Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КЕЙС 5 «ОЦІНКА РИЗИКУ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ АПТЕКИ»

Основні характеристики проекту створення аптеки представлені в табл. 41.

Таблиця 41

Основні характеристики проекту

параметр

характеристика

концепція аптеки

Аптека із закритою формою торгівлі

Площа приміщення, кв. м

60

Середній рахунок, рублів

30 000 в день

Середня відвідуваність, людина

500 в день

Націнка на продукцію,%

40

Режим роботи аптеки

цілодобово

Персонал за проектом, людина

4

приблизний асортимент

5000 найменувань

Місцезнаходження аптеки

вул. Зорге (навпроти ринку «Привоз»)

Основними законодавчо закріпленими функціями аптеки є:

реалізація лікарських засобів за рецептом і без рецепта лікаря (виняток становлять сильнодіючі психотропні, наркотичні, а також отруйні засоби); реалізація фасованої медичної продукції та сировини; реалізація засобів особистої гігієни і виробів медичного призначення;

фасування лікарських препаратів з подальшою реалізацією;

259

реалізація лікарських засобів безкоштовно або зі знижкою для певних соціальних груп населення; надання населенню консультацій, сприяння у виборі максимально безпечного, ефективного, економічно вигідного способу самолікування;

надання достовірної інформації про реалізовані в аптечному пункті лікарські препарати і способи їх застосування;

надання необхідної першої медичної допомоги населенню.

Фінансування проекту. У проекті передбачається фінансування повністю за рахунок майбутнього власника.

Опис можливих ризиків:

 • 1. Маркетингові (комерційні) ризики.
 • 1.1. Виникнення втрат під час збуту продукції (послуг).
 • 1.2. Виникнення втрат при взаємодії з контрагентами і партнерами в процесі організації продажів.
 • 1.3. Збутові ризики - виникають безпосередньо на етапі збуту продукції. Дана група ризиків включає:
 • 1.3.1. Ризики недостатньої сегментації ринків збуту. Такі ризики можуть виникати в разі, якщо діяльність фірми не спрямована на певні групи клієнтів (оптовиків, дрібних оптовиків, аптеки).
 • 1.3.2. Ризики помилкового вибору цільового сегмента ринку. В силу ряду причин в обраному сегменті ринку можуть відбуватися різкі коливання попиту на пропонований продукт, що не дозволить фірмі вийти на плановий рівень обсягу продажів. Наприклад, обсяг реалізації дорогих імпортних препаратів ексклюзивним дистриб'ютором може значно зменшитися при підвищенні курсу долара і зниження платоспроможності населення.
 • 1.3.3. Ризики помилкового вибору стратегії продажів продукту. Такі ризики є наслідком невизначеності при прийнятті управлінських рішень, яка може полягати в допущенні помилок (в силу як суб'єктивних, так і об'єктивних 260

причин) при формуванні стратегії діяльності підприємства з продажу певної продукції. Причинами стратегічних помилок, а отже, існування даної групи ризиків є:

помилковий вибір пріоритетів при створенні системи реалізації своєї продукції. Ймовірність допущення помилки при прийнятті рішення щодо того, як краще організувати систему продажів продукції (або реалізовувати її самостійно, або скористатися послугами посередників - дилерів або торгових агентів), існує завжди; невдалий вибір посередників (їх типу або кількості) для збуту даного товару в певному сегменті ринку. Наприклад, якщо підприємство з виробництва лікарських засобів має намір просувати свою продукцію за допомогою торгових агентів в кожному населеному пункті країни, то виникає ризик, що витрати на утримання такої кількості посередників перевищать очікуваний прибуток. В даному випадку для виробника доцільніше використовувати дилерську мережу.

Ризики помилкового вибору стратегії продажів відображаються не тільки на подальшу діяльність фірми в області збуту, а й на поточний стан справ.

