Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow КУЛЬТУРОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНТЕГРАЦІЙНА ФУНКЦІЯ.

Культура не просто створює умови спілкування індивідів, а й робить його стійким, утворює систему стабільних зв'язків. Різні індивіди і спільноти людей формуються, спільно гуртуються, саме на основі загальних мовних, економічних, політичних, релігійних та інших складових культури. Культура об'єднує людей в племена, етноси, нації, держави, релігійні, професійні, творчі спільноти. Вона передбачає необхідний рівень консолідації, кооперації, рівноваги, взаємозалежності і взаємодоповнюваності, забезпечує задоволення потреб і здійснення цілей, ідеалів спільного існування, сприяє зростанню і розвитку ідентичності, групових, партійних, класових, національних інтересів. Виходячи з культурних переваг, формуються нові спільноти - культурні групи, які відмінні від соціальних. До таких груп відносяться релігійні, спортивні, музичні, освітні та ін. Культура солідаризує індивідів, з багатьох «Я» робить «Ми», дозволяє цим «Ми» ідентифікувати себе, відокремлювати від «інших», робить людину своїм або чужинцем. Завдяки інтегративної функції культури вирішуються багато питань виробництва, колективної безпеки, організації побуту, освіти, виховання. Слід зазначити ще один важливий аспект цієї функції. Інтеграція дає можливість існувати будь-якій культурі як цілому, встановлювати необхідну рівновагу, органічні взаємозв'язки між її частинами. Разом з тим інтегратів- ність культури це не абсолютна узгодженість всіх її складових, що знаходяться в стані досконалого рівноваги. Це, як правило, всього лише тенденція, ніколи не завершується до кінця. Якщо культура дезінтегрується, створюються передумови її застою, кризи, розпаду, а то і загибелі, отже, і спільноти людей, що належать до неї, робляться нестійкими. Не можна не помітити, що культура є простір постійних, часом жорстоких конфліктів. Вона також диференціює людей на різні самодостатні групи, які можуть перебувати в стані ворожнечі.

Таким чином, завдяки інтегративної ролі культури люди усвідомлюють себе часткою єдиного цілого, живуть і діють в ньому, досягають значних результатів.

 
<<   ЗМІСТ   >>