Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ II ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Після вивчення глави 7 студент повинен:

знати

 • - особливості інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) в умовах сучасного ринку;
 • - процес впливу ІМК на формування попиту і стимулювання збуту продукції;
 • - найбільш ефективні види маркетингових комунікацій певного товару для розширення збуту;
 • - місце і роль реклами в структурі ІМК, включаючи новітні інформаційні канали;

вміти

 • - визначати роль, місце маркетингових комунікацій в ринковій економіці;
 • - висвітлювати основні напрямки планування маркетингових комунікацій;
 • - здійснювати підготовку за прийомами сприяння продажам і вибору оптимального каналу комунікації;
 • - створювати унікальна торгова пропозиція різними засобами реклами, паблік рілейшнз, особистими продажами;
 • - будувати рекламну стратегію з урахуванням останніх досягнень в сфері медіа-планування й рекламних технологій;
 • - оптимізувати витрати як при виборі і реалізації різних комунікаційних стратегій, так і в прямому маркетингу;

володіти

 • - засобами реалізації інформаційних процесів і їх застосування;
 • - навичками роботи з інформаційними матеріалами різного призначення;
 • - досвідом роботи з діючими федеральними законами та нормативними документами, необхідними для здійснення діяльності в сфері інтегрованих маркетингових комунікацій;
 • - навичками складання медіаплану, оцінки його ефективності.
 
<<   ЗМІСТ   >>