 • 1.3.4. Ризик невдалої організації мережі збуту і системи просування товару до споживача (помилки в підборі кадрів і організації їх роботи в службі збуту). Якщо фірма використовує власні канали збуту, то вона може допустити помилки в підборі персоналу цієї служби, її ізоляцію від інших підрозділів, створити неефективну систему матеріального стимулювання працівників через неадекватної оцінки діяльності регіональних представників і т. П. Наявність згуртованої команди менеджерів з продажу або торгових агентів, а також чесні і доброзичливі відносини з дилерами допоможуть знизити ризики, що виникають на цьому етапі діяльності компанії.
 • 2. Ризики непередбаченої конкуренції.
 • 3. Транспортні ризики.
 • 4. Загальноекономічні ризики - ризики, пов'язані з зовнішніми по відношенню до підприємства факторами, наприклад ризики зміни курсів валют і процентних ставок, посилення або ослаблення інфляції. До таких ризиків можна також віднести ризик збільшення конкуренції в галузі через загальне розвитку економіки в країні і ризик виходу на ринок нових гравців. Варто зазначити, що даний тип ризиків можливий як для окремих проектів, так і для компанії в цілому.
 • 5. Політичні - зміни в діяльності держави (зміна влади, зміни в пріоритетних напрямках, військові дії, громадські заворушення тощо.), Які автоматично стосуються всіх верств населення, і особливо підприємців.
 • 6. Соціальні - період дефіциту пройшов, і настав час достатку. У споживача зараз величезний вибір товарів і послуг, через що постійно змінюються його смаки і переваги.
 • 7. Виробничі ризики. Неправильний розподіл наявних ресурсів, часу і сил неодмінно відіб'ється на темпі розвитку організації. Підприємство буде змушене знизити ціну продукту, обсяги виробництва і реалізації і збільшити витрати на матеріали, які «прогоріли» через неправильне їх використання. Можливість впливу цих ризиків безпосередньо залежить від досвіду і знань управлінця.
 • 8. Кліматичний ризик.
 • 9. Галузевий ризик. Наявність поблизу конкурентоспроможної фірми зробить процес освоєння організації на ринку дуже важким.
 • 10. Ризик недотримання графіка проекту. Причини виникнення таких ризиків можуть бути об'єктивними (наприклад, зміна митного законодавства в момент розмитнення обладнання і, як наслідок, затримка вантажу) і суб'єктивними (наприклад, недостатнє опрацювання та неузгодженість робіт по реалізації проекту). Ризик недотримання графіка проекту призводить до збільшення терміну його окупності як безпосередньо, так і за рахунок недоотриманої виручки. У даному проекті цей ризик буде великий: якщо компанія не встигне почати реалізацію то- 262

вару до кінця зимово-весняного піку продажів, то зазнає великих збитків.

 • 11. Ризик перевищення бюджету проекту.
 • 12. Недостатня кваліфікація персоналу.
 • 13. Недобросовісне ставлення персоналу до роботи.
 • 14. Грубість по відношенню до клієнтів.
 • 15. Крадіжка, недостачі.
 • 16. Конфлікти всередині колективу.
 • 17. Перехід провідних фахівців до конкурентів.
 • 18. Ризик порушення термінів і комплектності поставок.
 • 19. Ризики, пов'язані з поставками неякісного товару.
 • 20. Ризики, пов'язані з підробками препаратів.
 • 21. Помилкове ціноутворення.
 • 22. Невдале зниження ціни.
 • 23. Цінова конкуренція.
 • 24. Ризик втрати ділового партнера.
 • 25. Ризик виникнення конфліктів з постачальниками, який перетворюється в ризик втрати партнера.

За допомогою методу експертних оцінок було проведено дослідження в роздрібній мережі аптек Росії. Експертами з'явилися керівники 126 аптек. Дослідження включало в себе експертну оцінку ризиків, пов'язаних з кадровим забезпеченням аптечного підприємства, системою руху товарів, комунікаційної політикою (просування, реклама, мерчандайзинг і т. Д.), Системою ціноутворення, рухом товару по складу. Оцінювалася наявність певних видів ризиків у конкретній аптеці, частота їх виникнення, наслідки та заходи профілактики, що застосовуються керівництвом для зниження ступеня ризику.

Як показало опитування, управління ризиками конкретного підприємства залежить від структури самого підприємства, обсягу товарообігу, стажу роботи співробітників і усвідомлення необхідності відстеження та управління ризиками, що виражається в ефективності роботи керівного персоналу підприємства. Середній стаж співробітників складає від 10 до 25 років, але слід зазначити, що керівники аптек, у яких стаж співробітників невеликий

 • 263
 • (5-15 років), відзначають випадки виникнення ризиків, пов'язаних з недостатньою кваліфікацією персоналу, частіше, ніж ті, у яких досвід роботи співробітників більше 15 років 1 .

Підсумкова експертна оцінка ризиків, пов'язаних з кадровим забезпеченням, представлена в табл. 42.

