Повна версія

Головна arrow Географія arrow КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК І КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОРЯДОК КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

При проведенні кадастрового обліку земельних ділянок проводиться їх опис та індивідуалізація, які дозволяють виділити кожен враховується ділянку в якості індивідуально-визначеної, яка має унікальні характеристики речі. До унікальних характеристик земельних ділянок відносяться кадастровий номер, місце розташування кордонів і площа ділянки. Крім унікальних характеристик, в ГКН вносяться додаткові відомості про нього: кадастрова вартість, категорія земель та інші, про них піде мова далі.

При внесенні відомостей до ГКН виконуються наступні кадастрові процедури:

 • 1) внесення відомостей про раніше врахованих об'єктах нерухомості;
 • 2) постановка на державний кадастровий облік земельної ділянки або іншого об'єкта нерухомості;
 • 3) облік змін об'єкта нерухомості (в тому числі облік (зняття з обліку) частини об'єкта нерухомості, облік адреси правовласника об'єкта нерухомості, облік у зв'язку з виправленням кадастрової помилки);
 • 4) зняття з кадастрового обліку об'єкта нерухомості;
 • 5) внесення кадастрових відомостей відповідно до документами, які надходять в порядку інформаційної взаємодії при веденні ГКН;
 • 6) виправлення технічних помилок в кадастрових відомостей;
 • 7) анулювання та вилучення з ГКН відомостей про об'єкт нерухомості (в тому числі про частинах об'єкта нерухомості), що носять тимчасовий характер;
 • 8) зміна відомостей ГКН про земельну ділянку при виправленні кадастрової помилки у відомостях ГКН про місцезнаходження меж земельної ділянки.

Державний кадастровий облік земельної ділянки здійснюється за місцем його знаходження в наступних випадках:

 • - освіту або створення земельної ділянки (постановка на облік);
 • - припинення існування земельної ділянки (зняття з обліку);
 • - зміна відомостей про земельну ділянку.

Облік здійснюється на підставі заяви та необхідних для цього документів, поданих заявником або в порядку міжвідомчої інформаційної взаємодії.

Для кадастрового обліку земельної ділянки необхідні наступні документи:

 • - межовий план (при постановці на облік земельної ділянки, обліку частини земельної ділянки або кадастровому обліку у зв'язку зі зміною унікальних характеристик земельної ділянки), а також копія документа, що підтверджує дозвіл земельного спору про погодження місця розташування меж земельної ділянки (якщо таке місце розташування таких меж підлягає обов'язковому погодженню і межовий план не містить відомостей про який відбувся узгодженні);
 • - документ, що підтверджує повноваження представника заявника (якщо звертається немає сам заявник);
 • - копія документа, що підтверджує право заявника на земельну ділянку (при обліку змін або зняття з обліку земельної ділянки, обліку адреси правовласника і при відсутності відомостей про зареєстроване право в ГКН);
 • - копія документа, що підтверджує приналежність земельної ділянки до певної категорії земель (при обліку в зв'язку зі зміною відомостей про категорії земель, до якої віднесено земельну ділянку), запитується органом кадастрового обліку в порядку інформаційної взаємодії;
 • - копія документа, що підтверджує дозволене використання земельної ділянки (при кадастровому обліку земельної ділянки у зв'язку зі зміною відомостей про вид дозволеного використання земельної ділянки), запитується органом кадастрового обліку в порядку інформаційної взаємодії;

завірені органом місцевого самоврядування поселення або міського округу за місцем розташування земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, або нотаріально засвідчені копія проекту межування земельних ділянок, копії рішень загальних зборів учасників часткової власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення про затвердження зазначеного проекту, переліку власників утворених земельних ділянок і розмірів їх часток у праві спільної власності на такі земельні ділянки або св єден про реквізити цих документів у разі їх подання раніше в орган кадастрового обліку (при кадастровому обліку земельної ділянки, утвореного в рахунок частки або часток у праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення на підставі рішення загальних зборів учасників часткової власності на цю земельну ділянку );

 • - копії проекту межування земельної ділянки та документів, що підтверджують узгодження проекту межування земельної ділянки (при кадастровому обліку земельної ділянки, що виділяється в рахунок частки або часток у праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення в разі відсутності рішення загальних зборів учасників часткової власності па цей земельну ділянку про затвердження проекту межування земельних ділянок);
 • - завірені в установленому порядку копії рішення і (або) договору про надання виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування перебуває у державній або муніципальній власності земельної ділянки для будівництва найманого будинку соціального (або комерційного) використання;
 • - карта-план території (в разі проведення комплексних кадастрових робіт).

