Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

  • 1. Ринок є базовою основою маркетингу, так як саме на ньому в кінцевому підсумку можливо оцінити результати маркетингових зусиль. Здійснюючи обмін товару на гроші, кожна фірма прагне отримати намічений дохід, який дозволить окупити сукупні витрати, забезпечити поступальний розвиток і міцне становище серед конкурентів.
  • 2. Кожен учасник ринку - виробник, покупець, посередник, інвестор - на свій страх і ризик добровільно втягується в ринковий оборот з метою здійснення обміну для отримання замість виконаного купа грошей на придбання товарів і послуг, які задовольняють духовні і фізичні потреби. При цьому він змушений взаємодіяти з представниками владних структур, банками, кредитними установами, засобами масової інформації, цільовими аудиторіями покупців.
  • 3. Основу ринкового успіху складають маркетингові комунікації з використанням передових інформаційних технологій.
  • 4. Ринкове середовище інтегрує корпоративні зусилля по маркетингу, сили і фактори мікросередовища, безпосередньо пов'язані з діяльністю фірми, глобальні чинники, що діють в масштабах національних та світових ринків збуту. Реалізація суті маркетингу здійснюється через менеджмент, основними функціями якого є місія фірми, цілі, планування, організація, мотивація, облік і контроль.
  • 5. В основі маркетингової системи регулювання попиту лежить розподіл товарів між споживачами відповідно до їх рівнем платоспроможності. Кожен етап еволюційного розвитку маркетингу обумовлений економічними передумовами, певним періодом формування продуктивних сил.
  • 6. Результати маркетингової діяльності прямо впливають па результати роботи корпорації в цілому. Іншими словами, високі кінцеві результати маркетингу відображають рівень менеджменту, правильність обраних стратегій і тактики поведінки компанії на ринку.
  • 7. Система принципів управління маркетингом являє собою сукупність чітко сформульованих правил освоєння товарної ніші, знаходження вигідних джерел фінансування, формування потреби покупців і визначення потенціалу незадоволеного попиту.
 
<<   ЗМІСТ   >>