Слід зазначити, що керівники аптек, де часто виникають конфліктні ситуації, відносяться серйозніше до наслідків конфліктів і приділяють більше уваги їх попередження, ніж ті керівники аптек, персонал яких налаштований більш мирно один до одного. Перехід провідних фахівців до конкурентів серед великих аптек спостерігається рідше, ніж серед дрібних. Ймовірно, це обумовлено тим, що великі аптеки контролюють організацію і умови праці, стежать за станом психологічного клімату в колективі. В якості профілактичних заходів керівники пропонували: курси підвищення кваліфікації; курирування молодих фахівців більш досвідченими; адміністративні заходи у випадках несумлінного ставлення до роботи, грубості по відношенню до клієнтів і один одному. Конфлікти всередині колективу повинні запобігати з використанням прийомів ефективного менеджменту в самому початку їх виникнення.

Таблиця 42

Експертна оцінка рискою, пов'язаних з кадровим забезпеченням

види ризиків

Частота виникнення ризиків (% опитаних)

Кількість випадків (на рік)

Наслідки (зниження товарообігу,%; підвищення витрат,%; зміна психологічного клімату в колективі та ін.)

Недостатня кваліфікація персоналу

23,0

2-30

Зниження товарообігу на 5-30%. Погіршення психологічного клімату

Несумлінне ставлення персоналу до роботи

15,2

1-12

Зниження товарообігу на 5-50%

 • 1 Вікторов О. І. Ризики в роботі аптек і методи їх профілактики. URL: http: // www. worklib. ru / laws / ml02 / pagcs / 10013158.php.
 • 264

Закінчення табл. 42

види ризиків

Частота виникнення ризиків (% опитаних)

Кількість випадків (на рік)

Наслідки (зниження товарообігу,%; підвищення витрат,%; зміна психологічного клімату в колективі та ін.)

Грубість по відношенню до клієнтів

4,8

2-4

Зниження товарообігу на 5-20%

Крадіжка, недостачі

5,0

1-4

Погіршення психологічного клімату, підвищення витрат на 3-5%

Конфлікти всередині колективу

15,8

1-30

Погіршення психологічного клімату, зниження товарообігу на 10-20%

Перехід провідних фахівців до конкурентів

19,4

1-2

Погіршення психологічного клімату, зниження товарообігу аж до припинення роботи одного з відділів, зміна графіка роботи аптеки не на користь клієнта, збої в поставках медикаментів і т. Д.

Експертна оцінка ризиків, пов'язаних з рухом товарів, включала в себе питання вибору постачальників, причини конфліктів з ними, порушення термінів і комплектності поставок, зіткнення з неякісним або підробленим товаром. Результати досліджень представлені в табл. 43, 44.

Існування ризику незнаходження постачальників певних лікарських засобів, лікарських трав, біологічно активних добавок було позитивно оцінено 37,66% респондентів. Даний вид ризику призводить до порушення сталості асортименту, цінової політики, слідують відмови покупцям, страждає імідж аптеки.

У зв'язку з вищесказаним керівники аптек висувають ряд основних критеріїв, що характеризують вибір постачальника, серед яких ціну вказують 74,09% респондентів; широту асортименту - 71,88%; надійність постачання - 60,22%; швидкість постав

265

Експертна оцінка ризиків, пов'язаних з взаємодією з партнерами, і причини їх виникнення

Таблиця 43

види ризиків

Частота виникнення ризиків (% опитаних)

причини втрат

Ризик втрати ділового партнера

36,3

Несвоєчасний розрахунок з боку покупця. Порушення умов договору з боку постачальника: некомплектність, несвоєчасність поставок, відсутність сертифікатів, збільшення ціни, зменшення асортименту

Ризик виникнення конфліктів з постачальниками, який перетворюється в ризик втрати партнера

26,2

Порушення умов договору

Таблиця 44

Експертна оцінка ризиків, пов'язаних з поставками товару в аптеку, їх наслідки та методи профілактики

види ризиків

Частота виникнення ризиків (% опитаних)

наслідки

методи профілактики

Ризик порушення термінів і комплектності поставок

38,6

Втрата виручки, зниження товарообігу, зниження довіри клієнтів в зв'язку з відсутністю препарату в аптеці

Пошук надійних постачальників, орієнтація на кількох постачальників аналогічного товару, попереднє замовлення, постійний особистий контакт зі старшими менеджерами фірми-постачальника, уточнення умов поставок в договорі