Вірність копій документів повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку, за винятком актів органів державної влади або місцевого самоврядування, які можуть бути завірені печаткою та підписом уповноваженої посадової особи. Якщо при подачі заяви видається оригінал документа, то після його копіювання він повертається заявнику.

Заява та документи для кадастрового обліку можуть бути представлені:

 • - особисто в місцях прийому заяв органом кадастрового обліку;
 • - за допомогою поштового відправлення на поштову адресу органу кадастрового обліку;
 • - у формі електронних документів з використанням мереж зв'язку загального користування.

Заява, представлене особисто, реєструється в день звернення в книзі обліку заяв із зазначенням часу його отримання, після чого фахівцем органу кадастрового обліку на заяві проставляється відмітка про його реєстрацію. На всіх представлених разом із заявою документах вказується реєстраційний номер заяви та дата його реєстрації. Заявнику в якості розписки видається копія зареєстрованої заяви, завірена фахівцем органу кадастрового обліку, що прийняла заяву.

Заява може бути направлено але поштою, в цьому випадку воно реєструється в книзі обліку заяв в день отримання. Завірена копія зареєстрованої заяви надсилається заявнику з повідомленням про вручення.

Використання електронних форм заяви і документів здійснюється відповідно до наказу Мінекономрозвитку Росії від 08.11.2013 № 662, яким затвердили Порядок подання до органу кадастрового обліку заяви про кадастровому обліку і необхідних для кадастрового обліку документів, заяви про виправлення технічної помилки, в формі електронних документів з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування, в тому числі мережі Інтернет, включаючи єдиний портал державних і муніципальних послуг (функцій), подтверж ення отримання органом кадастрового обліку зазначених заяв та документів, а також засвідчення вірності електронного образу документа, необхідного для кадастрового обліку об'єкта нерухомості. У цьому випадку заява і необхідні для кадастрового обліку документи повинні бути підписані електронними підписами (ЕП) з використанням засобів ЕП, сертифікованих відповідно до законодавства РФ і сумісних із засобами ЕП, застосовуваними органом кадастрового обліку.

Межовий план земельної ділянки, акт погодження меж земельної ділянки повинен бути підписаний ЕП виготовив межовий план кадастрового інженера. Документ, що підтверджує дозвіл спору про погодження меж земельної ділянки, підписується ЕП особи, яка видала цей документ.

В електронній формі документи надсилаються через федеральну державну інформаційну систему «Єдиний портал державних і муніципальних послуг (функцій)» або через офіційний сайт органу кадастрового обліку в мережі Інтернет за адресою: www.rosreestr. ru; за допомогою відправки з використанням веб-сервісів в орган кадастрового обліку. Отримання документів підтверджується шляхом подання відповідного заявнику повідомлення, що містить вхідний реєстраційний номер заяви, дату отримання органом кадастрового обліку зазначеного заяви і необхідних для кадастрового обліку документів, а також перелік найменувань файлів, представлених у формі електронних документів, із зазначенням їх обсягу.

Заява та подані документи комплектуються в облікова справа, якій присвоюється номер заяви, а в разі надходження документів у порядку інформаційної взаємодії - реєстраційним номером документів, що надійшли. Потім подані документи перевіряються на предмет виявлення відсутності підстав для призупинення і відмови в здійсненні кадастрового обліку.

Призупинення кадастрового обліку можливо в тих випадках, коли:

 • 1) є протиріччя між відомостями про земельну ділянку, що містяться у поданих документах, і кадастровими відомостями про даній ділянці (за винятком випадків, коли вносяться зміни в кадастрові відомості);
 • 2) одна з меж заявленого на кадастровий облік земельної ділянки перетинає одну з меж іншого, вже врахованого в ГКН ділянки (за ви- ням випадку, коли врахований ділянку перетворюється);
 • 3) не представлені необхідні для кадастрового обліку документи, за винятком випадків, коли ці документи можуть бути отримані шляхом міжвідомчої інформаційної взаємодії;
 • 4) заяву про кадастровому обліку або необхідні для кадастрового обліку документи за формою або змістом не відповідають вимогам;
 • 5) одна з меж утвореного земельної ділянки перетинає кордон територіальної зони, за винятком випадків, коли виявлено кадастрова помилка у визначенні кордону такої зони або ділянка призначена для розміщення лінійних об'єктів;
 • 6) одна з меж земельної ділянки перетинає кордони муніципального освіти або населеного пункту, за винятком випадку, коли виявлена кадастрова помилка у визначенні кордонів муніципального освіти або населеного пункту;
 • 7) площа утвореного земельної ділянки, зазначеного в межевом плані, на 10% і більше відрізняється від площі такої земельної ділянки, зазначеної у затвердженому проекті межування території, в схемі розташування земельної ділянки на кадастровому плані території або в проектній документації лісових ділянок;
 • 8) доступ (прохід або проїзд від земельних ділянок загального користування) до образуемому або змінюваному земельній ділянці не буде забезпечений, в тому числі шляхом встановлення сервітуту.

Протиріччя в відомостях можуть виникнути не тільки з вини заявника, а й в результаті технічної або кадастрової помилки. Технічна помилка - це описка, опечатка, граматична, арифметична чи інша подібна помилка, допущена органом кадастрового обліку при веденні ГКН і призвела до невідповідності відомостей, внесених в ГКН, відомостями в представлених на облік документах. Кадастрова помилка - це відтворена в ГКН помилка в документі, на підставі якого вносилися відомості. Технічна помилка підлягає виправленню в термін не більше п'яти робочих днів з дня її виявлення. Кадастрова помилка в відомостях підлягає виправленню в порядку, встановленому для обліку змін земельної ділянки (якщо документами, які містять таку помилку і на підставі яких внесені відомості в ГКН, є подані заявником документи), або в порядку інформаційної взаємодії, або на підставі рішення суду про виправленні такої помилки. У разі виправлення технічної або кадастрової помилки про це сповіщається правовласник земельної ділянки в письмовому вигляді.

Підставами для відмови в кадастровому обліку земельної ділянки є наступні:

 • 1) земельну ділянку утворюється з ділянки, перетворення якого не допускається;
 • 2) заявлений на облік земельну ділянку утворений з ділянки, кадастрові відомості про який носять тимчасовий характер;
 • 3) із заявою про кадастровому обліку звернулося неналежне особа;
 • 4) закінчився термін призупинення кадастрового обліку і не усунути причини призупинення;
 • 5) межовий план завірений підписом неуправомоченного особи;
 • 6) відповідь органу державної влади або органу місцевого самоврядування на міжвідомчий запит свідчить про відсутність документа і (або) інформації, необхідних для кадастрового обліку, і відповідний документ не був представлений заявником з власної ініціативи;
 • 7) на момент подачі заяви про кадастровому обліку земельної ділянки закінчився термін дії затвердженої схеми розташування земельної ділянки (якщо освіту заявленого на облік ділянки здійснюється на підставі даної схеми);
 • 8) розмір утвореного земельної ділянки або земельної ділянки, який в результаті перетворення зберігається в змінених межах, що не буде відповідати встановленим вимогам до граничних (мінімальним або максимальним) розмірами земельних ділянок;
 • 9) земельну ділянку утворений з земельних ділянок, що належать до різних категорій земель, за винятком встановлених федеральним законом випадків;
 • 10) до органу кадастрового обліку надійшли заперечення щодо розміру та місця розташування меж земельної ділянки, що виділяється в рахунок частки або часток в характері загальної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення, і відсутні документи, що підтверджують зняття зазначених заперечень;
 • 11) площа земельної ділянки, що виділяється в рахунок частки або часток у праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення, більше площі такої земельної ділянки, зазначеної у відповідному затвердженому проекті межування земельної ділянки або земельних ділянок, більш ніж на 10%;
 • 12) межа заявленого на облік земельного ділянки не вважається узгодженою, якщо таке узгодження потрібно.

Крім того, при кадастровому обліку у зв'язку зі зміною площі земельної ділянки або зміною опису його кордонів відмову в кадастровому обліку може бути в разі, якщо така зміна не обумовлено утворенням земельної ділянки або уточненням його кордонів.

