Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Формування статутного капіталу кредитної організації

ЦБР не пізніше трьох робочих днів з дня отримання від уповноваженого реєструючого органу інформації про внесеної в єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про кредитної організації повідомляє про це її засновників з вимогою провести в місячний термін оплату 100% оголошеного статутного капіталу кредитної організації та видає засновникам документ, підтверджує факт внесення запису про кредитної організації в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

Несплата або неповна оплата статутного капіталу у встановлений термін є підставою для звернення ЦБР до суду з вимогою про ліквідацію кредитної організації.

Для оплати статутного капіталу ЦБР відкриває у себе кореспондентський рахунок зареєстрованому банку, а при необхідності - і небанківської кредитної організації. Реквізити кореспондентського рахунку вказуються в повідомленні ЦБР про державну реєстрацію кредитної організації та видачу ліцензії на здійснення банківських операцій.

Мінімальний розмір статутного капіталу знову реєстрованого банку на день подання клопотання про державну реєстрацію та видачу ліцензії на здійснення банківських операцій встановлюється в сумі 300 млн руб. Мінімальний розмір статутного капіталу знову реєстрованої небанківської кредитної організації, яка вимагає вжиття отриманні ліцензії, що передбачає право на здійснення розрахунків за дорученням юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку, на день подачі клопотання про державну реєстрацію та видачу ліцензії на здійснення банківських операцій встановлюється в сумі 90 млн руб. Мінімальний розмір статутного капіталу знову реєстрованої небанківської кредитної організації, яка вимагає вжиття отриманні ліцензії для небанківських кредитних організацій, що мають право на здійснення переказів коштів без відкриття банківських рахунків і пов'язаних з ними інших банківських операцій, одягни подачі клопотання про державну реєстрацію та видачу ліцензії на здійснення банківських операцій встановлюється в сумі 18 млн руб. Мінімальний розмір статутного капіталу знову реєстрованої небанківської кредитної організації, що не вимагає вжиття отриманні зазначених ліцензій, одягни подачі клопотання про державну реєстрацію та видачу ліцензії на здійснення банківських операцій встановлюється в сумі 18 млн руб.

При пред'явленні документів, підтверджуючих оплату 100% оголошеного статутного капіталу кредитної організації, ЦБР у триденний строк видає кредитної організації ліцензію на здійснення банківських операцій.

Вимоги, що пред'являються до статутного капіталу

Внеском до статутного капіталу кредитної організації можуть бути:

  • - Грошові кошти у валюті РФ;
  • - Грошові кошти в іноземній валюті;
  • - Належить засновнику кредитної організації на праві власності будинок (приміщення), завершене будівництвом (у тому числі включає вбудовані або прибудовані об'єкти), в якому може розташовуватися кредитна організація;
  • - Належить засновнику кредитної організації на праві власності майно у вигляді банкоматів і терміналів, що функціонують в автоматичному режимі і призначених для прийому готівки від клієнтів та її зберігання.

Майно у негрошовій формі, що вноситься в якості внеску до статутного капіталу кредитної організації, має бути оцінений і відображено в балансі кредитної організації у валюті РФ.

Внесок до статутного капіталу кредитної організації не може бути у вигляді майна, якщо право розпорядження цим майном обмежено відповідно до федеральними законами або укладеними раніше договорами.

Грошова оцінка майна в негрошовій формі, внесеного в якості внеску до статутного капіталу кредитної організації при її установі, затверджується загальними зборами засновників.

При оплаті додаткових акцій кредитної організації майном у негрошовій формі грошова оцінка такого майна проводиться радою директорів (спостережною радою) кредитної організації.

Для формування статутного капіталу кредитної організації не можуть використовуватися кошти, а у випадках, встановлених федеральними законами, - інше майно.

Вартість майна в негрошовій формі, що направляється на оплату акцій (часток у статутному капіталі) створюваної шляхом заснування кредитної організації, не може перевищувати двадцяти відсотків ціни розміщення акцій (часток у статутному капіталі).

 
<<   ЗМІСТ   >>