Ризики, пов'язані з поставками

39,7

Повернення товару, нестабільність асортименту, погіршення

Посилення вхідного контролю (перевірка якості, термінів придатності, комплектності)

Закінчення табл. 44

види ризиків

Частота виникнення ризиків (% опитаних)

наслідки

методи профілактики

неякісного товару

іміджу аптеки, зменшення товарообігу

Ризики, пов'язані з підробками препаратів

28,4

Повернення, штраф для аптеки, погіршення іміджу, відмова від роботи з постачальником

Вимога сертифікатів якості, посилення вхідного контролю, вивчення приписів КАЛ і Госфармінспек- ції, співпраця з КАЛ

ки - 41,65%; наявність відстрочки платежу (в середньому 23 дня) - 44,48%; сталість асортименту - 47,7%; тривалість відносин з постачальником - 25,76%. Серед додаткових вимог до постачальників називається наявність сертифікатів якості, бездоганну оформлення документів, вміння швидко знаходити компроміс і вирішувати різні непорозуміння.

Останнім часом стало приділятися велика увага такому аспекту в економічній діяльності підприємства, як логістика, яка включає в себе управління рухом потоків з метою мінімізації витрат. Результати опитування експертів показують, що випадки псування товару, зміни властивостей лікарських засобів (ЛЗ), закінчення терміну придатності ЛЗ до моменту реалізації, нераціональні і несвоєчасні закупівлі товару досить часто виникають в процесі роботи аптеки, однак більшість фахівців ніколи не користувалося логістичними прийомами, які впорядкували б роботу складу та оптимізували процес закупівель. Так, 12% провізорів-організаторів відзначили випадки псування товару або зміни його властивостей в процесі зберігання (1-6 разів на рік), що веде до виникнення збитків аптеки. В якості методів профілактики експерти запропонували посилити контроль за дотриманням санітарних норм, поліпшити оснащення складу, про-

267

водити вибіркові перевірки нестабільних лікарських форм, регулярно стежити за термінами, тримати на складі невеликий запас товару. Випадки закінчення терміну придатності ЛЗ до моменту його реалізації були відзначені 30,25% опитаних. Частота виникнення становила в переважній більшості 1-2 рази на рік. В якості профілактики провідні фахівці пропонують при прийомі товару з невеликим терміном придатності обумовлювати умови повернення, за місяць до кінця терміну - уценивать товар і інформувати всіх співробітників про закінчення терміну реалізації, розробляти оптимальну систему контролю термінів, аналізу закупівель, використовувати різні способи просування для збільшення швидкості реалізації товару, проводити роботу з лікарями довколишніх лікарень і поліклінік.

Процес закупівель також потребує корекції, так як 67,12% керівників відзначили, що їм регулярно не вистачає будь-якого товару до наступної закупівлі. Зазвичай така ситуація виникає 1-2 рази на тиждень (67,2% опитаних), кількість відсутніх препаратів становить 10-15 (13,51% опитаних), 5-10 (27,66% опитаних), 3-5 (38, 26% опитаних), 1-2 (20,57% опитаних). В якості основної причини браку товару висувається нестабільний попит (64,9% респондентів), порушення термінів і комплектності поставок постачальниками (30%), і лише в останню чергу - помилка працівника, що займається закупівлями (16,06%). При цьому близько 30% аптек не мають в штаті співробітника, що займається закупівлями, в більшості аптек це входить в обов'язки яких завідувача аптекою, або заступника завідувача; лише одиниці відзначили, що у них існує завідувач відділом запасів або менеджер із закупівель, в безпосередні обов'язки якого входить розрахунок оптимальних термінів поставки і розміру партії. У деяких аптеках існує комісія по закупівлях, яка формує замовлення, а заступник завідувача безпосередньо здійснює замовлення. Однак викликає сумнів ефективність роботи даної комісії - наскільки швидко вона може зібратися і відреагувати на зміну попиту.

Великі труднощі в оцінці дізнався ризики, пов'язані з ціновою конкуренцією і ціноутворенням. Цінова конкуренція 268

була відзначена як один з найбільш загрозливих ризиків, які важко піддаються профілактиці (табл. 45).