При кадастровому обліку в зв'язку з уточненням меж земельної ділянки рішення про відмову в здійсненні кадастрового обліку приймається також у разі, якщо:

 • 1) площа цієї земельної ділянки буде більше площі, зазначеної в ГКН, на величину більш ніж граничний мінімальний розмір земельної ділянки, встановлений для земель відповідного цільового призначення та дозволеного використання, а якщо такий розмір не встановлений, на величину більш ніж 10%;
 • 2) при уточненні меж порушений встановлений порядок їх узгодження або місце розташування кордонів не вважається узгодженим.

При знятті земельної ділянки з кадастрового обліку може бути отримано відмову, якщо ділянка не є Перетворювані і не підлягає зняттю з обліку.

Рішення про відмову або про призупинення приймаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви або документів, що надійшли в порядку інформаційної взаємодії. Відмова в кадастровому обліку може бути оскаржено в судовому порядку.

Для усунення причин призупинення кадастрового обліку встановлено термін не більше трьох місяців з дня прийняття рішення про призупинення. При надходженні документів, спрямованих на усунення причини призупинення кадастрового обліку, подання заяви не потрібно. Вступники документи реєструються в книзі обліку заяв як додаткові документи до раніше прийнятого заявою і поміщаються до облікової справи.

При перевірці документів, поданих з метою усунення підстав призупинення кадастрового обліку, перевіряється наявність у них необхідних для відновлення кадастрового обліку відомостей, а також дотримання встановленого терміну такого зупинення.

Результати перевірки оформляються протоколом, в якому відбивається прийняте але кожному показнику перевірки рішення. Факт проведення перевірки підтверджується в АІС ГКН шляхом зазначення прізвища та ініціалів уповноваженої посадової особи органу кадастрового обліку та дати внесення відомостей про об'єкт нерухомості. Протокол і відповідне рішення поміщаються до облікової справи.

Потім відомості про земельну ділянку вносяться до Реєстру об'єктів нерухомості.

До Реєстру вносяться такі загальні відомості про земельну ділянку:

 • 1) вид об'єкта нерухомості (земельна ділянка);
 • 2) кадастровий номер і дата внесення кадастрового номера в ГКН;
 • 3) раніше присвоєний державний обліковий номер (кадастровий або умовний), якщо такий номер був привласнений до вступу в силу закону про ГКН, і дата присвоєння такого номера, відомості про організацію або органі, які привласнили такий номер;
 • 4) кадастровий номер (номери) земельної ділянки (земельних ділянок), в результаті розділу, об'єднання або перерозподілу якого (яких) був утворений існуючий земельну ділянку, або кадастровий номер земельної ділянки, в результаті виділу в рахунок частки у праві спільної часткової власності з якого був утворений існуючий земельну ділянку;
 • 5) кадастрові номери земельних ділянок, утворених з існуючої земельної ділянки;
 • 6) номер кадастрового кварталу, в якому знаходиться земельна ділянка;
 • 7) категорія земель, до якої віднесено земельну ділянку;
 • 8) дозволене використання земельної ділянки;
 • 9) площа в квадратних метрах з округленням до 1 кв. м із зазначенням похибки обчислення;
 • 10) кадастрові номери розташованих в межах земельної ділянки будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва;
 • 11) відомості про ліси, розташованих в межах земельної ділянки, дільничні лісництво, номера лісових кварталів, до яких відноситься зазначену ділянку (при їх наявності), категорія лісів (резервна, експлуатаційна, захисна);
 • 12) відомості про водні об'єкти, розташованих в межах земельної ділянки (вид водного об'єкта (річка, озеро, водосховище, болото і т.д.), найменування водного об'єкта (при його наявності));
 • 13) відомості про інших природних об'єктах на земельній ділянці в обсязі відомостей, що надійшли до органу кадастрового обліку в порядку інформаційної взаємодії;
 • 14) умовний номер земельної ділянки, утвореного (утвореного) відповідно до затвердженого проекту межування території, проектом межування земельної ділянки або земельних ділянок або схемою розташування земельної ділянки або земельних ділянок на кадастровому плані території, і реквізити рішення про затвердження цього проекту межування території або рішення , яким передбачається затвердження даної схеми;
 • 15) відмітка про прийняття акта або укладення договору про надання органом державної влади або місцевого самоврядування земельної ділянки для будівництва найманого будинку соціального чи комерційного використання або для освоєння території в цих цілях (із зазначенням реквізитів документа);
 • 16) відмітка про рішення власника земельної ділянки, що перебуває у приватній власності, про будівництво на ньому найманого будинку соціального чи комерційного використання або про договір такого власника з органом влади або іншою особою, яка надала йому державну, муніципальну або іншу підтримку для створення, експлуатації найманої будинку соціального використання на такій земельній ділянці (із зазначенням реквізитів документа).

