Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Банківське право - Замотаєва Т.Б.

Даний навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

Безпосередньо здачі іспиту або заліку по будь-якій навчальній дисципліні завжди передує досить короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну", зробити її готовою до негайного і ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього просто немає часу): він лише згадує і систематизує вивчений.

Пропонований посібник допоможе студентам у вирішенні цієї задачі стосовно до курсу "Банківське право".

Видання призначене студентам вищих навчальних закладів.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


БАНКІВСЬКЕ ПРАВО ЯК КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА Поняття банківського права Предмет банківського права Методи правового регулювання банківського права Принципи банківського права Джерела банківського права ПОБУДОВА СУЧАСНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Банківська система Росії Правовий статус Центрального банку РФ Структура Центрального банку РФ Функції Центрального банку РФ Компетенція Центрального банку РФ в області грошово-кредитної політики Компетенція Центрального банку РФ у сфері організації готівкового грошового обігу Наглядові та регулюючі функції Центрального банку РФ Компетенція Центрального банку РФ у сфері організації безготівкових розрахунків Поняття і види кредитних організацій Створення кредитної організації Формування статутного капіталу кредитної організації Ліцензування кредитних організацій. Відмова у державній реєстрації кредитної організації та видачу ліцензії Реорганізація і ліквідація комерційних банків ЗАЛУЧЕННЯ БАНКАМИ КОШТІВ Поняття і суб'єктний склад договору банківського вкладу Форма договору банківського вкладу Зміст зобов'язання, що випливає з договору банківського вкладу Довірче управління коштами РОЗМІЩЕННЯ БАНКАМИ КОШТІВ Поняття кредитування, правове становище позичальника Принципи і способи банківського кредитування Зміст кредитного зобов'язання Кредитні історії та правовий статус бюро кредитних історій Способи забезпечення виконання кредитних зобов'язань Поняття, функції і система методів забезпечення виконання зобов'язань Неустойка Застава Порука Банківська гарантія Забезпечувальні заходи по бюджетному кредиту ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Поняття і загальна характеристика договору банківського рахунку Види банківських рахунків Порядок укладення, форма і зміст договору банківського рахунку Сторони договору банківського рахунку, їх права, обов'язки і відповідальність Розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку Розірвання договору банківського рахунку Загальні положення про розрахунки Платіжне доручення як форма безготівкових розрахунків Акредитивна форма розрахунків Розрахунки інкасовими дорученнями Розрахунки чеками Розрахунки у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування) Розрахунки з використанням банківських карт Міжбанківські розрахунки БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Правові основи здійснення банками операцій з цінними паперами Випуск акцій кредитними організаціями Інвестиційні операції кредитних організацій Операції банків з векселями Клірингова діяльність ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ Правові основи валютного регулювання. Суб'єкти валютних правовідносин Правовий режим і види валютних операцій. Оформлення паспорта угоди Здійснення валютних операцій по валютних рахунках через уповноважені банки Обов'язки комерційних банків як агентів валютного контролю Відповідальність за порушення валютного законодавства
 
>>