Експертна оцінка ризиків, пов'язаних з ціновою конкуренцією і ціноутворенням

Таблиця 45

вид ризику

кількісні

Характеристики

ризику

наслідки

методи профілактики

помилкове ціноутворення

Частота виникнення: 5-20 раз / рік. Кількість асортиментних позицій: 1-3

штрафні

санкції

Вивчення нормативно-правових актів, подвійна перевірка

Невдале зниження ціни

Частота виникнення: 1-10 раз / рік. Кількість асортиментних позицій: 1-2

Фінансові втрати, сумніви покупців у якості товару

Контроль за ціноутворенням, ретельне вивчення ринку

Цінова конкуренція (позитивну відповідь - 80% респондентів)

Частота виникнення: постійно. Кількість асортиментних позицій: від 20 до 150 200 (аж до 20% асортименту)

Зниження товарообігу, погіршення фінансового благополуччя, зниження попиту

Вибір найбільш вигідних постачальників і закупівля за нижчими цінами, постійний збір інформації про конкурентів

Результати опитування показали, що ніяких рішучих протидій цінової конкуренції переважною більшістю керівників не робиться.

Ризики, пов'язані з просуванням товару, були відзначені як менш загрозливі. Це пов'язано з тим, що основні витрати, пов'язані з просуванням, бере на себе або виробник, або посередник. Аптеці ж ставиться підтримка рекламної кампанії, а найчастіше її ефективність залежить від того, наскільки сумлінно і професійно працівники аптеки до цього ставляться. Крім того, аптека проводить різні рекламні акції для підтримки загального товарообігу. Так, 55,63% керівників відзначили, що проводять рекламні заходи, використовуючи кілька видів просування: прості знижки - 57,5% опитаних; наявність куточка інформації - 76,33%; зниження ціни на певний товар - 22,72%; накопичувальні знижки - 6%; реклама по телебаченню - 15,03%; участь у виставках-ярмарках - 6,25%; реклама в пресі - 19,51%; роздача пробних зразків - 5,51%; реклама по радіо - 12,36%; в залі працює консультант - 21,65%; інформування лікарів про наявність ЛЗ - 9,8%; розіграш лотереї за чеками з певною сумою -2%. Слід зазначити, що, незважаючи на велику кількість публікацій про засоби і методи комунікаційної політики, багато керівників уявляють собі рекламну акцію у вигляді зниження ціни на певний товар і оформлення куточка інформації і з невдоволенням відзначають, що рекламна акція не дала очікуваних результатів. Так, за результатами опитування, використання куточка інформації може підвищити товарообіг на 1-2% на нетривалий час; робота консультантів збільшує товарообіг на 10-20%; роздача пробних зразків підвищує продажу товару на 10%; зниження цін може дати приріст до 20%; знижки пенсіонерам збільшують продажі на 5-6%; роздача проспектів дає до 15% приросту товарообігу; участь у лікарських планерках прилеглих лікувально-профілактичних установ - до 25%. До найефективнішим засобам комунікаційної політики відносяться радіо і телебачення. Вони дають приріст товарообігу в середньому 21 і 33,6% відповідно. 27% респондентів відзначили, що існує ризик неефективної реклами, в якості причин були вказані в першу чергу висока ціна препарату і низька купівельна спроможність, відсутність повної інформації про препарат, неефективність рекламованого препарату, наявність великої кількості препаратів-аналогів, необхідність пред'явлення рецепта.

У політиці просування важливу роль відіграє мерчандайзинг, і переважна більшість аптек використовує його прин- 270

ціпи в своїй роботі, але все ж 4% опитаних керівників не знайомі з цим поняттям, хоча працівники аптек відзначають, що невдале розташування товару на полиці знижує його реалізацію на 15-20%. Слід зазначити, що ті 4% аптек, які не мають поняття про мерчандайзинг, відвідуються медичними представниками, в інтереси яких входить вигідне розміщення товару на полиці. Породжується ще один вид ризику, пов'язаний з недобросовісною роботою медичних представників. Крім того, в переліку проблем, що виникають при спілкуванні з медичними представниками, - зайва нав'язливість, некоректність, різке зниження продажів нових препаратів після припинення роботи медичного представника з лікарями, ігнорування особливостей контингенту аптеки.

Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновки, що підприємницька діяльність в сфері фармації тісно пов'язана з невизначеністю і підвищеним ризиком, хоча має деякі особливості, властиві галузі. Завдання справжнього підприємця, господарника нового типу полягає не в тому, щоб шукати справу зі свідомо передбачуваних результатом - справа без ризику, а вміти відчувати ризик, оцінювати його ступінь і не переходити крайні межі ризику.

