Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Що являє собою первинна і вторинна інформація в системі маркетингових досліджень?
 • 2. Які дані включає в себе польове дослідження?
 • 3. В чому полягають відмінності таких маркетингових досліджень, як опитування, експеримент, спостереження?
 • 4. З якою метою проводиться дослідження ринку?
 • 5. В яких випадках досліджуються структура і географія ринку, його ємність, динаміка продажів, бар'єри ринку, стан конкуренції, що склалася кон'юнктура, можливості і ризики?
 • 6. Що включено в аналіз остаточного вибору ринку?
 • 7. Від яких складових залежить ємність ринку і залежить вона від економічної кон'юнктури?
 • 8. Які пріоритетні напрямки досліджень при виборі ринку, поряд з оцінкою кон'юнктури і ємності?
 • 9. Що включає в себе пакет маркетингових досліджень аутсорсингу будівельних послуг?
 • 10. Що розуміється під соціальною роллю споживача?
 • 11. Яким чином використовуються теорії мотивації 3. Фрейда і А. Маслоу в маркетингу при аналізі поведінки споживачів?

ТЕСТИ

 • 1. До методів отримання первинної інформації належать:
  • а) опитування;
  • б) експеримент;
  • в) бухгалтерська звітність;
  • г) спостереження.
 • 2. В якості об'єктів маркетингових досліджень споживачів виступають індивідуальні споживачі, сім'ї, домашні господарства, організації:
  • а) так;
  • б) немає.
 • 3. Дослідження ціни спрямоване на визначення рівня і співвідношення цін на обраному ринку, щоб мати можливість:
  • а) мінімізувати витрати;
  • б) мінімізувати заробітні плати співробітникам;
  • в) максимізувати вигоди;
  • г) мінімізувати базу оподаткування.
 • 4. Основними об'єктами ринкового дослідження з вибору сегмента є: а) ринок;
 • б) цільові аудиторії;
 • в) ЗМІ;
 • г) виробники;
 • д) конкуренти.
 • 5. Методичними прийомами дослідження ринку можуть

бути:

 • а) загальнонаукові методи, включаючи системний аналіз, програмно-цільове планування, комплексний підхід;
 • б) прогностичні методи, включаючи ділові ігри, економіко-математичне моделювання, теорію ймовірності;
 • в) метод «лазерного променя»;
 • г) методичні прийоми, запозичені з таких областей знань, як психологія, екологія, естетика, соціологія та ін.
 
<<   ЗМІСТ   >>