Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМЕТРИКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВПРАВИ

3.7. Є такі дані про рівень механізації робіт Х (%) і продуктивності праці Y (т / год) для 14 однотипних підприємств:

* /

32

30

36

40

41

47

56

54

60

55

61

67

69

76

У /

20

24

28

30

31

33

34

37

38

40

41

43

45

48

Необхідно: а) оцінити тісноту і напрямок зв'язку між змінними за допомогою коефіцієнта кореляції; б) знайти рівняння регресії У по X

3.8. При дослідженні кореляційної залежності між ціною на нафту X і індексом нафтових компаній У отримані наступні дані:

х = 16,2 (цін. од.), у - 4000 (уел. од), s * = 4, sf, - 500, Cov ( X, Y) = 40.

Необхідно: а) скласти рівняння регресії У по Х б) використовуючи рівняння регресії, знайти середнє значення індексу при ціні на нафту 16,5 ден. од.

  • 3.9. За даними прикладу 3.7: а) знайти рівняння регресії У по X; б) знайти коефіцієнт детермінації R 2 і пояснити його сенс; в) перевірити значимість рівняння регресії на 5% -му рівні по ^-критерієм; г) оцінити середню продуктивність праці на підприємствах з рівнем механізації робіт 60% і побудувати для неї 95% -ний довірчий інтервал; аналогічний довірчий інтервал знайти для індивідуальних значень продуктивності праці на тих же підприємствах.
  • 3.10. За даними 30 нафтових компаній отримано наступне рівняння регресії між оцінкою У (ден. Од.) І фактичною вартістю X (ден. Од.) Цих компаній: у х = 0,8750л: + 295. Знайти: 95% -ві довірчі інтервали для середнього та індивідуального значень оцінки підприємств, фактична вартість яких склала 1300 ден. од., якщо коефіцієнт кореляції між змінними дорівнює 0,76, а середньоквадратичне відхилення змінної X одно 270 ден. од.
  • 3.11. При прийомі на роботу семи кандидатам було запропоновано два тести. Результати тестування наведені в таблиці:

тест

Результати тестування кандидатів (в балах)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1

31

82

25

26

53

30

29

2

21

55

8

27

32

42

26

Обчислити коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між результатами тестування по двох тестів і на рівні а = 0,05 оцінити його значимість.

 
<<   ЗМІСТ   >>