Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КЕЙСИ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОГО РИЗИКУ

Кейс 1 «Оцінка ризиків проекту зі створення гольф-клубу в Ростові-на-Дону»

Коротка характеристика проекту. Проект передбачає створення на території м Ростова-на-Дону гольф-клубу, який надає своїм клієнтам можливість гри в гольф, паркову зону, більярдну, доріжки для велосипедів (в тому числі оренду велосипедів), ресторан, бар, готель, фітнес-центр, магазини з продажу необхідного інвентарю, конференц-площі (табл. 19). Сукупна вартість проекту становить 15 млн доларів. Термін окупності проекту 9 років.

Таблиця 19

характеристика проекту

Переваги в порівнянні з конкурентами

недоліки

Заходи з подолання недоліків

Комплексна пропозиція послуг. Зручність парковки автомобіля, близькість до автотранспортної магістралі. Розташування в межах міста.

Чітке визначення сегмента ринку, на який орієнтовані послуги

сезонний вид

Ухил на фітнес центр, бари і ресторан в періоди міжсезоння

В якості місця для розташування клубу розглядається лівий берег р. Дон за стадіоном, що будуються до ЧС-2018. Так як потрібно оренда великої ділянки землі, понад 100 га, то необхідна підтримка адміністрації Ростова-на-Дону.

Оцінка конкурентів (табл. 20).

Аналіз ризиків. Гольф-поле є в деякому роді унікальним проектом, успішність якого багато в чому залежить від наявності попиту на пропоновані їм досить специфічні послуги.

Таблиця 20

оцінка конкурентів

фактор

клуб

«Гольф Сіті»

Гольф 8с Кантрі клуб «Дон»

Місцезнаходження

Лівий берег р. Дон

4

вул. М. Горького, 151

5

ст. Старочеркасская

3

Час роботи

8.00-21.00

5

10.00-21.00

4,5

10.00-20.00

4

Готель

+

5

-

0

-

0

бар

+

5

-

0

-

0

ресторан

+

5

-

0

+

5

Фітнес центр

+

5

-

0

-

0

Вартість грін-фі

2000

3,5

400

5

2250

3

кількість лунок

18

5

тренувальне

поле

0

9

4

Сезонність

8-10 місяців

4

12 місяців

5

8-10 місяців

4

Тип

Гольф-поле

5

симулятор

2

Гольф-поле

5

При оцінці ризиків проекту (табл. 21) було виділено 10 простих ризиків (п = 10), об'єднаних в три групи пріоритетів (до = 3). Зроблено припущення про те, що перший пріоритет в три рази вагоміше третього пріоритету (f = 3).

Аналіз ризиків проекту

Таблиця 21

ризики

Група пріоритету

S - Непередбачені витрати.

S, - Нестача обігових коштів.

 • 5 3 - Зниження попиту.
 • 5 4 - Ризик пошкодження поля - стихійні лиха

Q,

S. - Відстань від інженерних мереж.

 • 5 6 - Ставлення місцевої влади.
 • 5 7 - Появи нових конкурентів

Q,

S g - Кадровий дефіцит фахівців. S 9 - Зниження цін конкурентами.

S [0 - Зношеність обладнання

Q,

Для оцінки ймовірності настання подій, що відносяться до кожного простого ризику інвестиційного проекту, використовуються думки трьох експертів (Е ( - Е 3 ), які оцінюють ймовірність настання ризиків, керуючись запропонованою вище системою оцінок (табл. 22).

Таблиця 22

оцінка експертів

ризики

Е,

е 2

е,

Середня ймовірність, P t

s,

85

89

82

85

S 2

78

83

85

82

5 3

72

76

69

72

S.

66

63

68

66

55

52

53

53

5 6

54

50

48

51

44

40

42

42

5 *

33

35

30

33

S,

25

21

28

25

5,0

10

12

16

13

Для оцінки ймовірності настання ризиків інвестиційного проекту проведено аналіз оцінок експертів на несуперечливість (табл. 23). Аналіз показав прийнятну узгодженість думок експертів і можливість використання їх в розрахунках, так як правила оцінки несуперечності думок експертів виконуються:

правило 1: шах | Е. - Е | <50;

правило 2:? | Е. - Е. | / П = 11,4 <25.

Далі необхідно визначити питому вагу кожного простого ризику по всій їхній сукупності. Для цього встановимо вага групи з найменшим пріоритетом:

Таблиця 23

Аналіз оцінок експертів на несуперечливість

| Е, - е, |

| Е, -е, |

| е 2 - е, |

Мах | Е. - Е. |

4

3

7

7

5

7

2

7

4

3

7

7

3

2

5

5

3

1

2

3

4

6

2

6

4

2

2

4

2

3

5

5

4

3

7

7

2

6

4

6

1 А. - ВЦ / п =

114/10 = 11,4

Вага інших груп пріоритетів визначається за формулою:

Зробимо розрахунок питомої ваги простих ризиків, застосовуючи формулу:

де М. - число ризиків, що входять в пріоритетну групу Q ..

