Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow КУЛЬТУРОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗВИЧАЇ, НОРМИ, ЦІННОСТІ

Як вже раніше зазначалося, всі елементи культури умовно можна розділити на вертикальні (структурні, векторні) і горизонтальні (змістовні, що наповнюють). Ще раз підкреслимо, що такий поділ носить умовний, переважно дослідницький характер. У реальній практиці культурного життя побачити подібне неможливо. Даний підхід, швидше за все, допомагає знайти деяких елементів адекватне місце в логічній системі культури, оскільки вони однозначно не вписуються ні в духовну, ні в матеріальну, ні в соціальну підсистеми. До елементів такого роду, перш за все можна віднести звичаї, норми, цінності.

За великим рахунком, не настільки принципово, куди їх слід поміщати і як їх позначати (вертикальні або горизонтальні), важливо визначити їх своєрідність і ту роль, яку вони виконують в культурі.

Поняття звичаю. Звичай, вдача, традиція, ритуал, обряд

Звичай, мабуть, є найбільш простим, зрозумілим елементом культури, за допомогою якого здійснюється культурна регуляція. Звичай - це те, що має давню сталу традицію , що відбувається у встановлений час , в установленому місці , за встановленим приводу. Це визнана звичка (стереотип поведінки), санкціонована масовою свідомістю. Хоча але своєю суттю він не носить жорстких, однозначних стандартів, його, як правило, дотримуються або все, або більшість людей, що входять в дане культурне співтовариство. Звичай, на думку Б. С. Брасово, як би містить у собі питання: «Чому Ви так робите?» І відповідь: «Так прийнято!».

Серед звичаїв проявляється своєрідність тієї чи іншої культури, субкультури, а також сімейного й особистісного поведінки. Вони грають важливу роль в справі інкультурації людини, а також в пізнанні різних аспектів культурного буття. Порушення звичаїв тягне за собою певні санкції, які можуть бути як жорсткими, тягнуть покарання, так і м'якими, в вигляді несхвального або засуджує громадської думки. Звичай споріднений таким феноменам, як обряд, ритуал, традиція, звичка, норов, однак, повністю з ними не збігається. Обряд і ритуал, наприклад - строго формалізовані явища, що мають жорсткий характер.

Обряд - це певний порядок дій. Разом з тим багато обрядів є не більше ніж педантичні звичаї.

Ритуал же може розглядатися як «стандартизований набір дій символічного змісту, який чинять в ситуації, що пропонується традицією. Слова і дії, що становлять ритуал, зафіксовані і практично ніколи не змінюються »[26, с. 195]. У ритуалах використовуються священні об'єкти, в кінці дії його учасники відчувають емоційний підйом. Ритуали служать потужним засобом єдності, подолання труднощів.

Традиція більш широке поняття, ніж звичай. Вона схоже на поняття спадковості. Традиція включає збереження і передачу культурної спадщини від покоління до покоління. Вона включає і звичаї, і обряди, і норми поведінки. Традиція сприяє стійкості культури. У деяких народів протягом багатьох тисячоліть відтворюються одні й ті ж форми життєвого укладу, в силу цього подібні культури називають традиційними. «Традиції всіх мертвих поколінь, - писав Маркс, - тяжіють, як кошмар над умами живих» і «над існуванням цих живих», - додав Бродель [13, с. 6491.

Звичаї динамічніше звичаїв, вони суворіше, ніж звичаї, і притаманні більш широкому колу осіб, охоплюють сферу масової поведінки. У той же час звичаї є критерієм моралі. Звичаї складають групову мораль або моральність. Вони допомагають уникати неправильних вчинків, вважає американський соціолог У. Самнер. Він же підкреслює, що звичаї включають філософські та етичні оцінки вчинків. Деякі звичаї мають тенденцію перетворюватися в норми, а застарілі норми можуть стати просто звичаями для певної категорії осіб.

Звичаї є результатом багатовікового накопиченого досвіду, безпосередньо передаються від покоління до покоління, від одного індивіда до іншого. Переважно звичаї зачіпають життєву поведінкову сторону людського життя, особливо приватної, хоча проявляють себе в тій чи іншій мірі у всіх елементах культури. Вони мають місце в побуті (одяг, прийом їжі, сон). Скажімо, в деяких культурах не прийнято їсти яку-небудь їжу, хоча строго не забороняється це робити. Звичаї властиві і трудової діяльності, і сфері виховання, освіти, і особливо, спілкування.

 
<<   ЗМІСТ   >>