До Реєстру також вносяться відомості про межі земельної ділянки:

 • 1) список координат (позначення характерних точок кордону, опис їх закріплення на місцевості, координати характерних точок межі земельної ділянки в метрах з округленням до 0,01 м і з зазначенням похибки визначення, система координат);
 • 2) додаткові відомості, що уточнюють опис окремих частин межі земельної ділянки (найменування природних об'єктів і (або) об'єктів штучного походження, в тому числі лінійних об'єктів, якщо місце розташування окремих частин межі земельної ділянки збігається з місцем розташування зовнішніх кордонів таких об'єктів);
 • 3) відмітка про наявність земельного спору про місцезнаходження меж земельних ділянок, виявленого при виконанні комплексних кадастрових робіт, і контрольний термін її дії (15 років з дня внесення до Реєстру).

До Реєстру вносяться відомості про частини земельної ділянки:

 • 1) обліковий номер частини земельної ділянки та дата його присвоєння;
 • 2) площа частини земельної ділянки в квадратних метрах з округленням до 1 кв. м і з зазначенням похибки обчислення;
 • 3) опис кордону частини земельної ділянки в обсязі відомостей, передбачених межовим планом, картою (планом) об'єкта землеустрою або документами у зв'язку з встановленням зони з особливими умовами використання території;
 • 4) відомості про припинення існування частини земельної ділянки (дата зняття з кадастрового обліку).

Якщо земельна ділянка має додаткове найменування (наприклад, лісову ділянку, присадибна земельна ділянка і т.п.), в Реєстрі зазначається таке найменування.

У Реєстрі можуть міститися відомості про всі основні, допоміжних або умовно дозволених видах використання земельної ділянки із зазначенням індивідуального позначення (виду, типу, номера, індексу і т.п.) відповідної територіальної зони. При цьому обов'язковою умовою є наявність обраного виду дозволеного використання земельної ділянки. Відомості про види дозволеного використання земельної ділянки до Реєстру вносяться на підставі містобудівного регламенту або на підставі акта органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Внесення в АІС ГКН відомостей про земельну ділянку супроводжується присвоєнням статусу «раніше враховані», «внесені», «тимчасові», «враховані», «архівні», «анульовані».

Статус «тимчасові» присвоюється відомостями щодо утворених земельних ділянок, тому що законом про ГКН встановлений термін для реєстрації прав на такі ділянки, що дорівнює п'яти рокам. Якщо в цей термін права будуть зареєстровані, то такі відомості набувають статусу «враховані», якщо немає, то відомості анулюються (статус «анульовані») і виключаються з ГКН. При цьому статус відомостей про перетворюються земельних ділянках, тобто тих, з яких утворюються нові ділянки, змінюється на «архівний» в разі надходження в порядку інформаційної взаємодії від органу, що здійснює державну реєстрацію прав, документів про зареєстровані речові права на все освічені земельні ділянки. Винятком з цього правила є відомості про земельні ділянки, зайнятих площами, вулицями, проїздами, набережними, скверами, бульварами, водними об'єктами, пляжами та іншими об'єктами загального користування, утворення яких передбачено проектом межування території.

Відносно частин земельних ділянок «тимчасовий» статус кадастрових відомостей змінюється на «врахований», а «врахований» - на «архівний» при вступі до порядку інформаційної взаємодії документів про зареєстрованих обмеження (обтяження) речових прав або про припинення таких обмежень (обтяжень).

«Тимчасовий» статус кадастрових відомостей змінюється на «анульований» в разі надходження заяви про зняття з обліку земельних ділянок або їх частин, відомості про яких мають «тимчасовий» статус.

При обліку змін земельних ділянок та внесення нових відомостей про них, колишні відомості зберігаються в АІС ГКН зі статусом «архівні».

Освіченим або створеним земельним ділянкам в Реєстрі присвоюється наступний кадастровий номер по порядку в кадастровому кварталі, в якому розташовується таку ділянку.

