Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

 • 1. Ефективне вирішення завдання організації дієвого контролю можливо лише при наявності науково обґрунтованих форм і методів, які враховують сучасні особливості процесів управління, вітчизняний і зарубіжний досвід в рамках нових підходів до формування та реалізації корпоративної стратегії. При цьому акцепт робиться на підвищення його впливу при прийнятті управлінських рішень, особливо в системі соціально-економічного розвитку корпоративних організацій.
 • 2. Контроль в маркетингу - форма цілеспрямованого впливу па розвиток компанії для вироблення коригувальних рекомендацій по використанню нових рішень, що відповідають вимогам ринку. Контроль маркетингу є дієвим інструментом отримання комерційного успіху.
 • 3. Мета контролю - встановлення відповідності запланованих показників фактичним обсягам отримання доходів від реалізації товарів, послуг. Результати контролю дозволяють виділити критичні точки маркетингової діяльності, що вимагають негайного втручання для забезпечення ринкової стійкості з позиції фінансово-правових і конкурентних факторів маркетингового середовища.
 • 4. Система контролю в маркетингу здійснює управління потоками корпоративних цінностей в процесі ринкового участі. Цей багатогранний процес включає в себе контроль над матеріальними та інвестиційними потоками, потоками професійних кадрів, культурою організації, фірмовим стилем, якістю менеджменту.
 • 5. Ревізія - проводиться у встановленому порядку об'єктивне комплексне дослідження системи функціонування основних напрямків маркетингу для вироблення рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління.
 • 6. Внутрішній аудит спрямований на оцінку відповідності контролю наміченим стратегіям маркетингу з використанням внутрішнього потоку документів.
 • 7. Середовище, в якому функціонує система контролінгу, включає в себе організаційний, ресурсний та інтелектуальний потенціал компанії, професійну готовність керівництва і виконавців, вибір пріоритетів в прискоренні розвитку маркетингової діяльності, ефективні комунікації з внутрішніми і зовнішніми цільовими аудиторіями.
 • 8. Головна мета системи контролінгу полягає в соціально-економічному розвитку компанії за рахунок ритмічної роботи основних структурних блоків завдяки своєчасній оцінці відповідності фактичних і запланованих показників корпоративної діяльності.
 • 9. Стратегічний рівень контролінгу вирішує завдання по реалізації стратегічного планування в області максимізації прибутку, оптимізації структури капіталу та забезпечення фінансової стійкості. Тактичні завдання контролінгу складаються в реалізації виробничого та фінансового обліку, калькуляції та обліку витрат, комплексному плануванні, бюджетуванні, обліку та аналізі інформаційних потоків (регламентує документообіг, внутрішня управлінська звітність) і т.п.
 • 10. Цільова функція контролінгу зводиться до забезпечення менеджменту інформацією фінансового спрямування, кількісного характеру та видачі рекомендацій функціональним менеджментом, контролером. Облік в системі контролінгу сприяє чітко орієнтованої інвестиційної політики або для розширення традиційної діяльності, або для її диверсифікації з метою досягнення фінансової стабільності та гарантованої ефективності виробництва. При цьому вихідною інформацією є обсяги планованих завантаження виробничих потужностей і нормалізованого (стандартизованого) споживання ресурсів у виробництві.
 
<<   ЗМІСТ   >>