Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow КУЛЬТУРОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕГУЛЯТИВНА (ДЕТЕРМИНИРУЮЩАЯ, НОРМАТИВНА, ПОВЕДІНКОВА)

функція. Завдяки культурі здійснюється впорядковане функціонування різних спільнот людей. В рамках культури формуються владні відносини, виникають правила, норми, звичаї, закони, які закріплюються у свідомості і поведінці людей, грають важливу роль в стабілізації, формалізації і стандартизації суспільного життя, контролі над життєдіяльністю окремих індивідів і груп. Кожна культура встановлює форми соціальних зобов'язань, шлюбно-сімейних відносин, вимоги до виховання та освіти, норми сексуального спілкування, правила взаємовідносин між індивідами і групами, їх права та обов'язки, ступінь відповідальності за скоєне, часто вказує на місце і роль індивіда в даному співтоваристві. Нормативність (моральна, правова, соціальна, господарська) охоплює всі сфери культурного буття людини, дозволяє йому чітко усвідомлювати, що «можна», а чого «не можна». Вона може бути жорсткою ( «не убий», «не вкради») і м'якою ( «почитай», «поважай», «не бреши»). Культура не тільки регулює, але і пригнічує, репресує того, хто намагається вийти за визначені рамки. У міру її розвитку відбувається селекція регуляторів; застарілі відмирають, утворюються нові, більш досконалі. Кожна культура не тільки наказує, а й передбачає форми дієвого контролю над поведінкою людини, встановлює адекватні санкції. Вони можуть носити суспільний, державний, груповий, сімейний характер.

Важливо мати на увазі, що багато норм, правила і цінності ідеальні, тобто вони сприймаються як ідеї, побажання. Окремий індивід не слід їм автоматично, а з більшим чи меншим відхиленням. Кожна людина в тій чи іншій мірі має право на вільний вибір, власний розсуд. Але цей вибір не може кардинальним чином суперечити вибору і інтересам інших людей; свобода одних не повинна обмежувати свободу інших, оскільки вона є усвідомлена необхідність, право робити все, що не заборонено законами і мораллю. Як істота незалежне, людина проявляє себе переважно в сфері наукового, художнього, філософського і технічної творчості, а й там мають місце нормативні вимоги.

В кінцевому рахунку, завдяки регулятивної функції культури створюється суспільство організованого порядку, міцних зв'язків, взаємної відповідальності.

 
<<   ЗМІСТ   >>