У разі поділу раніше врахованого земельної ділянки на кілька нових ділянок, утвореним земельних ділянок присвоюються нові кадастрові номери, а вихідний земельну ділянку (єдине землекористування) зберігається з колишнім кадастровим номером в змінених межах і зі зміненим кількістю вхідних в його склад земельних ділянок. Дане правило застосовується тільки в разі, якщо після перетворення в складі єдиного землекористування зберігається не менше двох земельних ділянок.

Єдине землекористування являє собою земельну ділянку, що складається з декількох відокремлених контурів (земельних ділянок), поставлений на кадастровий облік як один об'єкт. У той же час кожен контур (земельну ділянку) має в ГКН свій кадастровий номер, що складається з кадастрового номера єдиного землекористування з додаванням номера частини єдиного землекористування. Наприклад, це відноситься до земельних ділянок, на яких розташовані надземні споруди підземного трубопроводу, опори ліній електропередачі, опори технологічної естакади, надземні частини підземного переходу, підвалини віадука і ін. З 1 березня 2008 р замість єдиного землекористування введено поняття многокоітурного земельної ділянки. Відмінність від єдиного землекористування - контури, складові багатоконтурний земельну ділянку, не ставляться на кадастровий облік і не є його частинами. Єдині землекористування, поставлені на державний кадастровий облік до 1 березня 2008 р продовжують існувати до свого повного перетворення в самостійні або багатоконтурні земельні ділянки.

Внесення до Реєстру відомостей про раніше врахованих земельних ділянках, постановки на облік, обліку змін, зняття з обліку, виправлення технічних і кадастрових помилок в кадастрових відомостях завершується підготовкою кадастрового паспорта земельної ділянки або кадастрової виписки про земельну ділянку. Якщо кадастровий паспорт або кадастрова виписка підготовлені в результаті розгляду відповідної заяви, для контролю виконання заяви такі документи включають реєстраційний номер цієї заяви.

Кадастровий облік здійснюється в термін не більше ніж 10 робочих днів з дня отримання заяви, якщо інше не встановлено законодавством, а облік адреси правовласника - в термін не більше ніж три робочих дні. Кадастровий облік на підставі документів, що надійшли в порядку інформаційної взаємодії не в зв'язку з заявою про кадастровому обліку, здійснюється в термін не більше ніж 30 робочих днів з дня надходження таких документів.

При кадастровому обліку штучно створених земельних ділянок є деякі особливості. Для постановки на облік штучно створеного земельної ділянки в орган кадастрового обліку подаються заява і такі документи:

 • 1) межовий план штучного земельної ділянки;
 • 2) документація по плануванню території в планованих межах штучного земельної ділянки;
 • 3) копія дозволу на введення штучно створеного земельної ділянки в експлуатацію;
 • 4) документ, що підтверджує відповідні повноваження представника особи, яка має право на звернення із заявою про кадастровому обліку (якщо з даною заявою звертається представник такої особи);
 • 5) копія рішення про створення штучного земельної ділянки або рішення про будівництво або розширення морського порту.

В термін не більше ніж п'ять робочих днів з дня завершення кадастрового обліку штучно створеного земельної ділянки орган кадастрового обліку надає кадастрову виписку про штучно створений земельній ділянці в орган, що видав дозвіл на створення штучного земельної ділянки на водному об'єкті.

Датою завершення кадастрового обліку вважається день внесення в ГКН:

 • 1) відомостей про присвоєний земельній ділянці кадастровий номер (при постановці на облік);
 • 2) нових відомостей про земельну ділянку (при обліку змін ділянки, обліку частини ділянки або обліку адреси правовласника);
 • 3) відомостей про припинення існування земельної ділянки (при знятті з обліку).

По завершенні кадастрового обліку земельних ділянок (за винятком штучно створених) заявнику або його представнику особисто під розписку видаються такі документи:

 • - кадастровий паспорт земельної ділянки (при постановці на облік);
 • - кадастрова виписка про земельну ділянку, яка містить внесені в ГКН нові відомості про ділянку (при обліку змін);
 • - кадастрова виписка про земельну ділянку, яка містить внесені в ГКН відомості про частину такої ділянки, на яку поширюється обмеження (обтяження) речових прав (при обліку частини такої земельної ділянки);
 • - кадастрова виписка про земельну ділянку, яка містить внесені в ГКН відомості про припинення існування такої ділянки (при знятті з обліку).
 
<<   ЗМІСТ   >>