Результати розрахунків зведені в табл. 24.

Певна загальна оцінка ризику інвестиційного проекту склала 58,31 бала, що свідчить про середній його ризикованості.

224

Таблиця 24

результати розрахунків

Пріоритети, Q.

Ваги, W.

Прості ризики, S.

імовірність,

P.

Бал, W. x P.

Q,

0,125

 • 5,
 • 5,
 • 85
 • 82
 • 72
 • 66
 • 10,63
 • 10.25 9,00
 • 8.25

Q,

0,111

5 5

s 7

 • 53
 • 51
 • 42
 • 5,88
 • 5.66
 • 4.66

Q,

0,056

5,

S, o

 • 33
 • 25
 • 13
 • 1,85
 • 1,40
 • 0,73

Разом за всіма ризиками

1,0

58,31

Оцінка ризику втрат за проектом при можливий дефолт.

Організації для реалізації проекту потрібно кредит в розмірі 3 575 000 рублей. Термін кредитування п = 9 місяців. За допомогою спеціальної програми було розраховано, що фактична ставка за користування кредитом складе г - 12%.

Забезпеченням даного кредиту є:

 • • Комерційна нерухомість, що покриває 70% від розміру кредиту - 2 502 500 рублів.
 • • Сировина і товари, що покривають 30% від розміру кредиту - 1 072 500 рублів.

Розглянемо необхідні показники для оцінки даного виду ризику.

Вартість під ризиком EAD = L х (1 + г х і / 12) = 3575000 х х (1 + 0,12 х 9/12) = 3896750 рублів.

Розмір можливих втрат при дефолті і ймовірності реалізації трьох випадків: реалізації, одужання або списання - визначається наступним чином.

 • 1. Варіант настання події «Реалізація». Розрахунок скоригованої вартості забезпечення: ставка повернення із забезпечення комерційною нерухомістю становить 50%. вартість
 • 225

забезпечення - 2 502 500 рублів. Звідки повернення із забезпечення складе: 2502500 х 0,5 = 1251250 рублів.

Ставка повернення із забезпечення сировиною і товарами становить 8%. Вартість забезпечення посилання - 1 072 500 рублів. Звідки повернення із забезпечення складе: 1072500 х 0,08 = 85800 рублів.

Скоригована вартість забезпечення = 1251250 + 85800 = = 1337050 рублів.

Ставка за непокритим від реалізації забезпечення залишку становить 35%. Залишок вартості під ризиком дорівнює: 3896750 - - 1337050 = 2559700 рублів. Повернення за непокритим від реалізації забезпечення залишку становить 2559700 х 0,35 = 895895 рублів.

Повернення при «Реалізації» = 1337050 + 895895 = 2232945 рублів.

2. Варіант настання події «Одужання». Загальна ставка повернення при «одужання» становить 95%.

Повернення при «одужання» = 0,95 х 3896750 = 3701912,5 рубля.

3. Варіант настання події «Списання». Загальна ставка повернення при списанні становить 0%.

Повернення при «списання» = 0,00 х 3896750 = 0 рублів.

Знайдемо ймовірності настання цих подій. Ймовірності фіналів розраховуються за формулою:

Статистично розраховані показники а й (3 для подій «Одужання» і «Списання» (табл. 24).

Таблиця 24

Показники аїр для подій «Одужання» і «Списання»

результат

«Одужання»

«Списання»

Граничне значення ймовірності результату (фактор а)

6%

55%

Коефіцієнт зміни ймовірності результату (фактор Р)

0,12

-0,24

Імовірність настання події «Списання»:

Імовірність настання події «Одужання»:

Імовірність настання події «Реалізація»:

Загальний повернення = 43 % х 2232945 рублів + 10% х 3701912,5 рубля + 47% х 0 рублів = 960166,35 рубля + 370191,25 рубля = = 1330357,6 рубля.

Втрати при дефолті = EAD - Загальний повернення = 3896750 - - 1330357,6 = 2566392,4 рубля.

Таким чином, розмір можливих втрат при дефолті складе 2566392,4 рубля.