Зі сказаного випливає основне правило поведінки підприємця: чи не уникати ризику, а передбачити його і мінімізувати. На жаль, в нашій економічній науці і практиці господарювання, по суті, відсутні загальновизнані теоретичні положення про господарський ризик. Вкрай слабо розроблені методи оцінки ризику стосовно до тих чи інших виробничих ситуацій і видів діяльності, відсутні поширені практичні рекомендації про шляхи та способи зменшення та запобігання ризику.

Теорія підприємницького ризику лише частково склалася і в країнах зі сформованою ринковою економікою, але там накопичено величезний досвід ризикового підприємництва, супроводжуваний наочними прикладами процвітання і краху, підйому і банкрутства в залежності від вмілого і невмілого поводження,

271

а частково - і везіння в реальній обстановці ризику. У ринковому середовищі саме життя, процеси виробництва, розподілу, обміну, споживання продукції навчають правилам поведінки в умовах невизначеності і ризику, заохочують за їх знання і суворо карають за незнання.

Оцінка ризиків проводиться в процесі планування проекту та включає якісний і кількісний аналіз. Якщо за підсумками оцінки проект приймається до виконання, то перед підприємством постає завдання управління виявленими ризиками. За результатами реалізації проекту накопичується статистика, яка дозволяє в подальшому більш точно визначати ризики і працювати з ними. Якщо ж невизначеність проекту надто висока, то він може бути відправлений на доопрацювання, після чого знову проводиться оцінка ризиків.

Результатом якісного аналізу ризиків є опис невизначеностей, властивих проекту, причин, які їх викликають, і, як результат, ризиків проекту. Для опису зручно використовувати спеціально розроблені логічні карти - список питань, які допомагають виявити існуючі ризики. Ці карти можна розробити як самостійно, так і за допомогою консультантів.

За допомогою методу експертних оцінок визначимо величину основних ризиків аптеки (табл. 46).

Таблиця 46

Результати експертної оцінки ризиків

Найменування ризику

імовірність

важливість

Величина = Імовірність х Важливість

Недостатня кваліфікація персоналу

0,2

0,08

0,016

Несумлінне ставлення персоналу до роботи

0,1

0,06

0,006

Грубість по відношенню до клієнтів

0,1

0,03

0,003

Крадіжка, недостачі

0,3

0,07

0,021

Конфлікти всередині колективу

0,1

0,06

0,006

Закінчення табл. 46

Найменування ризику

імовірність

важливість

Величина = Імовірність х Важливість

Перехід провідних фахівців до конкурентів

0,2

0,03

0,006

Ризик втрати ділового партнера

0,1

0,08

0,008

Ризик виникнення конфліктів з постачальниками

0,1

0,1

0,01

Ризик порушення термінів і комплектності поставок

0,3

0,02

0,006

Ризики, пов'язані з поставками неякісного товару

0,4

0,08

0,032

Ризики, пов'язані з підробками препаратів

0,4

0,08

0,032

помилкове ціноутворення

0,2

0,05

0,01

Невдале зниження ціни

0,2

0,05

0,01

цінова конкуренція

0,3

0,03

0,009

Ризик недотримання графіка роботи

0,1

0,05

0,005

Галузевий ризик

0,4

0,03

0,012

транспортний ризик

0,2

0,02

0,004

маркетингові ризики

0,4

0,08

0,032

підсумок

1

0,228

Таким чином, величина ризиків аптеки становить 22,8%. Якщо додати приблизну ставку дисконтування 17%, то 22,8 + 17 = = 39,8% <40%, значить, при такій величині ризиків можна вкладати інвестиції в проект (табл. 47).

Структура вартісної моделі бізнес-одиниці (активу) практично аналогічна структурі вартісної моделі компанії в цілому. Відмінність полягає в тому, що вартісна модель бізнес-одиниці містить доходи, витрати і інвестиції, які стосуються окремої бізнес-одиниці, а не до компанії в цілому, і оцінює вартість окремої бізнес-одиниці, а не компанії в цілому. по-

273

кільки, як правило, бізнес-одиниці в компанії мають певну синергетикою між собою, вартість всієї компанії дорівнює сумі вартостей окремих бізнес-одиниць плюс вартість, створена завдяки синергетики.

Таблиця 47

Грошові потоки в перші два роки роботи аптеки

місяці

Витрати на орендну плату і заробітну плату співробітникам, тис. Руб.

Витрати на покупку нових і відсутніх лікарських препаратів, тис. Руб.

Дохід від продажу, тис. Руб.

Чистий прибуток, тис. Руб.

