Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА. КОЛЕКТИВНА ТВОРЧІСТЬ ДІТЕЙ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Проблема залучення дітей до духовних цінностей суспільства передбачає в першу чергу формування моральних і естетичних якостей особистості. Тому багато вітчизняних і зарубіжних педагоги розглядають процеси морального і естетичного виховання дітей в тісному взаємозв'язку. Особливого значення такий підхід має при вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, для яких в силу їх вікової специфіки прекрасне і добре, так само як погане і зле нероздільні. Щоб зайвий раз переконатися в цьому, ми запропонували дітям відповісти на питання, що вони вважають красивим. Багато дітей називали квіти, метеликів, птахів, прикраси і т. П. Але часті були і такі відповіді: «Красиво, коли хлопчики дружать з дівчатами». «Красиво, коли хлопчик катає дівчинку на санках». «Гарний мисливець, він врятував Сіру шийку від лисиці». «Красива мама-коза: вона врятувала своїх козенят від вовка». Подібні відповіді можна було б продовжити.

Морально-естетичне виховання може досягатися за допомогою різних засобів. Одне з важливих - образотворча діяльність дітей, що включає малювання, ліплення, аплікацію, яка може здійснюватися індивідуально, а може об'єднуватися в загальну композицію. Такі роботи називаються колективними.

За даними багатьох вітчизняних дослідників (Н. Сакулина, Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, Р.Г. Казакова, В.С. Кузін, А.І. Савенков та інші), найбільший вплив образотворча діяльність, і в тому числі її колективні форми, надає на формування у дітей здатності розуміти і передавати в малюнках внутрішній стан інших людей, їх почуття, переживання і, як наслідок цього, вдосконалення у дітей здатності співчувати іншим людям. На цій основі з'являється здатність виділяти й оцінювати моральні боку ставлення людини до життя, розуміти і цінувати доброзичливе ставлення до себе й інших людей. І все це позитивно позначається на становленні внутрішньої позиції моральної особистості, на формування у дитини морально-естетичних якостей особистості.

Повноцінне морально-естетичне виховання здійснюється не тільки шляхом залучення дитини до досвіду поведінки і відносин людей через вміст образотворчої діяльності, яка дозволяла б дітям отримати практичний досвід моральних відносин. І колективна робота в області образотворчої діяльності може дати дітям можливість такий досвід отримати. Активна співпраця, яка має суспільною спрямованістю, може, як відомо, сприяти формуванню у дітей позитивних взаємин з однолітками, вмінню домовлятися про зміст діяльності, надавати допомогу тим, хто її потребує, підбадьорити товариша і т. П.

Чому саме образотворча діяльність виявляється найбільш ефективною у вирішенні завдань морально-естетичного виховання дітей?

Особливістю образотворчої діяльності, що відрізняє її від інших видів художньої творчості дітей, є те, що результат її (малюнок, скульптура, аплікація та ін.) Не зникає момент припинення дитиною дій по створенню зображення, як це відбувається в музичній, театральній та інших видах художньої творчості дітей. Створене дітьми зображення залишається. Його можна розглядати, оцінювати, порівнювати з раніше створеними, удосконалювати. У колективній діяльності оцінюються не тільки загальний результат, а й внесок кожного учасника спільної роботи. Все це вимагає ретельного продумування організації колективної форми створення зображення, підбору змісту, цікавого для всіх дітей, а також підбору найбільш ефективних методів і прийомів керівництва образотворчою діяльністю дітей, тобто правильного методичного керівництва цим видом роботи.

А це становить для багатьох педагогів відомі труднощі. Адже конкретно-методичні питання проведення з дітьми занять і уроків, на яких би вони створювали колективні композиції, розроблені далеко недостатньо і фактично на цю тему майже немає методичних посібників ні на адресу вихователя, ні на адресу вчителя. А потреба в таких методичних рекомендаціях досить велика, так як цей вид художньої діяльності особливо подобається дітям як дошкільного, так і молодшого шкільного віку. Разом з тим він містить в собі великі потенційні можливості духовного розвитку дитини.

Автори цієї книги сподіваються, що їм вдасться хоча б частково заповнити наявний в методичній літературі прогалину і допомогти педагогам у формуванні в процесі цієї діяльності морально-естетичних якостей особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку.

У книзі педагоги прочитають про виховному значенні колективних занять по образотворчої діяльності; вони знайдуть в ній форми організації колективних занять, познайомляться з пропонованими для колективних занять темами. У книзі міститься великий практичний матеріал: опис колективних занять, конспекти, малюнки виробів або їх частин, пропонованих для створення з дітьми.

В результаті роботи з навчальним посібником студенти повинні освоїти:

трудові дії

  • • використовувати знання і вміння для організації образотворчої діяльності дітей;
  • • володіти методами художнього виховання дітей в дошкільних установах;

б

• володіти методикою проведення занять за всіма видами образотворчої діяльності;

необхідні вміння

  • • створювати умови для художнього розвитку дітей;
  • • організовувати колективну художню діяльності дітей;
  • • розробляти конспекти занять (уроків) за видами образотворчої діяльності;

необхідні знання

  • • психолого-педагогічні основи образотворчої діяльності дітей;
  • • уявлення про закономірності розвитку образотворчої діяльності дітей;
  • • сучасні методи, форми і засоби навчання дітей образотворчому мистецтву.
 
<<   ЗМІСТ   >>