Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КЕЙС 2 «ОЦІНКА РИЗИКІВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ

234

Інтервал коливання інтегрального показника ефективності при зміні фактора ризику від -20% до +20% в порівнянні з базисним значенням

Індивідуальні фактори вартості

17 років

22 роки

30 років

Базове значення NPV, млн доларів

31,35363

261,362474

559,141276

Зростання цін на нерухомість, млн доларів

760,400485

765,946764

765,946764

Ціна паркінгу, млн доларів

626,000294

628,629404

628,629404

Ставка дисконту для передінвестиційної фази проекту, млн доларів

446,713653

643,815203

962,51856

Податок на прибуток, млн доларів

290,532904

329,223715

381,481032

Індекс інфляції (інвестиції), млн доларів

273,306424

274,848443

277,455933

ПДВ, млн доларів

260,975731

309,221045

372,00324

Курс долара

144,198179

-

-

Базова ставка ринкової вартості капіталу, млн доларів

101,281343

142,327575

212,088913

Вартість електроенергії від оптовиків, з ПДВ, млн доларів

98,110883

164,205362

253,09748

Орієнтовна рентабельність по передачі електроенергії, млн доларів

95,530831

158,487652

243,131155

Індекс інфляції (комунальні послуги), млн доларів

-

163,106513

308,921139

Модуль 5. Кейси з управління проектними ризиками

У табл. 28 наводяться результати аналізу сукупного ризику за методом Монте-Карло для NPV проекту. Хоча базисне значення NPV (17 років) позитивне і дорівнює 31,4 млн доларів, при певному поєднанні факторів воно може бути менше нуля (що означає інвестиційну збитковість проекту) і досягати значення 819,5 млн доларів. При закладених в модель значеннях факторів ризику ймовірність того, що після закінчення 17 років NPV виявиться позитивною, дорівнює 55%. Відповідно, існує значний ризик (45%), що проект виявиться збитковим і його NPV буде негативною.

Таблиця 28

Результати прогнозу NPV проекту

показник

NPV 17 років (204 міс.)

NPV 22 року (264 міс.)

NPV 30 років (360 міс.)

Базове значення, млн доларів

31,35363

261,362474

559,141276

Середнє значення прогнозу, млн доларів

89,558559

328,474323

643,577774

Медіана прогнозу, млн доларів

41,589553

278,657051

591,827851

Максимум, млн доларів

1627,48371

+1969,882547

+2587,871342

Мінімум, млн доларів

-819,454565

-650,93319

-453,940495

Імовірність позитивного значення

NPV,% 54,88

77,11

94,87

Процентилю розподілу, млн доларів

Р100

-819,454565

-650,933190

-453,940495

Р90

-374,834 745

-155,660333

106,712604

Р80

-257,199816

-33,910354

251,405489

Р70

-149,063411

76,580337

373,085822

Р60

-48,448322

181,672379

480,407398

Р50

41,558076

278,657051

591,827851

Р40

147,467126

386,554193

703,797632

РБО

263,487773

506,589650

838,564777

Р20

406,804852

660,051988

+1004,505567

Р10

633,136267

893,834697

+1268,627608

РВ

+1627,483710

+1969,882547

+2587,871342

Якщо розглядати період в 22 роки, ризик збитковості дорівнює 23%. Однак до кінця 30-річного періоду NPV проекту стає позитивною з імовірністю 95%, т. Е. З урахуванням стандартної помилки оцінки проект стає інвестиційно привабливим при будь-якому поєднанні значень ризик-факторів.

Таким чином, для того щоб підняти інвестиційний прибуток проекту на прийнятний рівень, необхідно змінити значення одного або декількох факторів ризику, наприклад підвищити ціну паркінгу на 20%. Згідно з аналізом чутливості, це призведе до збільшення NPV більше ніж на 300 млн доларів. При збільшенні ціни паркінгу на 20% проект буде мати позитивну NPV з імовірністю більше 95%, т. Е. З урахуванням стандартної помилки оцінки можна очікувати позитивної NPV проекту.

Аналогічним чином можна значно збільшити NPV проекту, якщо ставка податку на прибуток буде знижена з 25 до 20%. В цьому випадку NPV проекту після 17 років виросте на 145 млн доларів. Поєднання підвищення ціни паркінгу (300 млн доларів), зниження податку на прибуток (145 млн доларів) і звільнення від ПДВ (150 млн доларів) дозволить гарантувати позитивну NPV проекту після 17 років з достатнім рівнем імовірності (95%).

Процентиль показує ймовірність того, що значення NPV буде більше зазначеної цифри. Наприклад, Р50 = 41,558076 означає 50% -ву ймовірність того, що NPV буде більше 41 558 076 доларів.

Сценарний аналіз. Аналіз сценаріїв розвитку проекту дозволяє оцінити вплив на проект можливого одночасного зміни декількох ризик-факторів. На підставі результатів проектування сценаріїв робиться висновок, наскільки ризикований проект і яка очікувана втрата прибутковості в разі негативного розвитку подій. Зазвичай розглядають три сценарії: оптимістичний, песимістичний і найбільш вірогідний (базовий). У кожному із сценаріїв фіксуються відповідні значення відібраних факторів, після чого розраховуються показники ефективності проекту.

236

У табл. 29 наведені результати сценарного аналізу для NPV (17 років).