1-й рік

1

-ПО

10

-100

2

-ПО

30

-80

3

-ПО

60

-50

4

-ПО

80

-30

5

-ПО

-30

90

-50

6

-ПО

-30

100

-40

7

-ПО

150

40

8

-ПО

-10

150

30

9

-ПО

-10

260

140

10

-ПО

-20

370

240

11

-ПО

-20

470

340

12

-ПО

-30

580

440

Разом

-1320

-150

2350

880

2-й рік

1

-150

-500

600

-50

2

-150

-100

600

350

3

-150

-200

700

350

4

-150

-300

750

300

5

-150

-300

800

350

6

-150

-350

800

300

7

-150

-300

700

250

Закінчення табл. 47

місяці

Витрати на орендну плату і заробітну плату співробітникам, тис. Руб.

Витрати на покупку нових і відсутніх лікарських препаратів, тис. Руб.

Дохід від продажу, тис. Руб.

Чистий прибуток, тис. Руб.

8

-150

-400

800

250

9

-150

-400

800

250

10

-150

-500

850

200

11

-150

-550

900

200

12

-150

-300

900

450

Разом

-1800

-4200

9200

3200

Нехай протягом шести років аптека буде розвиватися стабільність ними темпами (табл. 48).

Таблиця 48

Грошові потоки за шість років

рік

показник

Тис. руб.

Чистий прибуток, тис. Руб.

1-й

відтік

1470

880

приплив

2350

2-й

відтік

4200

3200

приплив

7400

3-й

відтік

4200

3500

приплив

7700

4-й

відтік

5000

4000

приплив

9000

5-й

відтік

4600

4200

приплив

8800

6-й

відтік

6000

4400

приплив

10400

Для визначення ставки дисконту використовується нормативний підхід.

Багато оцінювачі використовують у своїй практиці при розрахунку ставки дисконтування вказівки нормативних актів Російської Федерації. Це особливо корисно у випадках, коли є мінімальна ймовірність судового оскарження достовірності звіту про оцінку. На поточний момент відзначимо два таких документа:

 • 1. Постанова Уряду РФ від 22.11.1997 № 1470 (в ред. Постанов Уряду від 20.05.1998 № 467, від 03.09.1998 № 1024) «Про затвердження порядку надання державних гарантій на конкурсній основі за рахунок коштів бюджету розвитку Російської Федерації і положення про оцінку ефективності інвестиційних проектів при розміщенні на конкурсній основі централізованих інвестиційних ресурсів бюджету розвитку РФ ».
 • 2. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів (затв. Міністерством економіки РФ, Міністерством фінансів РФ, Державним комітетом РФ по будівельної, архітектурної та житлової політики 21.06.1999 № ВК 477).

Коефіцієнт дисконтування (d.) Без урахування ризику проекту визначається як відношення ставки рефінансування (г), встановленої Центральним банком Російської Федерації, і оголошеного Урядом Російської Федерації на поточний рік темпу інфляції (/):

З урахуванням того, що ставка рефінансування встановлена ЦБ РФ починаючи з 14 вересня 2012 року - 8,5% (від 13.09.2012 № 2873-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії»), а прогноз інфляції на рік визначений в Законі «Про бюджет РФ на 2013 рік» в розмірі 5,5%, розрахуємо ставку дисконтування без урахування інфляції: 1 + d (i) - (1 + 8,25 / 100) / (1 + 5,5 / 100) = 1,026 ; d (i) = 0,026 = 2,6%.

Поправка на ризик проекту (бізнесу) визначається відповідно до даних табл. 49.

276

Таблиця 49

характеристики ризиків

величина ризику

ризик проекту

Р, відсоток

низький

Ризики з партнерами, транспортний ризик, ризик порушення графіка роботи = 2,4% (сума взята з таблиці оцінки ризиків)

3-5

середній

Ризики, пов'язані з кадровим забезпеченням = 5,8%

8-10

високий

Ризики, пов'язані з поставками = 7%

13-15

Дуже високий

Маркетингові та галузеві ризики = 8,1%

18-20

Коефіцієнт дисконтування, що враховує ризики при реалізації проектів, визначається за формулою:

Р

де - поправка на ризик.

