про нерухоме майно.

Кадастрові роботи щодо земельних ділянок укладаються в підготовці межових планів, необхідних для постановки земельних ділянок на кадастровий облік.

Суб'єкти кадастрової діяльності

Такі роботи виконують кадастрові інженери. Раніше для того, щоб мати право виконувати кадастрові роботи і бути кадастровим інженером, необхідно було мати кваліфікаційний атестат. З липня 2016 р вимоги до кадастровим інженерам змінилися. Тепер таким може бути фізична особа, яка в обов'язковому порядку складається в одній з саморегуліруе- мих організацій кадастрових інженерів (далі - СРО КІ). Стати членом СРО КІ можна тільки при дотриманні наступних умов:

 • 1) наявність громадянства Російської Федерації;
 • 2) наявність вищої освіти але спеціальності або напряму підготовки, перелік яких затверджується Мінекономрозвитку РФ, або наявність вищої освіти за котрі ввійшли в цей список спеціальностей чи напрямів, при наявності додаткової професійної освіти за програмою професійної перепідготовки в області кадастрових відносин;
 • 3) наявність досвіду роботи в якості помічника кадастрового інженера не менше двох років (стажування);
 • 4) складання теоретичного іспиту, що підтверджує наявність необхідних для здійснення кадастрової діяльності професійних знань;
 • 5) відсутність покарання у вигляді дискваліфікації за порушення законодавства про державний кадастровому обліку нерухомого майна та кадастрової діяльності, передбачене Кодексом України про адміністративні правопорушення, відповідно до набрало законної сили рішенням суду;
 • 6) відсутність непогашеної або не знятої судимості за вчинення умисного злочину;
 • 7) наявність чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності кадастрового інженера (на суму не менше 2,5 млн рублів).

Крім того, обов'язковою умовою вступу в СРО КІ є також відсутність обмежень, пов'язаних із вилученням кадастрового інженера з СРО КІ. Так, не можна претендувати на членство в СРО КІ:

 • 1) протягом двох років у разі, якщо кадастровий інженер був виключений за одним або кількома ознаками, що включає:
  • - порушення обов'язкових умов членства в СРО КІ, до яких відносяться: відповідність встановленим умовам прийняття фізичної особи в СРО КІ, дотримання вимог до здійснення і організації кадастрової діяльності, внесення встановлених СРО КІ внесків,
  • - прийняття протягом календарного року органом кадастрового обліку рішень про відмову в здійсненні кадастрового обліку земельних ділянок, які пов'язані з підготовленим кадастровим інженером межовим планом, картою-планом території (а також кадастровими документами щодо інших, крім земельних ділянок, об'єктів нерухомості) і сумарне кількість яких становить 25 і більше відсотків від загальної кількості рішень за умови, що таких рішень було прийнято не менше двадцяти,
  • - прийняття за останні три роки діяльності кадастрового інженера органом кадастрового обліку десяти і більше рішень про необхідність усунення кадастрових помилок у відомостях, пов'язаних з помилкою, допущеної кадастровим інженером при визначенні місця розташування меж земельних ділянок та місцезнаходження будівель, споруд, приміщень, об'єктів незавершеного будівництва,
  • - нездійснення кадастровим інженером кадастрової діяльності (неподання до органу кадастрового обліку межового плану, технічного плану, акту обстеження, карти-плану території, підготовлених кадастровим інженером) протягом трьох років,
  • - неподання кадастровим інженером в орган кадастрового обліку актів погодження місця розташування меж земельних ділянок;
 • 2) протягом шести місяців, якщо кадастровий інженер був виключений за несплату членських внесків більш ніж за три місяці;
 • 3) протягом терміну дискваліфікації або терміну, під час якого кадастровий інженер позбавлений права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю відповідно до набрало законної сили рішенням суду, в разі якщо цей строк перевищує два роки.

Ще одне з обмежень полягає в тому, що якщо кадастровий інженер був виключений з СРО КІ через подання ним підроблених документів при прийнятті в СРО КІ або був визнаний судом недієздатним або обмежено дієздатним, то він не має права претендувати на членство в СРО КІ.

