Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

 • 1. Головними факторами ефективності інтегрованих комунікацій в діяльності організацій є: оцінка ринкового потенціалу бізнесу, визначення та оцінка впливу товарного, збутового, цінового потенціалу на комунікаційну роботу організації; визначення рівня розвитку соціально-корпоративної відповідальності та культури організації; забезпечення високої якості обслуговування.
 • 2. З розвитком маркетингових комунікацій формується комунікаційний потенціал підприємства - невід'ємна частина загального потенціалу підприємства, - яка являє собою його сукупну здатність забезпечувати постійну конкурентоспроможність підприємства, імідж товару або послуги на ринку завдяки реалізації концепції інтегрованих маркетингових комунікацій.
 • 3. Постановка завдання оцінки ЕІК підприємства передбачає, що попереднє витрачання ресурсів за напрямками комунікаційної програми вже вироблено, але в подальшому воно може уточнюватися за результатами оцінки реалізованості окремих робіт і заходів.
 • 4. Ефективність маркетингових комунікацій визначається наступними параметрами: придбання іміджу, репутації, лояльності; підвищення ступеня активності просування товарів; додаткове залучення клієнтів в споживання; збільшення повторних покупок постійними клієнтами; правильне використання типів маркетингових комунікацій в залежності від життєвого циклу товару; отримання додаткового прибутку за рахунок креативності, якості, нових комунікативних технологій та ін.
 • 5. В залежності від цільових орієнтирів організації маркетингових комунікацій розрізняють торговельну ефективність (розширення зони ринкового присутності і зростання обсягів продажів) і комунікаційну ефективність - психологічний вплив окремих комунікаційних засобів на свідомість людини (залучення уваги до реклами, фіксація в пам'яті і т.п.) . Таким чином, торгова ефективність маркетингової комунікації залежить від її психологічного впливу.
 • 6. Основним матеріалом при аналізі економічної ефективності результатів стимулюючих збут заходів компанії служать статистичні і бухгалтерські дані про зростання товарообігу. На основі цих даних можна досліджувати економічну ефективність одного або відразу декількох заходів щодо стимулювання збуту, а також всієї діяльності організації зі стимулювання збуту.
 • 7. Вивчення економічної ефективності просування товарів може бути здійснено шляхом порівняння товарообігу двох однотипних торгових підприємств (двох відділів) за один і той же період, в одному з яких проводилися заходи з просування товарів, а в іншому - ні. Зростання товарообігу в магазині, де не проводяться такі заходи, відбувається за рахунок впливу тих чинників, які діють незалежно від цих заходів. Ті ж фактори впливають і на товарообіг у магазині, де рекламні та стимулюючі збут заходи проводяться.
 • 8. Комунікативна ефективність реклами дозволяє встановити, наскільки ефективно конкретне рекламне звернення передає цільової аудиторії необхідні відомості чи формує бажану для рекламодавця точку зору. Комунікаційна ефективність рекламної кампанії може бути визначена до, протягом і після передачі рекламного повідомлення.
 • 9. Оцінку комунікаційної ефективності рекламної кампанії можна отримати на основі тестування ринку до її початку (предтестірованіе, пробне тестування) і в період її проведення (посттестування).
 • 10. Вивчення ступеня впізнаваності реклами полягає в тому, щоб визначити, чи може респондент дізнатися рекламу, яку він бачив якийсь час назад. Часто такі дослідження зводяться до проведення оплачуваної опитування поштою.
 • 11. Основним методом оцінки комунікаційної ефективності паблік рилейшнз є рейтинги (наприклад, рейтинг соціальної значущості, рейтинг популярності фірмового імені). Рейтинг - інструмент оцінки іміджу одного фігуранта ринку щодо іншого. Точний рейтинг за певними критеріями - необхідна і важлива інформація для прийняття маркетингових рішень. Крім того, широко публікуються рейтинги стають інструментом формування іміджу, тому що несуть інформацію про статус фігуранта рейтингу відносно конкурентів.
 • 12. В умовах зростаючої конкуренції на ринку застосовують різні комунікаційні стратегії підвищення конкурентоспроможності: формування унікального фірмового пропозиції; своєчасне здійснення модифікації упаковки відповідно до потреб споживачів; розвиток системи стимулювання збуту; розвиток сервісного супроводу; активізація комунікаційної роботи організації.
 
<<   ЗМІСТ   >>