Таблиця 29

Результати прогнозу NPV (17 років) за допомогою аналізу за методом Монте-Карло. порівняння сценаріїв

показник

базовий

сценарій

Оптимістичний

сценарій

песимістичний сценарій

Базове значення, млн доларів

31,35363

+1814,492388

-522,810114

Середнє значення прогнозу, млн доларів

89,558559

+1996,736549

-484,925385

Медіана прогнозу, млн доларів

41,589553

+1887,007905

-512,84076

Максимум, млн доларів

+1627,483710

+6884,630041

672,880969

Мінімум, млн доларів

-819,454565

185,35107

-1101,977208

Імовірність позитивного значення NPV,%

54,88

100

3,82

Результуюча NPV залежить від імовірності того чи іншого сценарію. Наприклад, якщо ймовірність базового сценарію дорівнює 50%, а ймовірність песимістичного і оптимістичного сценаріїв - 25%, то результуюча NPV (17 років) проекту складе 338,597384 млн доларів. Якщо ж ймовірність базового сценарію дорівнює 60%, ймовірність песимістичного - 30% і оптимістичного - 10%, то результуюча NPV (17 років) проекту буде дорівнює 43,418383 млн доларів.

З табл. 29 видно, що якщо події будуть розвиватися за песимістичним сценарієм, то проект виявиться збитковим з імовірністю більше 96%. Імовірність того, що NPV проекту після 17 років буде позитивною, дорівнює 3,82%, а середнє значення прогнозу NPV становить -480 млн доларів. Однак якщо події будуть розвиватися за оптимістичним сценарієм, то NPV після 17 років буде повністю позитивною і її значення може досягти 1,815 млрд доларів (рис. 38, 39). В середньому ж при оптимістичному сценарії NPV проекту після 17 років становитиме близько 1,9 млрд доларів.

Оптимістичний сценарій NPV (17 років)

Мал. 38. Оптимістичний сценарій NPV (17 років)

Песимістичний сценарій NPV (17 років)

Мал. 39. Песимістичний сценарій NPV (17 років)

Результати сценарного аналізу NPV на 30-річний період представлені в табл. 30.

Результуюча NPV залежить від імовірності того чи іншого сценарію. Наприклад, якщо ймовірність базового сценарію становить 50%, а ймовірність песимістичного і оптимістичного сценаріїв - 25%, то результуюча NPV (30 років) проекту складе 938,181659 млн доларів. Якщо ж ймовірність базового сценарію дорівнює 60%, ймовірність песимістичного - 30%, а оптимістичного - 10%, то результуюча NPV (30 років) проекту буде дорівнює 572,056909 млн доларів.

238

Таблиця 30

Результати прогнозу NPV (30 років). порівняння сценаріїв

базовий

сценарій

Оптимістичний сценарій

песимістичний сценарій

Базове значення, млн доларів

559,141276

+2768,805411

-134,361327

Середнє значення прогнозу, млн доларів

643,577774

+3042,542938

-76,862652

Медіана прогнозу, млн доларів

591,827851

+2927,682356

-110,410801

Максимум, млн доларів

+2587,871342

8914,48216

+1371,117091

Мінімум, млн доларів

-453,940495

745,954437

-764,882374

Імовірність позитивного значення NPV,%

94,87

100

35,76

При песимістичному сценарії ймовірність того, що NPV проекту навіть через 30 років стане позитивною, становить всього 36%, т. Е. Існує 64% -ний ризик, що при незмінних значеннях параметрів ризику вкладення в проект так ніколи і не окупляться (рис. 40 ).

Песимістичний сценарій NPV (30 років)

Мал. 40. Песимістичний сценарій NPV (30 років)

При оптимістичному сценарії середнє значення NPV через 30 років досягне 3,43 млрд доларів, а за найсприятливішого поєднанні факторів NPV проекту може досягти 8,9 млрд доларів (рис. 41).

Оптимістичний сценарій NPV (30 років)

Мал. 41. Оптимістичний сценарій NPV (30 років)

Ще один спосіб порівняти NPV проекту при різних сценаріях - зіставити процентилю прогнозу NPV. На графіку (рис. 42) зображені процентилю прогнозу NPV для трьох сценаріїв.

Наприклад, при оптимістичному сценарії існує 90% -ва ймовірність того, що NPV перевищить 1,879 млрд доларів, і 80% - ная ймовірність, що NPV проекту перевищить 2,194 млрд доларів.

Проведений аналіз дозволяє зробити наступний висновок: найбільшу віддачу на вкладений капітал показали системи газопостачання, паркінгів та енергопостачання; платні дороги, як водопостачання і водовідведення, як дохідних бізнесів не можуть вважатися перспективними. У той же час очевидно, що виключення будь-якої з систем інфраструктури (навіть неефективною) 240

5.2. Кейс 2 «Оцінка ризиків інфраструктурних проектів:

NJ

Мал. 42. Відсоток прогнозу NPV (30 років). Порівняння сценаріїв призводить до загальної неспроможності проекту. Потреба в залученні значних обсягів довгострокового фінансування за низькими відсотковими ставками, а також високий ступінь ризиків і невизначеності, притаманна великим довгостроковим проектам, призводить до необхідності розробки системи заходів, спрямованих на зниження проектних ризиків.

 
<<   ЗМІСТ   >>