100

Тоді з урахуванням d (i) = 0,026 = 2,6% і табл. 49 можливі діапазони ставок дисконтування будуть:

d (низ. ризик. - хв. ставка) = 0,026 + 3/100 = 5,6%. d (низ. ризик. - макс, ставка) = 0,026 + 5/100 = 7,6%. d (пор. ризик. - хв. ставка) = 0,026 + 8/100 = 10,6%. d (пор. ризик. - макс, ставка) = 0,026 + 10/100 = 12,6%. d (вис. ризик. - хв. ставка) = 0,026 + 13/100 = 15,6%. d (вис. ризик. - макс, ставка) = 0,026 + 15/100 = 17,6%. d (оч. вис. ризик. - хв. ставка) = 0,026 + 18/100 = 20,6%. d (оч. вис. ризик. - макс, ставка) = 0,026 + 20/100 = 22,6%.

Таблиця 50

Діапазони ставок дисконтування

ризик проекту

Мінімальна ставка дисконтування

Максимальна ставка дисконтування

низький

5,6

7,6

середній

10,6

12,6

Закінчення табл. 50

ризик проекту

Мінімальна ставка дисконтування

Максимальна ставка дисконтування

високий

15,6

17,6

Дуже високий

20,6

22,6

Результати аналізу чутливості проекту при змінній ставці дисконтування (з використанням Excel) відображені на рис. 44.

Таким чином, чим більше ставка дисконтування, тим більше NPV. Вони знаходяться в прямій залежності.

Для подальших розрахунків використовується середня ставка дисконту, орієнтована на високий ризик з наближеною до максимальної ставкою (рис. 45).

Термін окупності проекту за допомогою Excel визначається на основі розрахунку дисконтованого потоку наростаючим підсумком.

З графіка на рис. 46 видно, що проект окупається приблизно за два роки. Щоб перевірити точність графіка, скористаємося формулою, розрахувавши вручну.

Період окупності визначається як очікуване число років, необхідне для повного відшкодування інвестиційних витрат. Період окупності розраховується наступним чином:

Т ок = Число років, що передують року окупності +

+ Невідшкодована вартість на початок року окупності / Приплив готівки протягом року окупності.

Схема розрахунку терміну окупності (табл. 51):

 • 1. Розрахувати дисконтований грошовий потік доходів за проектом виходячи із ставки дисконту і періоду виникнення доходів.
 • 2. Розрахувати накопичений дисконтований грошовий потік як алгебраїчну суму витрат і потоку доходів по проекту.
 • 278
Аналіз чутливості проекту

Мал. 44. Аналіз чутливості проекту

Грошові потоки проекту

Мал. 45. Грошові потоки проекту

 • 3. Накопичений дисконтований грошовий потік розраховується до отримання першої позитивної величини.
 • 4. Визначити термін окупності за формулою.

Таким чином, графік вірний: аптека окупається за 1,96 року. Розрахунок індексу прибутковості (рентабельності) інвестицій

(PI).

Індекс прибутковості показує, скільки припадає дисконтування грошових надходжень на рубль інвестицій.

Розрахунок цього показника здійснюється за формулою

де / - початкові інвестиції. 280

Дисконтовані грошові потоки проекту

Мал. 46. Дисконтовані грошові потоки проекту

Таблиця 51

Розрахунок терміну окупності проекту

показник

рік

0

1

2

3

4

5

6

Грошовий потік

(3000)

880

3200

3500

4000

4200

4400

Дисконтований грошовий потік (РВ)

(3000)

752,136

2337,643

2185,297

2134,6

1915,667

1715,29

Ставка дисконту - 17%

Накопичений дисконтований грошовий потік

-3000

-3000 + 752,136 = -2247,864

-2247,864 + 2337,643 = 89,779

Закінчення табл. 51

показник

рік

0

1

2

3

4

5

6

Г = 1 +

ок

2247,864 / 2337,643 = 1,96 року

Якщо інвестиції здійснюються протягом ряду років, попередня формула трансформується в такий вираз:

З прикладу випливає, що якщо NPV позитивна, то і PI буде більше одиниці, і, відповідно, навпаки. Отже, якщо PI більше одиниці, то така інвестиція прийнятна. Даний показник має ряд переваг. По-перше, він характеризує «запас міцності» інвестиційного проекту і ступінь його ризику. Чим більше PI перевищує одиницю, тим більше цей запас. По-друге, PI дає надійний інструмент для ранжирування незалежних інвестицій з точки зору їх привабливості і оптимізації розподілу джерел фінансування проектів.

Однак не слід забувати, що PI є відносним показником і йому притаманні ті ж недоліки, що і іншим відносними показниками, таким як термін окупності і внутрішня ставка прибутковості.

 
<<   ЗМІСТ   >>