Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМЕТРИКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Кожна цінний папір - акція, облігація, контракт і інші - в кожен момент часу має вартість, яка називається курсом і встановлюється ринком (зазвичай як результат біржових котирувань). Навіть володіючи всією повнотою інформації про випустило папір емітента, однозначно визначити її курс в заданий момент часу в майбутньому, як правило, неможливо. У цьому випадку найбільш природно розглядати курс цінного паперу як значення випадкової величини X.

Нехай X t - курс цінного паперу в момент часу t, a X t + i - в момент часу t + 1 (зазвичай одиниця часу - це проміжок між котируваннями). Звернемося до випадку, коли момент часу t вже настав, а момент t + 1 ще немає. Розглянемо величину

Так як - випадкова величина, то і г - теж випадкова величина. Вона називається прибутковістю цінного паперу.

Очевидно, що значення саме цієї величини визначає привабливість цінних паперів для інвестора. І одна з головних задач фінансового аналізу полягає в якомога більш точному прогнозі значення величини р

 
<<   ЗМІСТ   >>