Інфраструктурні проекти характеризуються значною капіталоємністю і тривалим періодом окупності капіталовкладень. Послуги, які генеруються інфраструктурними проектами, є неторгованих, т. Е. Ринку, на якому їх можна було б купити або продати, не існує. Надлишок таких послуг не можна зберегти і згодом продати, так само як неможливо імпортувати і купити дефіцит інфраструктурних послуг. Як правило, держава бере участь у реалізації інфраструктурних проектів, будучи їх ініціатором і контролюючи хід робіт в рамках проектів. Саме тому такого роду проекти найчастіше досить чутливі до політичних змін [1] .

В силу зазначених характеристик інфраструктурним проектам властиві підвищені ризики. Крім того, попит на послуги в такого роду проектах щодо нееластичний. Інфраструктурні об'єкти часто володіють монопольними / олігопольних характеристиками і при нормальних умовах (враховуючи відсутність субститутів) можуть генерувати відносно стабільний дохід протягом тривалого часу.

Інфраструктурні проекти залучають потенційних інвесторів наступними характеристиками:

стабільний повернення на вкладені інвестиції;

стійкі і передбачувані грошові потоки, які не піддаються циклічності бізнесу;

слабка кореляція з традиційними активами;

можливість хеджування інфляції;

відносно висока прибутковість на вкладений капітал.

Створення інфраструктури може розглядатися як інвестиційний проект, реалізація якого призведе до збільшення вартості земельних ділянок і дозволить отримати додаткові вигоди від продажу та / або експлуатації побудованих об'єктів.

Суть даного інфраструктурного проекту полягає в будівництві наступних об'єктів нерухомості: Автогород (включаючи автостоянку, АЗС і СТО), торговий центр, готелі, об'єкти розваг (в тому числі кінотеатри), бізнес-парк, медичне містечко, котеджне містечко, житловий комплекс, спортивний комплекс , науковий центр. Тобто розглядається інфраструктура, що включає наступні компоненти:

 • 1. Інженерний (системи енергопостачання, теплопостачання, водопостачання, водовідведення та каналізації, газопостачання).
 • 2. Транспортний (магістральні, з'єднувальні і внутрішні дороги, паркінги).
 • 3. Соціальний (дитячі дошкільні установи, навчальні та спортивні заклади, медичні установи).

При розробці проекту розраховувалися комерційна ефективність і ризики будівництва інженерної та транспортної інфраструктури. При оцінці витрат по реалізації проекту вартість і терміни зведення об'єктів інфраструктури розраховувалися на підставі середньоринкових даних по нормативам великих підрядників. Вартість інвестиційних витрат визначалася за періодами розрахунку проекту згідно з прогнозними індексами неоднорідною інфляції інвестицій.

Як ставки дисконту ключових показників проекту застосовується середньозважена прогнозна ставка за обсягами кожної з систем інфраструктури, які перебувають в певній фазі життєвого циклу проекту.

Для аналізу фінансової ефективності проекту були розраховані інтегральні показники ефективності (табл. 25).

Таблиця 25

Інтегральні показники ефективності проекту

період розрахунку

показник

значення

17 років

Період окупності (РВ), міс.

134

Дисконтований період окупності (DPB), міс.

196

Чиста приведена вартість (NPV), млн доларів

37,890094

Індекс прибутковості (PI)

1,04

Внутрішня норма рентабельності (IRR),%

13,41

22 роки

Чиста приведена вартість (NPV), млн доларів

266,500725

Індекс прибутковості (PI)

1,27

Внутрішня норма рентабельності (IRR),%

15,15

30 років

Чиста приведена вартість (NPV), млн доларів

562,72088

Індекс прибутковості (PI)

1,57

Внутрішня норма рентабельності (IRR),%

16,24

Основним показником, що характеризує абсолютну і порівняльну ефективність проекту, є значення очікуваної чистої приведеної вартості (NPV). При наявності декількох альтернативних проектів найбільш ефективним з них вважається той, який забезпечує максимальне значення очікуваної NPV. Надалі буде розглядатися тільки цей показник ефективності.

Аналіз чутливості. Аналіз чутливості допомагає визначити, які ризики мають найбільший потенційним впливом на проект 1 . У процесі аналізу встановлюється, якою мірою невизначеність кожного елементу проекту відбивається на досліджуваній цілі проекту, якщо решта невизначені елементи приймають базові значення.

 • 1 Архипенко С. Лекції з управління програмними проектами. URL: http: // citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lcctures/9.shtml.
 • 230

Найбільш вагомими вважаються фактори, коливання яких на плюс-мінус 20% викликають найбільшу зміну NPV. Самим значущим чинником ризику є зростання цін на нерухомість, базисна величина якого становить 12%. При цьому NPV дорівнює 31,252 млн доларів. Якщо зменшити базисне значення фактора ризику на 20%, отримаємо 9,6%. При цьому NPV проекту стане негативною і дорівнюватиме -302,04 млн доларів. Збільшивши базисне значення на 20% (т. Е. До 14,4%), отримаємо NPV проекту 458,36 млн доларів. Інтервал зміни NPV при варіюванні зростання цін на нерухомість від +20% до -20% дорівнює 760,4 млн доларів. Інші фактори інтерпретуються аналогічно.

