Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОСВІТНИЦТВО В XVI СТОЛІТТІ. «ДОМОСТРОЙ» І «СТОГЛАВ»

Видатний діяч освіти св. Максим Грек , в миру - Михайло Триволис (1470-1556). Разом з російськими книжниками - Дмитром Герасимовим, Власием, М. Я. Медоварцевим, Селіванов - працював над перекладом тямущою Псалтиря. Сувора християнська позиція вченого ченця - його доля, Максима судили на кількох соборах в квітні і травні 1525 року і заслали в Волоколамський монастир із забороною не тільки працювати над власними творами, а й вести будь-яку переписку. Максима знову в 1531 р викликали на соборний суд, його закували і заточили в монастир на двадцять років. Під його впливом виховане чимало послідовників: Зіновій Отенскій, архієпископ Казанський Герман і навіть А. М. Курбський.

Сильвестр склав «Домострой» (XVI ст.) - збірник повчань з ведення домашнього господарства та виховання дітей в сім'ї, що викладає релігійні правила і настанови. У розділі «Про будову мирському» міститься ряд суворих правил улаштування сімейних відносин з дружиною, дітьми, домочадцями, що узаконило тілесні покарання батогом як виховний засіб по відношенню до дружини і «крушить ребер» немовлят. Сильвестр написав 64-й розділ «Послання і покарання від батька до сина», або так званий Малий Домострой. Автор намагається вселити своєму синові життєву мудрість, іноді доводячи свій практицизм до крайніх форм. Глави «Како дітей своїх воспитат у всякому покарання і страх Божий», «Како діти учити і страхом спасати» містять поради з виховання дітей. «Домострой» закликає батьків піклуватися про дітей, вимагає виховання в дітях «вежества» (тобто ввічливого поводження) [1] .

На Стоглавого соборі (тисяча п'ятсот п'ятьдесят одна) учасники нарікали на відсутність на Русі училищ: «Ми-де вчимося у своїх батьків або у своїх майстрів, а інду де нам вчитися ніде, скільки наші батьки і майстри вміють, стільки й нас вчать». Праці цього собору склали книгу - «Стоглав», в його 26 главі «Про училищах книжкових по всіх градом» говориться: «<...> У царстві граді Москві і по всьому градом <...> избрати добрих духовних священиків і дияконів і дяків одружених і благочестивих <...> і грамоті б і честі і пета і писати набагато. І у тих священиків і у дияконів і у дяків вчи- нитки в домех училища, щоб священики і диякони і всі православні хрестьяне в коемждо граді зраджували своїх дітей на навчання грамоті книж- наго письма і церковного петія ... і читання налойнаго. І ті б священики і диякони і дяки обрані вчили своїх учнів страху божу і грамоти і писати і пета і честі із усіляким духовним покаранням » [2] . Розпочатий терор опричнини, а потім і Смута завадили здійснити рішення Стоглавого собору.

За наказом митрополита Макарія складені «Мінеї-Четьї» з 12 книг, в них містяться житія 1300 святих. Макарій сприяв відкриттю друкарні Івана Федорова.

Засновник книгодрукування в Росії і на Україні Іван Федоров (наст, ім'я - Іван Федорович Московитин) (бл. 1510-1583) організував друкарню в Москві. І випустив першу російську друковану книгу «Апостол" (1564) накладом близько 2 тис. Примірників. У Великому князівстві Литовському па церковно-слов'янською мовою надрукував «Учительное Євангеліє» (+1569), «Псалтир» з «Часословцем», «Абетку» (1574) - перший друкований російський підручник, «Новий Завіті Псалтир» (1580). Випустив першу повну друковану слов'янську «Острозьку Біблію». У 1583 р майстер помер у Львові в період створення нової «друкарні».

  • [1] Князєв Є. Л. Влада і святість в Стародавній Русі. С. 333-344.
  • [2] «Стоглав» // Російське законодавство X-XX століть: в 9 т. Т. 2: Законодательствоперіода утворення і зміцнення Російської централізованої держави. М .: Юридична література, 1985. С. 241-439.
 
<<   ЗМІСТ   >>