Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

 • 1. Комерційні відносини сьогодні розвиваються в умовах економічної свободи, яка передбачає: володіння капіталом, управління грошовими потоками, портфельними і прямими інвестиціями для отримання максимальної вигоди в режимі комерційних ризиків, жорсткої конкуренції з урахуванням тенденцій і закономірностей ринку.
 • 2. Органи законодавчої і виконавчої влади формують промислову політику через податкове законодавство, митний контроль, транспортні тарифи, ціни на енергоносії, систему акцизів. Гнучко використовуючи важелі фінансово-кредитної системи, владні структури прагнуть залучити вигідні зарубіжні інвестиції і в цілому забезпечити поступальний розвиток реального сектора.
 • 3. Маркетинг комерційної діяльності промислового виробництва є ефективним механізмом організації матеріального забезпечення виробничого процесу і збуту готової продукції.
 • 4. Промислові фірми і компанії, здійснюючи підприємницьку діяльність, змушені в рамках першої стадії кругообігу закуповувати різні ресурси, віддаючи за них певний капітал. На першій стадії створюється необхідний ресурсний потенціал в формі виробничих запасів, що забезпечує ритмічний, безперебійний виробничий процес.
 • 5. Мета маркетингових досліджень промислового підприємства - створення комплексної системи збору, зберігання, обробки інформаційних даних з урахуванням інноваційних технологій, передових логістичних форм управління матеріальними потоками для вироблення управлінських рішень щодо ефективного ринкового участі компанії.
 • 6. Для кожної компанії надзвичайно важливо сформувати власну корпоративну маркетингову інформаційну систему, яка спрямована на обгрунтування ринкової присутності (формування цільового ринку збуту); вигідних каналів розподілу з урахуванням рівня конкуренції і вартості послуг посередників; створення інформаційної забезпеченості основних блоків управління маркетингом.
 • 7. Служба постачання виконує місію своєчасного, ритмічного, якісного і безперебійного забезпечення виробничого процесу матеріалами, комплектуючими виробами, устаткуванням та іншими видами ресурсів з метою завоювання міцного положення промислового підприємства на ринку.
 • 8. Маркетингова стратегія закупівлі включає найважливіші стадії: дослідження ринку; визначення стратегії постачання; формування сукупної потреби підприємства; вибір вигідного постачальника; оперативна диспетчерська робота по організації постачання цехів.
 • 9. Частка ринку кожного постачальника визначається співвідношенням фактичного обсягу реалізації ним даного виду матеріального ресурсу до фактичної ємності ринку цього ресурсу.
 • 10. При дослідженні ринку сировини і матеріалів виробляється стратегія постачання, тобто вирішується питання, буде підприємство закуповувати ті чи інші матеріали, деталі, комплектуючі вироби у постачальників або виробляти їх самостійно.
 • 11. Закупівля матеріальних ресурсів на промисловому підприємстві розглядається в системі комерції і є сполучною ланкою трьох найважливіших складових діяльності: виробничої, фінансової і збутової.
 • 12. Основними напрямами маркетингу в сфері збуту є вивчення попиту на корпоративну продукцію, формування асортименту, регулювання ціни продажу, створення вигідного портфеля замовлень.
 • 13. Маркетинг збуту - цілісна сукупність форм і методів управління процесом реалізації виробленої продукції в результаті перетворення товарів у гроші з урахуванням задоволення запитів споживачів і отримання наміченої прибутку. Тільки продавши товар і отримавши прибуток, підприємство-виробник досягає кінцевої мети: витрачений капітал приймає грошову форму, в якій він може повторити свій кругообіг.
 • 14. Обсяг збуту (реалізації) продукції визначає результати фінансово-господарської діяльності підприємства, від нього залежить розмір доходів і прибутку. У практиці комерційної діяльності велике значення має своєчасне і економічно грамотне виконання збутових функцій.
 
<<   ЗМІСТ   >>