На рис. 37 в графічній формі (так званий графік «Павук») показано вплив змін значень індивідуальних чинників на показник NPV.

Вплив індивідуальних чинників вартості на NPV

Мал. 37. Вплив індивідуальних чинників вартості на NPV

Відмінність даного графіка від діаграми «Торнадо» полягає в тому, що значення індивідуальних чинників вартості змінюються не тільки на 20%, але і на 5, 10, 15%. В принципі NPV можна розрахувати при будь-якому значенні факторів вартості.

У табл. 26 наведені цифрові значення показника NPV для діапазону змін факторів вартості від -20% до +20%. Аналогічним чином можна проаналізувати вплив індивідуальних факторів на всі інші інтегральні показники ефективності проекту.

Узагальнені результати першого етапу наведені в табл. 27.

Згідно з результатами аналізу, трьома найбільш важливими факторами ризику є темпи зростання цін на нерухомість, ціна паркінгу і ставка дисконту, причому якщо на 17-му і 22-му роках проекту на першому місці знаходиться зростання цін на нерухомість, то до 30-му році найбільш значним фактором виявляється ставка дисконту: зміна ставки дисконту на +/- 5% (всього на 10%) здатне змінити NPV проекту за 30 років майже на 1 млрд доларів. Підвищення темпів зростання цін на нерухомість з 12 до 14,4% в рік збільшить NPV на 330 млн доларів, а при підвищенні ціни паркінгу на 20% NPV проекту зросте на 320 млн доларів (за ті ж 30 років).

Аналіз ризику проекту за методом Монте-Карло. Для аналізу сукупного ризику проекту та ризику одночасного впливу всіх чинників використовується метод Монте-Карло. Всі фактори ризику повинні змінюватися одночасно в рамках заданих для них імовірнісних розподілів. Розрахунки за методом Монте-Карло через його трудомісткості завжди здійснюють за допомогою програмних продуктів, що мають відповідну функцію (Project Expert, «Альт-Інвест», Excel). Основний сенс розрахунків зводиться до наступного. На першому етапі задаються кордону, в яких може змінюватися параметр. Потім програма випадковим чином (імітуючи випадковість ринкових процесів) вибирає значення цього параметра із заданого інтервалу і розраховує показник ефективності проекту, підставляючи в фінансову модель вибране значення. Проводиться кілька сотень таких експериментів, і виходить безліч значень NPV 1 .

1 Аналіз ризиків інвестиційного проекту. URL: http://www.fd.ru/reader.

htm? id = 5625.

232

Значення NPV (17 років) при зміні індивідуальних чинників вартості проекту

233

Індивідуальні фактори вартості

-20%

-10%

базове

значення

+ 10%

+20%

Зростання цін на нерухомість, млн доларів

-302,040012

-145,577206

31,35363

231,523660

458,360474

Ціна паркінгу, млн доларів

-282,434212

-125,322867

31,35363

187,558475

343,566082

Ставка дисконту для предінвестіціон- ної фази проекту, млн доларів

298,25377

151,637817

31,35363

-67,245738

-148,459883

Податок на прибуток, млн доларів

176,620082

103,986856

31,35363

-41,279596

-113,912822

Індекс інфляції (інвестиції), млн доларів

161,988121

98,226712

31,35363

-38,341712

-111,318303

ПДВ, млн доларів

166,191091

97,62967

31,35363

-32,749425

-94,78464

Курс долара

-55,994853

-7,211767

31,35363

62,377417

88,203326

Базова ставка ринкової вартості капіталу, млн доларів

93,682826

58,394852

31,35363

9,772355

-7,598517

Вартість електроенергії від оптовиків, з ПДВ, млн доларів

90,302253

57,544784

31,35363

9,973142

-7,80863

Орієнтовна рентабельність по передачі електроенергії, млн доларів

-13,076

8,394765

31,35363

55,983943

82,454831

Індекс інфляції (комунальні послуги), млн доларів

-6,830548

11,625513

31,35363

52,442721

74,987907

Витрати на будівництво та підключення, з ПДВ, млн доларів

-8,91667

11,24983

31,35363

51,403367

71,405499

 • [1] Кувшинов А. П., Лукашов А. В. Сценарний аналіз макроекономічних рісковінфраструктурних проектів із застосуванням методу Монте-Карло. Проект постворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. URL: http://gaap.ru/articles/77576/. 228
 
<<   ЗМІСТ   >>