Слід зазначити, що для осіб, що мали на 01.07.2016 діють кваліфікаційні атестати кадастрового інженера, передбачені перехідні положення:

 • - право здійснення кадастрової діяльності поряд з кадастровими інженерами до 1 грудня 2016 р .;
 • - для включення до складу членів СРО КІ не потрібно проходження стажування та складання теоретичного іспиту;
 • - вимога про наявність необхідної освіти не застосовується до 1 січня 2020 р

За новими вимогами, для підтвердження професійних знань, необхідних для здійснення кадастрової діяльності, національним об'єднанням СРО КІ організовується проведення теоретичного іспиту: створюється екзаменаційна комісія, проектується і впроваджується автомати? Газована інформаційна система, розробляються і затверджуються тестові завдання відповідно до програми іспиту, затвердженої Наказом Мінекономрозвитку Росії від 28.07.2016 № 406 «Про затвердження програми теоретичного іспиту, що підтверджує наявність професійних знань, необхідних для здійснення кадастрової діяльності ». Згідно з цим документом, програма включає чотири розділи, кожен з яких вносить свою частку в загальну структуру питань:

 • 1. Об'єкти нерухомості (20% від загальної кількості питань);
 • 2. Кадастрова діяльність (50% від загальної кількості питань);
 • 3. Ведення державного кадастру нерухомості та здійснення державного кадастрового обліку (20% від загальної кількості питань);
 • 4. Здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним (10% від загальної кількості питань).

Наприклад, розділ 2 «Кадастрова діяльність» включає наступні теми:

 • 1. Кадастровий інженер. Форми організації кадастрової діяльності.
 • 2. Підстави для виконання кадастрових робіт. Договір підряду на виконання кадастрових робіт.
 • 3. Представництво. Доручення.
 • 4. Національне об'єднання саморегулівних організацій кадастрових інженерів.
 • 5. Саморегулівні організації у сфері кадастрової діяльності.
 • 6. Державний реєстр саморегулівних організацій кадастрових інженерів.
 • 7. Страхування цивільної відповідальності кадастрового інженера.
 • 8. Умови членства та виключення кадастрового інженера з саморе- гуліруемой організації.
 • 9. Стажування претендентів на отримання кваліфікації «кадастровий інженер».
 • 10. Результат кадастрової діяльності (межовий план, технічний план, акт обстеження).
 • 11. Землевпорядна, містобудівна, лісовпорядним і інша документація, яка використовується при виконанні кадастрових робіт.
 • 12. Об'єкти землеустрою та інші об'єкти, відомості про межі яких підлягають внесенню до державного кадастр нерухомості.
 • 13. Державна геодезична мережа, опорні межові мережі. Державна система координат, місцеві системи координат.
 • 14. Визначення координат характерних точок меж земельних ділянок, контурів будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва на земельних ділянках.
 • 15. Визначення площ об'єктів нерухомості.
 • 16. Відновлення на місцевості меж земельних ділянок і будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва на земельних ділянках але координатами характерних точок таких меж і контурів.
 • 17. Точність визначення координат характерних точок меж земельних ділянок, контурів будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва на земельних ділянках.
 • 18. Усунення невідповідностей в місці розташування меж земельних ділянок.
 • 19. Комплексні кадастрові роботи.
 • 20. Засоби вимірювання. Методи обробки результатів вимірювань.
 • 21. Узгодження розташування меж земельних ділянок.
 • 22. Визначення місця розташування приміщення в межах поверху будівлі або споруди або в межах будівлі або споруди, або в межах відповідної частини будівлі або споруди.
 • 23. Оскарження рішень про призупинення здійснення кадастрового обліку.
 • 24. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації, що регулює здійснення кадастрової діяльності.
 • 25. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації в області персональних даних.
 • 26. Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Порядок проведення іспиту, формування та роботи екзаменаційної комісії, порядок оскарження результатів іспиту встановлюються національним об'єднанням СРО КІ за погодженням Мінеконо- розвитку. Результати іспиту розміщуються на офіційному сайті національного об'єднання не пізніше трьох днів після його проведення.

 
<<   ЗМІСТ   >>