Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Що включає в себе технологія внутрішньофірмового планування?
 • 2. Які елементи враховуються при розробці стратегічного плану?
 • 3. Що являє собою метод «5Сі»?
 • 4. Яка послідовність складання основних розділів бізнес-плану?
 • 5. Що містить поняття «допустимий ризик»?
 • 6. Які ймовірні ризики необхідно страхувати?
 • 7. Що являє собою класифікація видів попиту на комерційні послуги?
 • 8. Схема проведення бізнес-операції включає в себе якісь основні етапи?
 • 9. Що є головним на завершальному етапі бізнес-операції?
 • 10. Які витрати обігу розрізняють в практиці посередницької діяльності оптових, комісійних та інших комерційних організацій?

ТЕСТИ

 • 1. Внутріфірмове планування - це:
  • а) сукупність процедур від підприємницького задуму до його реалізації;
  • б) об'єктивна економічна категорія, що відображає ступінь успіху комерційної діяльності;
  • в) передумова ефективного управління комерцією в області реалізації товарів, послуг;
  • г) нерозривний процес, що включає стратегічне, тактичне та оперативне планування для досягнення поставленої генеральної мети компанії.
 • 2. Які елементи входять в основний зміст стратегічного плану комерційної фірми?
 • а) сукупні фактори організаційного поведінки з урахуванням рівня культури, фірмового стилю і корпоративної відповідальності;
 • б) оцінка сукупних пропозицій щодо основних напрямів стратегічного плану;
 • в) обгрунтування стратегічних цілей розвитку компанії і реальних її можливостей;
 • г) розробка перспективного плану з диференціацією по роках.
 • 3. Чи є стратегічне планування виразом форм і методів досягнення місії компанії?
 • а) так;
 • б) немає.
 • 4. План маркетингу - це:
  • а) сукупність етапів оперативного планування по реалізації продуктової і сервісної політики;
  • б) системний документ, побудований на базі комплексної оцінки ринкової ситуації для реалізації програми по досягненню цілей конкретної бізнес-операції;
  • в) єдиний комплекс заходів щодо успішного освоєння цільових сегментів і позиціонування товарів, послуг;
  • г) сукупні заходи по залученню споживачів, стимулювання попиту і створення надійної системи руху товару.
 • 5. Конкурентоспроможність фірми - це порівняльна характеристика сукупного потенціалу щодо інших компаній з метою завоювання лідируючих позицій на ринку і вигідних умов збуту?
 • а) так;
 • б) немає.
 
<<   ЗМІСТ   >>